De brandverzekering en familiale verzekering via Belfius: onze antwoorden op uw vragen

 • Wat is het voordeel van het totaalpakket app-normale woonverzekering?

  Ons totaalpakket app-normale woonverzekering verzekert optimaal uw woning en/of de inhoud ervan en uw burgerlijke aansprakelijkheid. En u bent ook gedekt in geval van lichamelijke schade. Het pakket is dus praktischer en beter geschikt.

 • Hoe ver gaat de dekking van mijn familiale verzekering?

  Voor lichamelijke schade vergoeden wij tot 24 000 000 euro (te indexeren volgens de index van de consumptieprijzen 111,36 met als basis 2004 = 100). Voor materiële schade komen we zelfs tegemoet tot 4 800 000 euro (te indexeren volgens de index van de consumptieprijzen 111,36 met als basis 2004 = 100), wat meer is dan het marktgemiddelde. Omdat we vinden dat u optimaal verzekerd moet zijn voor ongevallen waarvoor u aansprakelijk bent maar waar u helemaal niets aan kon doen.

 • Overlapt een brandverzekering afgesloten door de huurder niet met die van de eigenaar?

  Het antwoord is neen, omdat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verzekering die door de eigenaar werd afgesloten en de verzekering die door de huurder werd afgesloten. De eigenaar verzekert zijn eigendom voor de nieuwwaarde (de heropbouwwaarde), terwijl de huurder zijn verantwoordelijkheid verzekert voor de reële waarde van het goed (rekening houdend met de ouderdom ervan) en de inhoud.

 • Is een familiale verzekering nuttig voor iemand die geen kinderen of huisdieren heeft?

  Zeker. Het is een wijdverspreid misverstand dat alleen mensen met kinderen of huisdieren baat hebben bij een familiale verzekering. Een familiale verzekering dekt uw niet-contractuele aansprakelijkheid, wat u ook doet of waar u ook gaat. Zelfs indien u alle mogelijke voorzorgen neemt, kan het zijn dat u ongewild een derde schade toebrengt. Enkele voorbeelden: als u het voertuig van een derde met een winkelwagentje van de supermarkt beschadigt. Of als u tijdens het sporten iemand kwetst en die persoon medische verzorging nodig heeft. In al die gevallen bent u verzekerd.

 • Blijf ik verzekerd tijdens de overstap?

  Tijdens een dergelijke overstap ontfermen we ons over alles en zorgen we ervoor dat u nooit onverzekerd bent door de verandering. We berekenen ook de datum waarop u uw eerste premie moet betalen en het bedrag ervan, zodat overlappingen worden uitgesloten. U betaalt dus nooit een euro te veel.

 • Overlapt de verzekering ongeval privéleven de familiale verzekering?

  Het antwoord is neen: de familiale verzekering dekt slechts schade veroorzaakt aan derden door u of een lid van uw gezin. Wilt u ook verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen in het kader van uw privéleven? Dan dient u de aanvullende verzekering ongeval privéleven af te sluiten. De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt schade aan derden maar geen eigen lichamelijke letsels.

 • Wat moet ik bij schade veroorzaakt door vorst doen?

  Door hevige koude zijn leidingen in uw huis bevroren en gesprongen, met waterschade tot gevolg. De dekking en vergoeding van uw schadegeval worden altijd bepaald op basis van de algemene voorwaarden van Belfius Home & Family.

 • Welke schade kan ik aangeven?

  Belfius Verzekeringen vergoedt de materiële schade aan de verzekerde bezittingen veroorzaakt door het wegvloeien van water door een breuk, een barst of het overlopen van een waterinstallatie uit het verzekerde gebouw of een aanpalend gebouw.

  Niet vergoed is materiële schade veroorzaakt door een duidelijk gebrek aan voorzorgsmaatregelen tijdens de winter of in vorstperiodes. De verzekerde moet alle water- en verwarmingsinstallaties ledigen als het gebouw (al dan niet regelmatig bewoond) niet verwarmd is. Alle installaties die zich buiten of in een niet-verwarmd lokaal bevinden (zoals waterleidingen tegen een buitengevel of in een niet-verwarmde garage) moeten geledigd of voldoende geïsoleerd worden. Toch vergoeden we de schade indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de gebrekkige voorzorgsmaatregelen en de schade. Indien deze verplichtingen op de huurder, de gebruiker of een derde rusten en we de verzekerde als eigenaar verzekeren, komen wij toch tegemoet.

  Als één van de voorwaarden vervuld is, vergoeden we, zoals bij gewone waterschade door een lek, de kosten voor het openmaken en terug in goede staat brengen van muren, vloeren en platfonds en voor de herstelling van de ingebouwde leidingen binnenin het gebouw. Wat met schade aan toestellen zoals boilers, radiatoren, pompen enz.? Schade door vorst is niet verzekerd. Evenmin als schade aan het toestel dat de waterschade heeft veroorzaakt. Toestellen die ten gevolge van inwerking van elektriciteit beschadigd werden of die oververhit raakten door een gebrek aan water zijn wel gedekt.

 • Nood aan dringende bijstand?

  Wanneer er zichtbare aanwijzingen zijn dat er een lek is in een ingebouwde water- of stookolieleiding, zorgen we ervoor dat een gespecialiseerd lekzoekbedrijf het lek op onze kosten komt lokaliseren. Uw kelder moet leeggepompt worden? Uw woning moet schoongemaakt worden? Ook hier kunnen we u helpen (of de brandweer bellen voor het leegpompen). Contacteer de bijstandscentrale op 02 286 70 00.

 • Wat doe ik in geval van schade?

  Neem foto’s van de oorzaak van de schade (in detail en vanop zekere afstand) en van de schade aan gebouw en inhoud ervan. Maak een inventaris van wat beschadigd werd.

 • Word ik vergoed?

  Wilt u een financiële vergoeding voor uw schade? Gaat u de herstellingen aan uw woning (gedeeltelijk of volledig) zelf uitvoeren? Bezorg ons een lijst van de benodigde materialen en hun kostprijs, en een inschatting van het aantal werkuren. Vertrouwt u de werken liever toe aan een aannemer? Bezorg ons dan een gedetailleerd bestek van een geregistreerd aannemer. Zijn de goederen in uw woning beschadigd? Bezorg ons een lijst van de beschadigde objecten en vermeld daarbij de waarde. Houd er rekening mee dat in elk contract een geïndexeerde franchise van toepassing is (240,51 euro op 1/1/2013). Ligt het bedrag van de herstelling en/of de beschadigde goederen lager dan de franchise, dan kunnen we geen vergoeding uitbetalen. Bovenop de herstelkosten geven we u een extra vergoeding (onrechtstreekse verliezen) als compensatie voor alle ongemakken die dit voorval met zich meebrengt. Vergeet niet ons het rekeningnummer te bezorgen waarop we de vergoeding kunnen storten.

 • Kan Belfius Verzekeringen mijn schade niet herstellen?

  Wilt u vrij zijn van administratieve rompslomp? Eén van onze herstellers kan de schade komen herstellen. Twee voorwaarden: uw schade is groter dan het bedrag van de franchise en er is geen derde aansprakelijk voor de schade. Als de herstelling kan doorgaan, nemen we de factuur voor onze rekening en moet de franchise niet worden betaald.

 • Ik ben huurder of verhuurder. Wat dan?

  Bent u huurder? We komen tegemoet voor de schade die werd aangebracht aan uw inboedel en aan de schilder- en behangwerken die u op eigen kosten (1) uitvoerde.

  Bent u eigenaar/verhuurder? We vergoeden de schade veroorzaakt aan uw woning rekening houdend met de verantwoordelijkheden van uw huurder (1) .

 • Iemand anders is verantwoordelijk voor de waterschade.

  Is een derde verantwoordelijk voor de schade en kent u de gegevens van die persoon? Als u ze ons bezorgt, kunnen we de schade én uw franchise (1) terugvorderen.

 • Hoe geeft u de schade aan?

  U hebt twee mogelijkheden:
  • Vul het online aangifteformulier in.
  • Bel naar ons Contact Center op 02 286 70 00.

Hoe kunt u makkelijk uw familiale verzekering of woningverzekering afsluiten?
Vul het onlineformulier in en krijg een gratis offerte, of maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

Hebt u schade?

Doe uw aangifte online

Schadegeval aangeven

Bel ons

+32 2 286 70 00

Lees onze informatiefiches

Informatiefiches

Wees zeker dat u goed verzekerd bent!

Met Wikipolis vindt u het antwoord op al uw verzekeringsvragen.

Alles over wonen

In dit thema vindt u nuttige info, interessante tips en antwoorden op veel gestelde vragen. Zo is uw woning of bouwproject goed gefundeerd.

 1. Is er een derde betrokken (aansprakelijke/huurder/verhuurder), dan moet uw schade mogelijk tegensprekelijk worden vastgesteld door middel van een expertise. Dit kan de doorlooptijd van uw dossier verlengen. We trachten dit tot een minimum te beperken.