De effectentaks: beslissing van het Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2019

Op 17 oktober oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen in strijd is met de Grondwet en besloot daarom om deze nietig te verklaren. Het Hof oordeelde evenwel dat die nietigverklaring enkel voor de toekomst geldt.


Wat houdt dit concreet in?

  • Krachtens de huidige wetgeving inzake de taks op de effectenrekeningen (Wet van 7 februari 2018) en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, zal de wet inzake de taks op de effectenrekeningen niet meer gelden voor de referentieperiodes die eindigen na 30 september 2019;
  • De effectentaks blijft van toepassing op de referentieperiodes die vóór 30 september 2019 of op die datum eindigen. Belfius stuurt u dus nog in oktober 2019 de overzichten voor die referentieperiodes. Merk op dat als u de drempel van 500.000 euro bereikt, de taks automatisch van uw betaalrekening wordt gedebiteerd.

Meer info

Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleggingsadvies.

Deel deze pagina: