.

Belfius Uitvaartverzekering


Schenk uzelf en uw dierbaren gemoedsrust.
 

Belfius Uitvaartverzekering


Schenk uzelf en uw dierbaren gemoedsrust.

Vrijwaar de sereniteit van uw familie bij uw begrafenis. Dankzij de Belfius-Uitvaartverzekering kan u anticiperen op het regelen van alle kosten van uw begrafenis.


Voor uw eigen sereniteit en die van uw nabestaanden dekt uw Uitvaartverzekering alle kosten van uw begrafenis.


U kan ze gemakkelijk onderschrijven dankzij een verklaring van goede gezondheid.

Alvorens uw verzekering te onderschrijven, raden we u aan de financiële-informatiefiche door te nemen.

De Uitvaartverzekering in een notendop


 • De Belfius-Uitvaartverzekering is een levenslange overlijdensverzekering van Tak 21.
 • Daarmee worden alle kosten van uw begrafenis gedekt dankzij de uitkering van een kapitaal op het ogenblik van uw overlijden. U kiest vrij de begunstigde of begunstigden.

Uw kinderen van 6 maanden tot 18 jaar vallen eveneens onder de dekking voor een maximaal kapitaal van 2.500 euro.

Elke verzekering houdt beperkingen en gevallen van uitsluiting in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de aanvullende dekkingen. U vindt de volledige lijst in de financiële-informatiefiche van de levensverzekering (FIF) en in de Algemene voorwaarden van de Uitvaartverzekering.

 

 

Marie verloor enkele jaren geleden onverwacht haar man. Achteraf gezien zegt ze dat die periode veel serener had kunnen verlopen als ze beter voorbereid waren geweest.

Daarom heeft Marie erop toegezien dat haar eigen begrafenis eenvoudiger zal verlopen, zodat haar moeder en haar broer geen problemen zullen ondervinden. Daarom onderschreef ze de uitvaartverzekering. Ze stelde een begrafenisondernemer aan als begunstigde. Mocht ze dus onverwacht overlijden, dan zullen haar moeder en haar broer op een serene manier afscheid van haar kunnen nemen en zullen ze zich niet meer moeten bekommeren om het betalen van alle facturen van haar begrafenis.

 

 

Als zelfstandige is Guy het gewoon om zijn zaken snel en efficiënt te regelen. De uitvaartverzekering leek hem ideaal om zijn gezin financiële zorgen voor zijn uitvaart te besparen.

Te meer omdat hij slechts gedurende een beperkte periode (min. 5 jaar en max. 20 jaar) een premie hoeft te betalen om levenslang verzekerd te zijn. Hij kon de verzekering gemakkelijk afsluiten in zijn kantoor, nadat hij een afspraak had gemaakt op een tijdstip dat hem het beste uitkwam. Hij heeft zijn echtgenote aangeduid als begunstigde. Mocht zij vóór hem komen te overlijden, dan worden zijn kinderen automatisch de begunstigden.

Kenmerken

 • Keuze van een kapitaal tussen 2.500 en 15.000 euro.
 • U betaalt uw premies op geregelde tijdstippen, over een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar (een eenmalige premie betalen is niet mogelijk). De duur van de betaling van de premies is eveneens beperkt afhankelijk van uw leeftijd (betaling tot maximaal 75 jaar).
 • Looptijd van het contract: levenslang.
 • Minimumleeftijd van de verzekeringnemer: 18 jaar.
 • Maximumleeftijd van de verzekerde: 70 jaar.
 • U kan de verzekering gemakkelijk onderschrijven dankzij een verklaring van goede gezondheid.

Kosten en taksen


 • Op elke gestorte premie wordt een jaartaks van 2% geheven.
 • De splitsingskosten bedragen 4% voor een maandelijkse betaling, 3% voor een driemaandelijkse betaling en 2% voor een halfjaarlijkse betaling, en worden toegepast op de premie zonder taks.
 • Opteert de verzekeringnemer voor de afkoop of de omzetting van zijn overeenkomst, dan worden de volgende kosten aangerekend:

  • Bij afkoop: 5% van de theoretische afkoopwaarde. Dat percentage daalt in de laatste 5 jaar vóór de 90ste verjaardag van de verzekerde met 1% per jaar.
  • Bij omzetting: 6,20 euro die wordt ingehouden op de theoretische afkoopwaarde. U vindt meer informatie over de kosten in onderstaande algemene voorwaarden.

.

Wat dekt de Belfius-Uitvaartverzekering?

U bent verzekerd vanaf de betaling van de 1ste premie.

 • Bij overlijden door een ongeval wordt het volledige kapitaal onmiddellijk uitgekeerd.
 • Bij een natuurlijke dood of bij overlijden door een ziekte gedurende de eerste twee jaar, is de vergoeding evenredig met de al verstreken duur van de overeenkomst. Daarna wordt het volledige bedrag uitgekeerd. De begunstigden recupereren altijd op zijn minst de netto gestorte premies (dat wil zeggen de premies die u hebt betaald, min de kosten en de taksen).

Uw kinderen zijn vanaf de leeftijd van 6 maanden tot hun 18de verjaardag eveneens gedekt voor een vast bedrag van 2.500 euro.Wat dekt de Belfius-Uitvaartverzekering niet?


Er is geen tegemoetkoming onder meer in geval van

 • zelfmoord tijdens het 1ste dekkingsjaar;
 • overlijden door het beoefenen van een gevaarlijke sport (bergbeklimmen, motorwatersport, zeilen, yachting op volle zee enz.);
 • het overlijden van de verzekerde dat is veroorzaakt door de opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde.

Elke verzekering houdt beperkingen en gevallen van uitsluiting in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de aanvullende dekkingen. U vindt de volledige lijst in de financiële-informatiefiche van de levensverzekering (FIF) en in de Algemene voorwaarden van de Uitvaartverzekering.

Nuttige documenten

De Belfius-Uitvaartverzekering wordt voor een levenslange duur afgesloten en valt onder de toepassing van het Belgisch recht. Voor meer informatie over de limieten, de risico’s en de gevallen van uitsluiting raden wij u aan de volgende documenten te lezen alvorens een contract te onderschrijven:

De Algemene en de Bijzondere Voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Voor een individuele offerte kan u zich altijd rechtstreeks tot uw Belfius-kantoor wenden. Deze informatie werd opgesteld rekening houdend met de fiscale regels die van kracht waren op 1 februari 2023.

De Belfius-Uitvaartverzekering is een verzekeringsproduct dat verkocht wordt door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel - BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.


Hebt u een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Klachtendienst, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

.