Aanvullende invaliditeitsverzekering

Geniet een aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

U kan uw beroep niet uitoefenen door ziekte of een ongeval? De aanvullende invaliditeitsverzekering garandeert u een uitkering tot 100% van de maandelijkse lasten van uw Belfius-woonkrediet en de verzekeringspremies voor Belfius Home Credit Protect tijdens de volledige looptijd van uw overeenkomst, net zo lang u arbeidsongeschikt bent.

Deze dekking, die als optie wordt aangeboden in het globale Belfius Home Credit Protect-pakket, is ideaal als aanvulling van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid of de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. En het geeft u de kans om uw vervaldagen in alle rust na te komen.

In detail

 • Profiteer van de voordelen

  • U geniet bescherming tegen economische en fysiologische invaliditeit
  • U beslist over het dekkingspercentage
  • Dekking mogelijk tot 65 jaar
 • Informeer u voor u inschrijft

  • Belfius Home Credit Protect is:
   • een overlijdensverzekering van tak 21, afgesloten voor bepaalde duur
   • een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht, en dat wordt gecommercialiseerd door Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, België RPR Brussel 0405764.064 verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
  • De aanvullende invaliditeitsverzekering dekt niet alle omstandigheden van invaliditeit zoals een schadegeval door het beoefenen van een gevaarlijke sport.
  • Meer weten over de limieten en gevallen van uitsluiting van dit product of over de kosten en taksen? Raadpleeg de algemene voorwaarden online of in uw Belfius-kantoor.

  Let op: lees alle documenten voor u de overeenkomst tekent.

  De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe kunt u makkelijk een verzekering afsluiten ?
Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

Aanvullende verzekeringen