Aanvullende invaliditeitsverzekering

Geniet een aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

U kan uw beroep niet uitoefenen door ziekte of een ongeval? De aanvullende invaliditeitsverzekering garandeert u een uitkering tot 100% van de maandelijkse lasten van uw Belfius-woonkrediet en de verzekeringspremies voor Belfius Home Credit Protect tijdens de volledige looptijd van uw overeenkomst, net zo lang u arbeidsongeschikt bent.

Deze dekking, die als optie wordt aangeboden in het globale Belfius Home Credit Protect-pakket, is ideaal als aanvulling van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid of de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever. En het geeft u de kans om uw vervaldagen in alle rust na te komen.

In detail

 • Profiteer van de voordelen

  • U geniet bescherming tegen economische en fysiologische invaliditeit
  • U beslist over het dekkingspercentage
  • Dekking mogelijk tot 65 jaar
 • Informeer u voor u inschrijft

  • Belfius Home Credit Protect is:
   • een overlijdensverzekering van tak 21, afgesloten voor bepaalde duur
   • een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht, en dat wordt gecommercialiseerd door Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, België RPR Brussel 0405764.064 verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
  • De aanvullende invaliditeitsverzekering dekt niet alle omstandigheden van invaliditeit zoals een schadegeval door het beoefenen van een gevaarlijke sport.
  • Meer weten over de limieten en gevallen van uitsluiting van dit product of over de kosten en taksen? Raadpleeg de algemene voorwaarden en de financiële infofiche van de overkoepelende verzekering Belfius Home Credit Protect en de algemene voorwaarden van de aanvullende invaliditeitsverzekering online of in uw Belfius-kantoor.

  U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

  Let op: lees alle documenten voor u de overeenkomst tekent.

  De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe makkelijk afsluiten?
Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist voor een voorstel op uw maat.

Aanvullende verzekeringen