Huren of Kopen?

Deel deze pagina:    

  • Kopen of huren? De persoonlijke situatie geeft de doorslag
  • Huren geeft je meer flexibiliteit, kopen kan een eventuele meerwaarde opleveren
  • De prijzen van koopwoningen zijn de voorbije jaren krachtiger gestegen dan de huurprijzen
  • De helft van de private huurders wenst eigenaar te worden

De huurprijzen stijgen elk jaar weer, maar ook de vraagprijzen van koopwoningen zijn de laatste jaren flink hoger gegaan. Tussen 2005 en 2018 is de gemiddelde huurprijs in België met 45% toegenomen, terwijl de koopprijzen van de woningen over dezelfde periode 51% aangroeiden1 . In 2019 was er opnieuw een stevige inflatie van de woningprijzen, waardoor meer en meer mensen zich de vraag stellen: is het interessanter om een huis te huren of te kopen?

Een simpele vergelijking tussen de maandelijkse huurlasten en de aflossing van een koopwoning met een hypotheek is geen goed antwoord op deze vraag. Veel hangt af van je persoonlijke situatie. Wie huurt heeft alleszins de flexibiliteit om snel te verhuizen. Het is doorgaans makkelijker om van een huurcontract af te raken dan op korte termijn een koper te vinden (aan de gewenste prijs) voor je huis of je flat.

Een belangrijk voordeel van kopen is dat je als eigenaar kan profiteren van een eventuele meerwaarde (bij stijging van de vastgoedprijzen). Je bent natuurlijk ook blootgesteld aan een daling van de prijzen, maar dat is vrij uitzonderlijk in ons land. Sinds 2006 zijn de woningprijzen volgens Eurostat enkel in 2009 en 2014 in nominale termen gedaald en die daling was telkens beperkt (-0,5%)2. Een ander voordeel van het eigenaarschap is dat je de woning kan aanpassen aan je persoonlijke wensen op het vlak van comfort en zuinigheid. Als je een deel van de aankoop (of bouwkost) financiert met een hypotheeklening bouw je bovendien een vermogen op door maandelijks af te lossen.

Om te zien of het interessanter wordt om te huren, hou je best de ‘price-to-rent ratio’, de verhouding tussen de verkoopprijs en de huurprijs van de woningmarkt, in de gaten. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zit de price-to-rent ratio in de meeste landen van de eurozone sinds 2015 in de lift. Dat betekent dat de huizenprijzen sneller stijgen dan de huurprijzen. Enkel Italië vormt een uitzondering. Voor België ligt die verhouding koopprijs/huurprijs ruim boven de niveaus van de buurlanden3. Dat betekent niet meteen dat vastgoed in ons land sterk overgewaardeerd is. De ratio wordt voor een stuk vertekend door het hoog aantal eigenaars (meer dan 70% van de bevolking). Hierdoor is het aanbod aan privé huurwoningen in België minder uitgebreid en divers dan in de rest van de eurozone. De ambitie om eigenaar te zijn van z’n huis of flat, zit nog steeds diep ingebakken bij de Belgen. Uit een recente enquête blijkt alvast dat 98% van de huisbezitters het liefst eigenaar wil blijven en dat meer dan de helft van de private huurders wenst eigenaar te worden4. Het cliché van de Belg met de baksteen in de maag blijft dus staan als een huis.

1 www.loyerswallonie.be
2 Eurostat
3 OECD
4 Steunpunt Wonen

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: