Gaat de ECB haar rentebeleid wijzigen?

Deel deze pagina:      

De nieuwe ECB-voorzitter, Christine Lagarde, verklaarde in december dat 2020 het jaar van de grote projecten wordt, met onder andere een grootschalige strategische revisie van haar monetair beleid. Die herziening zal ondermeer betrekking hebben op het milieu, de digitalisering en ongelijkheid. Geplande lanceerdatum? Nu donderdag! Er wordt volop gespeculeerd: zal de ECB haar rentebeleid bijsturen? De rente optrekken? ...

De herziening komt er eigenlijk omdat de ECB gefaald heeft. De gemiddelde inflatie in de eurozone blijft al meer dan tien jaar onder de doelstelling van 2%, terwijl er nog nooit zo veel middelen werden ingezet om dat doel te bereiken. Ze houdt de basisrente dus al meer dan 7 jaar negatief in een poging om de groei en de inflatie aan te zwengelen, mét allerlei ongewenste bijwerkingen voor het financieel stelsel. Waarom is de inflatie zo laag? Er zijn veel mogelijke oorzaken. Ten eerste hebben de digitalisering en de mondialisering (online shopping, loonconcurrentie, …) de bepaling van het algemeen prijzenpeil structureel veranderd.

De prioriteit van de ECB – stabiele prijzen "onder, maar dichtbij 2%" staat dus op losse schroeven. De strategische herziening zal dus in de eerste plaats een nieuwe doelstelling moeten opleveren. Aan het referentiekader – het verdrag van Maastricht – kan niet worden getornd: prijsstabiliteit blijft dus het hoofddoel van de ECB. Maar hoeveel inflatie precies gezond is, kan de ECB wel zelf nog bepalen.

Christine Lagarde heeft er bij de markt op aangedrongen om haar discours niet te over-analyseren, en wij zullen haar advies ter harte nemen. De ECB geeft zichzelf een vol jaar om haar strategie bij te sturen. Een koerswijziging op korte termijn is dus niet meteen gepland maar 2020 belooft wel een overgangsjaar te worden. Zo verwachten we een nieuwe communicatiestijl van Lagarde met meer nadruk op eensgezindheid binnen de ECB dan onder haar voorganger Draghi . Perslekken zouden voortaan een uitzondering moeten zijn. Zo werden de ECB-leden onlangs in een schriftelijke mededeling van hun nieuwe voorzitter verzocht zich te onthouden van publieke verklaringen over de strategische herziening. We voorzien dit jaar geen grote wijzigingen op het vlak van het monetair beleid. De prioriteit van de ECB is de strategische oefening die idealiter tegen het eind van 2020 uitmondt in een nieuw en beter statuut voor de centrale bank.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: