China wil groeien op eigen kracht

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Chinese regering legt de lat voor de groei in 2021 op een bescheiden 6 procent.
  • Dit jaar verschuift de focus van herstel naar een structureel groeibeleid.
  • China wil een economie die minder afhangt van het Westen.

Een economische groei van minstens 6 procent. Dat is de groeinorm van de Chinese regering voor 2021. Het kruim van de Chinese politieke elite kwam onlangs bijeen om de beleidsagenda van de komende vijf jaar uit te stippelen. De groeidoelstelling van 6 procent is naar Chinese normen vrij bescheiden en zal dit jaar gemakkelijk bereikt worden. We verwachten dat het BBP met 8,4 procent zal aantrekken door het industrieel herstel, een sterke exportvraag en de lage vergelijkingsbasis met 2020.

Vorig jaar werd de groeinorm geschrapt omdat de focus volledig lag op de aanpak van de Covid-19 crisis. Het bescheiden streefcijfer voor 2021 geeft de regering de speelruimte om een geleidelijke switch te maken van een crisisaanpak naar een normalisering van het economisch beleid. Het Chinees herstel ligt voorop op dat van de rest van de wereld, maar de beleidsmakers in Beijing blijven voorzichtig. Het vaccineren van de bevolking verloopt trager dan verwacht en het herstel van de uitgaven door de Chinese gezinnen is onvolledig. Op het vlak van de werkgelegenheid mikt men dit jaar op 11 miljoen nieuwe banen en een daling van de werkloosheid naar 5,5%. De fiscale steun wordt afgebouwd, maar behoedzaam. Er gaat minder overheidsgeld naar lokale overheden voor infrastructuurwerken, maar er komen meer kredieten voor kleine Chinese bedrijven.

Ook in de rest van het vijfjaren plan 2021-2025 gunt de regering van Xi Jinping zich de nodige manoeuvreerruimte. In plaats van een gemiddelde groeinorm voor de komende vijf jaar te geven, opteert de regering vanaf nu voor jaarlijkse doelstellingen. Daarbij ligt de klemtoon op structurele hervormingen, duurzamere groei en technologische innovatie. De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moeten minstens 7 procent per jaar groeien, met speciale aandacht voor geavanceerde chips en kunstmatige intelligentie. China wil met deze strategie in de toekomst de afhankelijkheid van buitenlandse technologie verminderen en het concurrentievermogen ten opzichte van de VS vergroten.

De discussie in Europa en de V.S. over de grote afhankelijkheid van de Chinese aanvoer van medicijnen, mondkapjes en consumptiegoederen woedt ook in China zelf. De economische groei rekent nog steeds te veel op de consumentenvraag uit het Westen. En ook voor de bevoorrading van computerchips is China sterk afhankelijk van het buitenland. Chinese technologie reuzen als Huawei en Tencent kwamen in de VS op zwarte lijsten terecht en hebben het afgelopen jaar hun toeleveringsketens al aangepast. Onder president Biden blijft het risico op een tech war tussen de VS en China reëel. De spanningen lopen op door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders en computerchips. Ook de Chinese relatie met Europa is afgekoeld door de Covid-19 pandemie en het groeiend verzet tegen het gebruik van Chinese technologie in Europese 5G netwerken.

Kortom, China zet de komende jaren verder in op een sterke economische groei maar zal dat meer op eigen kracht doen.

Deel deze pagina: