Klimaat, met de K van kosten en kansen

Deel deze pagina:    

  • Klimaatverandering is het thema bij uitstek op het WEF in Davos.
  • De economische gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.
  • Maar de strijd tegen klimaatverandering kan ons ook welvaart brengen.

De klimaatopwarming en de ecologische en economische impact ervan staan centraal op de agenda van het WEF (Wereld Economisch Forum) in het Zwitserse Davos. Deze week vindt al de vijftigste editie van de top plaats waar politieke leiders, academici en de CEO’s van de grootste bedrijven samenkomen om de stand van zaken in de wereld te bespreken. Dit jaar is de klimaatproblematiek het thema bij uitstek. De talrijke straatprotesten door scholieren en betrokken burgers en meer recent de bosbranden in Australië hebben duidelijk gemaakt dat er dringend werk moet worden gemaakt van een duurzame transitie naar een koolstofarme economie. Bovendien zal de klimaatverandering een duidelijke impact hebben op de economie.


De tijdshorizon om de vele risico’s verbonden aan de klimaatopwarming aan te pakken is vrij beperkt. In de praktijk rest er ons nog ongeveer 10 jaar om de problemen aan te pakken en een onbeheersbare opwarming van de aarde te voorkomen. Veel werk voor de boeg dus, ook in ons land. De uitstoot van broeikasgassen in België daalde onafgebroken tussen 2000 en 2014 (zie grafiek) maar daarna haperde de dalende trend. In 2018 was er zelfs een lichte toename (0,28%) van de nationale uitstoot terwijl de EU hetzelfde jaar erin slaagde om de uitstoot met 2% te verminderen. België zit niet op schema voor de klimaatdoelstellingen van de EU en zal de komende jaren extra inspanningen moeten leveren. Want de klimaatopwarming zal ons in de toekomst zuur opbreken.

Bron: klimaat.be

In het jaarlijkse risicorapport (World Risk Report) van het WEF, zet de stichting de economische effecten van de klimaatopwarming in de verf. De wereldwijde schade door natuurrampen liep in 2018 op tot $165 miljard, waarvan slechts de helft vooraf was verzekerd. Een bevraging van meer dan 200 van de grootste bedrijven van de wereld, toont aan dat ze op termijn vrezen voor een potentiële economische kost van $1000 miljard als alles bij het oude blijft.


De klimaatstrijd zal ons niet enkel geld kosten, maar ook nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk maken. Zo presenteerde de EU eerder deze maand haar ‘Green Deal’, een brede aanpak van de energietransitie die tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent moet maken. Volgens de Europese Commissie gaat het om een investeringsbedrag van 1000 miljard euro voor het komende decennium. Hierin zal de Europese Investeringsbank (EIB) een belangrijke rol spelen, via het mobiliseren van het nodige kapitaal om te investeren in de vergroening van de economie en de maatschappij. Op die manier kan de Green Deal een hefboom worden voor een duurzamere economische groei in de eurozone die opportuniteiten schept in termen van jobcreatie en productiviteitsgroei.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: