Europese inflatie bereikt 10% vóór jaareinde

1 september 2022

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Europese inflatie liep in augustus op naar 9,1 procent.
  • De komende maanden zal de gasprijs zijn stempel blijven drukken op het inflatieverloop in de eurozone.
  • We verwachten dat de consumenteninflatie in de eurozone vóór het einde van dit jaar oploopt tot 10 procent en gemiddeld 8,4 procent bedraagt in 2022.

Iedere maand een nieuw Europees inflatierecord. We zouden het ondertussen gewoon moeten zijn, toch blijft het telkens schrikken. In augustus rukte de algemene consumenteninflatie in de eurozone verder op van 8,9 procent naar 9,1 procent. De prijsstijgingen voor energie, met name gas en elektriciteit, leverden opnieuw de grootste bijdrage tot de hogere levensduurte. De energie-inflatie daalde licht in vergelijking met juli, maar blijft met 38,3 procent nog steeds zeer hoog. De inflatie voor voedsel, alcohol en tabak steeg echter fors tot 10,6 procent, wat voor het eerst in de dubbele cijfers was.

Misschien wel het meest verontrustende teken voor de ECB was dat de kerninflatie steeg naar een nieuw recordpeil. Hoewel er enig bewijs is uit de bedrijfsenquêtes dat de problemen in de toeleveringsketen zijn afgenomen, versnelde de prijsstijging van industriële goederen naar 5 procent. Kortom, over bijna heel de lijn schakelde de Europese inflatiedruk tijdens de zomer naar een fors hoger niveau.

Dat doet de vraag rijzen, wat gebeurt er de komende herfst en winter? Hoeveel inflatiepijn zit er nog in de pijplijn? Meer dan waarschijnlijk zitten we nog een tijdje opgescheept met maandelijkse inflatierecords. De crisis op de Europese energiemarkt woedt volop nadat Rusland de gasleveringen de voorbije maanden drastisch verlaagde. Via de Nord Stream-pijplijn stroomt slechts één vijfde van de beschikbare capaciteit richting Europa. Dat doet de angst toenemen dat Moskou met de winter voor de deur de gaskraan volledig zal dichtdraaien en zorgde voor een spectaculaire klim van de gasprijzen sinds juni. Eind augustus bereikte de gasprijs een piek van bijna 322 euro per megawattuur, vergeleken met net geen 50 euro één jaar geleden.

De Europese gasprijzen drijven doorgaans de energie-inflatie op met een vertraging van ongeveer drie maanden naarmate de hogere prijzen worden doorgerekend naar de eindgebruiker. Bovendien wordt in Europa bijna één vijfde van de elektriciteit opgewekt met gas, waardoor ook de prijs van elektriciteit in snel tempo oploopt. Dat betekent dat de lichte afkoeling van de energie-inflatie die we zagen in juli en augustus, vooral het gevolg van lagere olieprijzen, van korte duur zal zijn.

Peperdure prijzen voor energie riskeren ook de voedselprijzen in de supermarkt verder op te drijven. Op de internationale markten voor grondstoffen zijn de prijzen voor tarwe en andere landbouwgewassen afgekoeld sinds juni maar daar is in de winkel niks van te merken. Dat komt omdat voedingsproducenten ook te maken hebben met hoge energiekosten en duurdere lonen die ze deels doorberekenen aan de consumenten. Door de forse toename van de prijzen tijdens de zomer en de hoge noteringen op de gasmarkten, zit de Europese consumenteninflatie volgens ons op koers om nog vóór het einde van het jaar 10 procent te bereiken. Voor heel 2022 hebben we de inflatieprognose voor de eurozone opgetrokken naar 8,4 procent.

Het barslechte prijzenrapport van augustus en de verwachting dat de inflatie de komende maanden enkel zal toenemen, vergroot de druk op de ECB om haar rente agressiever op te trekken. Een renteverhoging met 0,75 procent op de vergadering van volgende week lijkt dus niet overdreven.

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: