De vertrouwenskloof tussen diensten en industrie

In december bleef de sentimentindex voor de industrie in de eurozone hangen op een laag niveau ondanks de vooruitgang die werd geboekt in de handelsoorlog tussen de V.S. en China en de hoopgevende evolutie van het brexit dossier. Toch valt er ook goed nieuws te melden want bij de dienstenbedrijven klom het optimisme in december, met name in Spanje maar ook in Duitsland.


Doorgaans loopt het ondernemerssentiment in de dienstensector min of meer in de pas met het vertrouwen bij de industriële ondernemers. Zo werd post-2008 de brede economie getroffen door de een zware recessie en in de jaren daarna was er een synchroon herstel te zien van het sentiment in de verschillende sectoren. Maar vanaf het einde van 2018 zagen we een forse toename van het pessimisme in de industrie dat een dieptepunt bereikte in de herfst van 2019. De sentimentindex bevindt zich ruim onder de grens van 50 punten, wat wijst op een krimp van de industriële productie. Over dezelfde periode was er ook een achteruitgang van het vertrouwen bij de dienstenbedrijven maar veel minder uitgesproken dan in de maakindustrie. Hierdoor is het afgelopen jaar een aanzienlijke vertrouwenskloof ontstaan tussen industrie en diensten in de eurozone (zie grafiek)


Hoe zal deze situatie evolueren in 2020? Zal het pessimisme in de verwerkende industrie de dienstensector besmetten? Als bedrijfsleiders van dienstenbedrijven zien dat de industriële vraag verder krimpt en er geen beterschap in zicht is, dan is de kans reeël dat ze zich ook zorgen maken over de toekomst. In dat geval blijven de plannen op het vlak van investeringen en aanwervingen in de koelkast en verspreidt de industriële recessie zich naar de rest van de economie.

Of is er een industrieel herstel in de maak waardoor beide sectoren opnieuw aansluiting vinden? Volgens ons zijn er voldoende factoren aanwezig om gematigd positief te zijn voor 2020. De monetaire versoepeling door de ECB en de Fed van 2019 zal in de loop van dit jaar steun geven aan de economische groei. In de eurozone wordt minder dan de voorbije jaren de nadruk gelegd op een strenge budgettaire discipline wat de deur openzet voor een grotere impact van de overheidsinvesteringen op de economische groei. Bovendien is er een dialoog opgestart tussen Washington en Beijing waardoor de vrees voor een regelrechte handelsoorlog is verminderd. De recente spanningen in het Midden-Oosten hebben duidelijk gemaakt dat het potentieel voor volatiliteit op de financiële markten aanwezig blijft, maar de elementen voor een voorzichtig macro-economisch herstel in de eurozone zijn aanwezig.

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: