Belfius uitvaartverzekering

Schenk gemoedsrust aan uzelf en aan uw dierbaren

Met de Belfius uitvaartverzekering...

steunt u uw geliefden financieel bij uw overlijden

hebben uw geliefden de middelen om de uitvaart te betalen die u wenst

kunnen uw geliefden het (resterende) bedrag gebruiken om (een deel van) uw laatste facturen of van de erfenisrechten te betalen

kiest u vrij uw begunstigden die het verzekerde bedrag ontvangen: een familielid, een begrafenisondernemer…

hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen

betaalt u uw premie gespreid over minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar en bent u levenslang verzekerd

.

Hoe deze verzekering eenvoudig afsluiten?

Maak een afspraak met uw verzekeringsadviseur om uw situatie te bekijken en de oplossing te vinden die het best aan uw verwachtingen beantwoordt.

.

In detail


 • U kan de verzekering afsluiten tot uw 70e.
 • U betaalt de premie gespreid over min. 5 en max. 20 jaar.
 • Het totale premiebedrag hangt af van het verzekerde bedrag en uw leeftijd.
 • U kan uw begunstigde(n) vrij aanduiden en op elk moment veranderen.

Inbegrepen waarborgen


 • U bepaalt zelf het te verzekeren bedrag, tussen de 2.500 en 15.000 euro. U kan dat bedrag altijd wijzigen in de loop van de overeenkomst.
 • U bent verzekerd zodra u de 1e premie betaald hebt.
  • Bij overlijden door een ongeval wordt het volledige bedrag onmiddellijk uitbetaald.
  • Bij een natuurlijk overlijden of een overlijden door een ziekte in de eerste 2 jaar is de vergoeding evenredig met hoelang de overeenkomst op dat moment al loopt. Na 2 jaar wordt het volledige bedrag uitbetaald. De begunstigden krijgen altijd minstens de nettopremies (ofwel de premies die u betaalde, min de kosten en taksen) terugbetaald.
 • Ook uw kinderen zijn gedekt, en dit vanaf ze 6 maanden oud zijn tot hun 18e verjaardag.

Voorbeelden

MARIE (60 JAAR) IS WEDUWE EN HEEFT GEEN KINDEREN

Marie verloor een paar jaar geleden onverwachts haar man. Vraag je het haar nu, dan vindt ze het jammer dat ze niet beter waren voorbereid. Toen het nog kon. Dan had ze die moeilijke momenten vast en zeker serener kunnen beleven.

Marie zou haar moeder en broer die zorgen willen besparen en sluit daarom een uitvaartverzekering af bij Belfius. Ze duidt een begrafenisondernemer aan als begunstigde en geeft die haar wensen door. Zo kunnen haar moeder en broer in alle rust afscheid nemen mocht ze onverwachts overlijden, en moeten ze zich niet bezighouden met allerlei facturen.

GUY (50 JAAR) IS ZELFSTANDIGE, GEHUWD EN HEEFT 2 KINDEREN

Als zelfstandige is Guy het gewend om zijn zaken snel en efficiënt te regelen. De uitvaartverzekering van Belfius leek hem ideaal om zijn gezin de financiële zorgen voor zijn uitvaart en alle courante kosten te besparen.

Zeker omdat hij slechts tijdelijk een premie hoeft te betalen om levenslang verzekerd te zijn. Hij kon de verzekering eenvoudig afsluiten: in 1-2-3 kreeg hij een afspraak op kantoor die paste in zijn drukke agenda. Hij duidde zijn vrouw aan als begunstigde. Als zij voor hem zou overlijden, worden zijn kinderen automatisch begunstigde.

Uitsluitingen en beperkingen


Sommige schadeoorzaken zijn uitgesloten:
 • zelfdoding binnen het jaar na het afsluiten van de overeenkomst of na een verhoging van het verzekerde bedrag
 • een overlijden als gevolg van het uitoefenen van een extreme sport of van bepaalde beroepsactiviteiten
 • een overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde

Voor u deze verzekering afsluit, neemt u het best even onze algemene voorwaarden door, om meer te weten over onze uitsluitingen en beperkingen.

Nuttige documenten en informatie


De Belfius uitvaartverzekering is een levenslange tak 21-overlijdensverzekering met 6% instapkosten.

In geval van periodieke betalingen betaalt u extra kosten:

 • maandelijks: +4%
 • driemaandelijks: +3%
 • halfjaarlijks: +2%
Deze kosten zijn natuurlijk niet van toepassing als u ervoor kiest om uw premies jaarlijks te betalen.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

Het gaat om een overlijdensverzekering van tak 21, afgesloten voor een levenslange duurtijd.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Het verzekeringsproduct Belfius Uitvaartverzekering valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

Wil u een klacht indienen? Onze klachtendienst, de bemiddelaar en de ombudsman zijn er om u te helpen. Meer info

.

Enkele veelgestelde vragen om u te helpen

 • Hoeveel kost een uitvaart?

  Een uitvaart kost gemiddeld 6.000 euro, inclusief rouwbrieven, receptie, grafkist of urne enz.

 • Hoe gaat het precies in zijn werk op het moment van het overlijden?

  Bij overlijden moet de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht door een van de erfgenamen. Zodra we over alle documenten beschikken (zie algemene voorwaarden), storten we het verzekerde bedrag aan de begunstigde(n).

 • Ik ben 45 jaar. Is de Belfius uitvaartverzekering interessant voor mij?

  Ja. Het totale premiebedrag hangt af van het verzekerde bedrag en van uw leeftijd. Hoe jonger u bent, hoe minder u betaalt.

 • Kan ik meer dan 1 begunstigde aanduiden?

  Ja. U kan bv. uw partner en uw kinderen aanduiden. Al hoeven het geen wettelijke erfgenamen te zijn. Zijn het geen wettelijke erfgenamen, dan wordt het bedrag gestort aan de personen die uw uitvaart organiseren.

 • Wat als mijn begunstigde overlijdt?

  U kan op voorhand aangeven wie dan automatisch begunstigde wordt.

 • Moet ik mijn begunstigde(n) informeren wanneer ik de verzekering afsluit?

  Nee, dat hoeft niet. We raden het wel aan, al was het maar om ze gerust te stellen over de regelingen die ze moeten treffen.

 • Kan ik ook een verzekering afsluiten voor iemand anders?

  Ja, bv. voor een gezinslid, met u of iemand anders als begunstigde.