Fed geeft de inflatiestrijd niet op

23 maart 2023

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Amerikaanse centrale bank verhoogt de beleidsrente met 25 basispunten.
  • De bezorgdheid op de markten is volgens de Fed geen reden om de rente niet te verhogen.
  • Er is nog één renteverhoging gepland in 2023.


Na afloop van haar monetaire vergadering verhoogde de Federal Reserve gisteren de Amerikaanse beleidsrente met 25 basispunten. Die beweegt nu in een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. Op één jaar tijd trok de centrale bank de rente met 4,5 procent op tot het huidige niveau, als reactie op de hoge inflatie in de Amerikaanse economie. Die is al wat afgekoeld sinds vorige zomer maar was in februari nog steeds 6 procent, drie keer zo hoog als het streefdoel van de beleidsmakers.


Het besluit van de Fed werd nog meer met argusogen bekeken dan gewoonlijk. De afgelopen weken stonden de financiële markten onder hoogspanning door het bankentumult in de V.S. Dat zorgde voor grote schommelingen op de rente- en obligatiemarkten en speculatie dat de centrale bank de rente minder fors zou optrekken dan eerder gedacht. Enkele weken geleden, vóór de bankenonrust losbarstte, werd nog gerekend op een renteverhoging met 50 basispunten.


Door de stress op de financiële markten werd de centrale bank volgens sommigen voor een keuze geplaatst. Ofwel kiest ze voor stabiele (lagere) prijzen door de rente te verhogen ofwel voor stabiele markten door een rentepauze in te lassen. Net als de ECB vorige week, maakte de Fed gisteren duidelijk dat de bezorgdheid op de markten geen reden is om de rente niet te verhogen. In de persconferentie legde voorzitter Jerome Powell uit dat de economische groei begin dit jaar beter stand hield dan verwacht. Bovendien tonen de jongste inflatiecijfers dat de prijsdruk hardnekkig hoog blijft. Dat gaf volgens Powell de doorslag voor de rentestap van deze week.

Op het gebied van de economisch groei is de centrale bank toch voorzichtiger geworden. De Fed verwacht dat leningen voor huishoudens en bedrijven duurder en schaarser worden door de gebeurtenissen van de voorbije weken. Dat gaat volgens de centrale bank wegen op de economische activiteit en de vraag naar personeel. Als gevolg daarvan werden de Fed-prognoses voor de BBP-groei in 2023 en vooral 2024 naar beneden herzien. De kerninflatie daarentegen zal dit jaar wat hoger uitvallen dan eerder verwacht.


Daarom is er dit jaar nog meer beleidsactie nodig om de inflatie verder in de richting van 2 procent te duwen. Op dat vlak klonk de verklaring gisteren toch wat voorzichtiger dan bij de vorige vergadering in februari. In plaats van te anticiperen op "voortdurende stijgingen" van de rente, denken de Fed-leden nu alleen dat "aanvullende beleidsversteviging misschien passend is". De ‘dot plot’, de grafiek met renteverwachtingen van de leden van het rentecomité, toont dat de rentepiek in de V.S. stilaan in zicht komt.


De meerderheid van het comité ziet de beleidsrente eind 2023 op 5,1 procent. Nog één renteverhoging met 25 basispunten dus. Die komt er waarschijnlijk al in zes weken tijd, op de volgende vergadering van 3 mei. Op de financiële markten gaat men slechts gedeeltelijk akkoord met de rentekoers die de Fed uitstippelde voor 2023. Volgens de termijncontracten op de geldmarkten komt er nog een renteverhoging in mei maar er wordt ook rekening gehouden met enkele renteverlagingen later dit jaar. Afspraak over zes weken dus.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: