Moto DD

Motorverzekering Belfius Motorbike

De bescherming van uw motor en de passagiers

Ultiem rijplezier met dit aanbod

Hebt u al een autoverzekering bij Belfius? Super, profiteer dan meteen van een korting tot 60% op de premie van uw motor!

Vlot overstappen naar Belfius

Bent u elders verzekerd? Reken gerust op ons voor een vlotte overname!

Maak een afspraak in kantoor

De motorverzekering via Belfius

Advies van uw verzekeringsspecialist in het kantoor

Bijstand in België na een ongeval

Verzekering aanpasbaar volgens uw behoeften

24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bijstand bij een ongeval of diefstal

Voor uw motor omvat Belfius Motorbike:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Een bestuurdersverzekering
 • Pechverhelping

Voor Aixams en andere voertuigen omvat Belfius Motorbike enkel:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand

Auto/motor

Is je wagen verzekerd bij Belfius? Dan kom je in aanmerking voor een ronkende korting op de verzekeringspremie van je moto. Die kan oplopen tot 60%!

In detail:

 • Online-aanvraag

  Doe online een aanvraag die aan het kantoor van uw keuze wordt doorgegeven. Daarna neemt een verzekeringsspecialist opnieuw contact met u op, om een persoonlijke offerte uit te werken. Zodra uw aanvraag wordt aanvaard, moet u enkel nog de polis van uw keuze afsluiten.

 • Combinatie auto/moto

  Is je wagen al verzekerd is bij Belfius, dan geniet je een flinke korting op de BA-verzekeringspremie (burgerlijke aansprakelijkheid) van je moto.

  Korting

  De korting op de burgerlijke aansprakelijkheidspremie varieert naargelang de leeftijd van de hoofdgebruiker van de motorfiets:

  Verzekerde waarde van uw voertuig (excl. btw) Vaste/Engelse franchise
  < €15.000 €400
  €15.000 - <€25.000 €600
  > = €25.000 €800

  Deze korting is enkel van toepassing op motorfietsen vanaf 101cc.

 • Advies van uw verzekeringsspecialist in het kantoor

  Uw verzekeringsspecialist begeleidt u en analyseert uw behoeften om u een op maat gesneden oplossing te kunnen aanbieden. Hij kan ook uw bestaande polis opzeggen en overnemen.

 • Bijstand in België bij een ongeval

  Die dienst, inbegrepen in de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ (1) is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Hij zorgt voor de gratis pechverhelping voor uw voertuig, ook als u in fout bent, de repatriëring tot in de woonplaats van uw passagiers en van uzelf, en het indien nodig op de hoogte stellen van uw partner of werkgever. 

  (1) Behalve bromfietsen.

Waarborgen van de motorverzekering

 • Burgerlijke aansprakelijkheid

  Die is wettelijk verplicht en dekt de lichamelijke en stoffelijke schade die uw voertuig aan derden toebrengt (1) .
  De premie wordt berekend op basis van enerzijds het vermogen van het voertuig en het jaarlijks afgelegd aantal kilometers en anderzijds de leeftijd, het aantal jaren ervaring, de woonplaats en het schadeverleden van de hoofdbestuurder.

  Meer weten?

  1. Dekking van de lichamelijke schade
  Als u een ongeval veroorzaakt en u in fout bent, vergoedt die verzekering de slachtoffers:
  • De eigenaar en inzittenden van het andere voertuig
  • De passagiers van uw voertuig
  • De eventuele fietsers of voetgangers die bij het ongeval betrokken zijn

  2. Dekking van de stoffelijke schade
  Bent u niet in fout (2)  dan moet u niets voorschieten voor de herstellingen.

  3. Gratis bijstand in België bij een ongeval
  Bij een ongeval krijgt u onmiddellijk gratis bijstand van Belfius Insurance Services (3) . Die dienst is begrepen in de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en omvat:

  • Het wegslepen van uw voertuig naar één van de 2 200 erkende garages in België
  • Hulp op elk ogenblik, waar u zich ook bevindt in België
  • Gratis pechverhelping voor uw voertuig, zelfs al bent u in fout
  • Het vervoer van uw passagiers en uzelf tot aan uw woonplaats 
  • Uw partner of werkgever wordt indien nodig op de hoogte gebracht

  Wilt u bijstand bij een ongeval én bij pech? Kies voor  Belfius Assistance.

  4. Voorbeeld
  Henri is verblind door de zon en ziet de auto van Nathalie niet naderen. Zij had nochtans voorrang. Hij raakt haar auto en een fietser vooraleer hij tot stilstand komt tegen een brievenbus.

  De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ van Henri dekt alle lichamelijke en stoffelijke schade die Nathalie en de fietser hebben geleden. Ook de eigenaar van de brievenbus wordt vergoed. De passagiers van Henri worden eveneens vergoed voor de opgelopen lichamelijke schade.


  Uitsluitingen
  • Lichamelijke schade geleden door de aansprakelijke van het schadegeval (daarvoor is er de bestuurdersverzekering).
  • Schade aan het verzekerde voertuig en aan vervoerde goederen.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid van de dief of heler.
 • Bestuurdersverzekering

  Deze waarborg vergoedt u als bestuurder de kosten voor uw lichamelijke letsels en voor de schade aan uw kledij (1) zelfs als u in fout bent.

  Voorbeeld
  Op een avond brengt Maarten zijn vrouw en kinderen naar de kust. Hij keert 's avonds alleen terug om thuis te werken, maar valt in slaap achter het stuur en rijdt tegen een boom. Gelukkig brengt hij het er levend van af. Volgens de dokter moet hij minstens vier weken in het ziekenhuis blijven. Zonder nog te spreken over de revalidatie, de arbeidsongeschiktheid en de morele schade. De bestuurdersverzekering vergoedt hem voor al deze nadelige gevolgen, behalve voor de schade aan het voertuig.

  Bescherming
  De bestuurdersverzekering dekt de schade die niet wordt vergoed door  de verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. U geniet in grote lijnen de volgende waarborgen:

  • Lichamelijke letsels (inclusief de kosten voor de ziekenhuisopname door een verkeersongeval)
  • Schade aan de kledij ;
  • Morele schade
  • Esthetische schade
  Toevoeging: stel dat uw voertuig tijdelijk moet worden vervangen door dat van een derde of dat u toevallig de motor van een vriend bestuurde. Dan bent u als bestuurder ook gedekt in geval van lichamelijke letsels.

  Schadeloosstelling
  De terugbetaling is meer dan een forfaitaire schadevergoeding voor medische kosten, blijvende invaliditeit of overlijden. Om de werkelijke kosten zo dicht mogelijk te benaderen, houden we ook rekening met elementen zoals uw inkomen, uw gezinsuitgaven en uw leeftijd.


  Uitsluitingen
  • Gevolgen van een opzettelijk veroorzaakt schadegeval.
  • Rijden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of soortgelijke toestand.
 • Rechtsbijstand

  De verzekering ‘rechtsbijstand’ dekt alle kosten bij een juridisch geschil (4) .
  Dat is het geval wanneer u zich moet verdedigen (bv. bij een inbreuk op de wegcode), maar ook als u een rechtszaak moet aanspannen (bv. bij een ongeval veroorzaakt door een derde die uw voertuig bestuurde).

  Onze Comfort-formule biedt u de volgende garanties :

  • Onze juristen verdedigen uw belangen en uzelf. We betalen tot 30 000 EUR voor advocaten, experts, procedurekosten enz.
  • U krijgt tot 7 500 EUR voor ongevallen die zich voordoen in de Europese Unie als de tegenpartij u niet kan betalen. U geniet rechtsbijstand bij bepaalde contractuele geschillen en een voorschot op de schadevergoeding.

  Uitsluitingen
  • Straffen, boetes ...
  • Strafrechtelijke verdediging bij opzettelijk door de verzekerde begane misdrijven of al dan niet gecorrectionaliseerde misdaden.
 • Bijstand en pechverhelping

  Belfius Car Assistance biedt u bijstand bij een ongeval en motorpech. 
  Deze dienst is dus ruimer dan die van de basisverzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’, die enkel onmiddellijke bijstand verleent bij een ongeval in België.

  Bijstand bij een ongeval of motorpech
  Belfius Car Assistance komt niet alleen tussenbeide bij een ongeval maar ook bij een lekke band, verlies van sleutels, een lege batterij enz.

  In België en/of in het buitenland
  U kiest de regio waarin u die bijstand neemt: enkel in België (en tot 30 km buiten de landsgrenzen) of in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.


  Uitsluiting
  • De gewaarborgde prestaties die ons niet werden gevraagd of die niet georganiseerd werden door onze bijstandscentrale of met ons akkoord, geven a posteriori geen recht op terugbetaling of een compenserende vergoeding, behalve wanneer het voertuig werd getakeld in opdracht van de politie of indien de verzekerde werd vervoerd door een ziekenwagen.
 • Uitsluitingen en beperkingen

  Burgerlijke aansprakelijkheid

  • schade waarvan de herstellingskosten geen 250 euro exclusief btw overschrijden
  • schade door slijtage, mechanische breuk, een constructie- of materiaalfout, of van duidelijk slecht onderhoud of gebruik van het omschreven motorrijtuig in strijd met de instructies van de constructeur
  • schade aan de banden, tenzij ze tegelijk met andere gedekte schade optreedt
  • schade die zich voordoet wanneer het omschreven motorvoertuig op het ogenblik van het schadegeval bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat motorvoertuig te besturen, bijvoorbeeld een persoon die niet de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs of die van het recht tot sturen vervallen is verklaard
  • schade die zich voordoet terwijl de bestuurder zich bevindt in een staat van alcoholintoxicatie met meer dan 0,8 g/l bloed (0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht), van dronkenschap of een soortgelijke toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken. Deze uitsluiting wordt toegepast voor zover we een oorzakelijk verband aantonen tussen de toestand van de bestuurder en het schadegeval
  • opzettelijke schadegevallen veroorzaakt door een verzekerde en ook de verergering van de gedekte schade toe te schrijven aan de verzekerde

  We raden u aan om onze algemene voorwaarden te lezen om onze uitsluitingen en beperkingen te kennen.

 • Nuttige informatie en documenten

  De verzekering wordt afgesloten voor één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt het contract voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd.

  Belfius Motorbike is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolissen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw kantoor of hieronder.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe kunt u makkelijk een verzekering afsluiten?
Vul het onlineformulier in en krijg een gratis offerte, of maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.

Hebt u schade?

Doe uw aangifte online

Schadegeval aangeven

Bel ons

+32 2 286 70 00

Lees onze informatiefiches

Informatiefiches

Uw nieuwe motor financieren?

Bij de aankoop van uw nieuwe motor moet u niet alleen denken aan de motorverzekering, maar ook aan de financiering van de motor zelf.

Wees zeker dat u goed verzekerd bent!

Met Wikipolis vindt u het antwoord op al uw verzekeringsvragen.

Thema Auto

Wilt u een voertuig kopen of verkopen? Hebt u vragen over zuinig rijden, belastingvoordelen of het dagelijks onderhoud? Ons thema Auto zet u op de goede weg.

 1. Behalve de uitzonderingen vermeld in de algemene voorwaarden.
 2. Op basis van het RDR-contract (règlement direct/directe regeling).
 3. Behalve bromfietsen.
 4. Binnen de beperkingen van de verzekerde waarborgen (zie algemene voorwaarden).