Aanvullende invaliditeitsverzekering

Geniet een aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

U kan uw beroep niet uitoefenen door ziekte of een ongeval? De aanvullende invaliditeitsverzekering garandeert u een uitkering tot 100% van de maandelijkse lasten van uw Belfius-woonkrediet en de verzekeringspremies voor Belfius Home Credit Protect tijdens de volledige looptijd van uw overeenkomst, net zo lang u arbeidsongeschikt bent.

Deze dekking, die als optie wordt aangeboden in het globale Belfius Home Credit Protect-pakket, is ideaal als aanvulling van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid of de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. En het geeft u de kans om uw vervaldagen in alle rust na te komen.

In detail

Hoe kunt u makkelijk een verzekering afsluiten ?
Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

Aanvullende verzekeringen