V.S.: hogere rentes doen pijn maar het moet.

22 september 2022

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Amerikaanse centrale bank trekt de rente voor de derde keer op met 0,75 procent.
  • Nieuwe renteprognoses wijzen op verdere verhogingen in november en december.
  • Fed voorzitter Powell benadrukt dat de strijd tegen inflatie de economie zal pijn doen.

De Federal Reserve blijft voorlopig hard op het rempedaal duwen. Gisteren verhoogde de Amerikaanse centrale bank voor de derde vergadering op een rij haar beleidsrente met 0,75 procent. Daarmee beweegt de rente nu in een bandbreedte van 3 tot 3,25 procent (1). Voor sommigen had het nog meer mogen zijn. Ongeveer één vijfde van de spelers op de financiële markten rekende op een grotere beweging met 100 basispunten, ofwel één vol procent, nadat recente cijfers suggereerden dat de hoge inflatie in de V.S. hardnekkiger is dan gedacht. Met 8,3 procent op jaarbasis bleef de inflatie in augustus boven de verwachtingen. De daling van de benzineprijzen aan de pomp werd tenietgedaan door de oprukkende kerninflatie.

Toch opteerde de Federal Reserve niet voor een grotere rentestap. Wellicht om de financiële markten niet nog verder onder druk te zetten. Het nieuws van de gedeeltelijke mobilisatie van de Russische troepen zorgde op de financiële markten al voor onrust in de aanloop naar de monetaire vergadering. Een agressieve renteverhoging met 1 procent kan in zo’n omstandigheden overdreven en ongewenste schokken veroorzaken op aandelen- en obligatiemarkten. Bovendien heeft de centrale bank dit jaar nog twee monetaire vergaderingen om het beleid verder aan te scherpen.

Investeerders keken daarom uit naar de ‘dot plot’, de grafiek met de driemaandelijkse prognoses van de leden van het rentecomité. Daaruit valt af te lezen dat de beleidsrente tegen het einde van dit jaar tussen 4,1 en 4,4 procent zal bewegen. Dat maakt het heel waarschijnlijk dat op de vergaderingen van november en december de korte rente nog eens met 0,75 procent en 0,5 procent zal opgeschroefd worden. In 2023 houdt de centrale bank nog rekening met één laatste renteverhoging van 0,25 procent in de huidige rentecyclus. Pas vanaf 2024 zou de rente weer omlaag gaan.

De Amerikaanse centrale bank begon in maart met de verkrapping van haar monetair beleid om de stijgende inflatie tegen te gaan. Toen bevond de rente zich nog op een historisch laag niveau van 0,25 procent. Ondertussen is er al 3 procent bijgekomen en dat laat zich voelen in de economie omdat ook de langetermijnrentes in snel tempo oplopen. Zo zijn de hypotheekrentes in de V.S. gestegen naar het hoogste niveau sinds 2008, wat zorgt voor een afkoeling van de rentegevoelige Amerikaanse huizenmarkt.

De rentestappen die nog in de pijplijn zitten zullen de economische groei in de V.S. verder afremmen. De hogere rente maakt het duurder om te investeren en gaat wegen op de vraag naar werknemers. Volgens Jerome Powell, de topman van de Fed, is dat ook de bedoeling. Anders dan in Europa, waar de hoge inflatie vooral te maken heeft met de stijging van de energie-en voedselprijzen, komt het inflatiegevaar in de V.S. van de arbeidsmarkt. Omdat het aanbod aan personeel zo krap is kunnen de beschikbare werknemers meer loon vragen. Sinds eind vorig jaar bedraagt de nominale loongroei in de VS meer dan 5 procent, een niveau waar de Fed zich niet comfortabel bij voelt. Dus moet de rente verder omhoog en dat proces zal volgens Powell 'niet pijnloos' zijn. Dat blijkt duidelijk uit de prognoses van de centrale bank voor de groei en werkloosheid. Terwijl de Fed in juni nog rekende op een BBP-groei van 1,7 procent voor 2022, wordt nu amper 0,2 procent verwacht, een slakkengangetje. Ook de groeiverwachting voor 2023 gaat naar beneden, van 1,7 procent naar 1,2 procent. De werkloosheid zal volgens de Federal Reserve oplopen van 3,8 procent dit jaar naar 4,4 procent in 2023.

Op Wall Street daalden de aandelenkoersen na afloop van de monetaire vergadering omdat de lagere groeiprognoses de vrees voor een recessie aanwakkerden. Nog maar enkele maanden geleden maakten beleggers zich zorgen dat de Amerikaanse centrale bank de inflatie niet agressief genoeg te lijf ging. Verschillende renteverhogingen later, vrezen sommigen nu dat de Fed de economie in een recessie zal storten door het monetaire beleid te snel te verkrappen.

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.(1) Belfius Bank – Belfius Research – september 2022

Deel deze pagina: