.

Belfius Cover

 

Belfius Cover

Financiële bescherming voor uw naaste familieleden

Gekoppeld aan de betaalrekening van uw keuze


Wat is Belfius Cover?


Wat is Belfius Cover?

Belfius Cover is een overlijdensverzekering door ongeval die gelinkt is aan uw betaalrekening en waarmee uw naaste familieleden een vergoeding kunnen krijgen als u overlijdt na een ongeval. Het bedrag van de vergoeding hangt af van het saldo op uw rekening, met een minimum van 1.250 euro. Bij een verkeersongeval wordt de vergoeding verdubbeld.

Alvorens uw verzekering af te sluiten, vragen we u om het informatiedocument en de algemene voorwaarden te lezen, waarin ook alle limieten en uitsluitingen staan.

Hoe kan ik het afsluiten?


U kan dit product afsluiten in uw kantoor. Op 1 januari van elk jaar wordt deze verzekering stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. De premie wordt automatisch afgehouden van uw gekoppelde rekening.

De waarborg gaat in op de dag na de datum van de ondertekening van het toetredingsformulier.

Verzekering beschikbaar voor 3,99 euro/jaar


Jaarlijkse premie: 3,99 euro/betaalrekening

Het 1e jaar kan u een korting van enkele maanden genieten.

Als u ze afsluit… Dan betaalt u (voor de periode tot 31 december)…
tussen 1 januari en 31 maart €2,99
tussen 1 april en 30 juni €1,99
tussen 1 juli en 30 september €0,99
tussen 1 oktober 31 december €0

De 1e premie wordt afgehouden van uw rekening nadat u de verzekering afsloot.

In detail


 

Wat is gedekt?


Als u overlijdt na een ongeval, garandeert Belfius Cover uw naaste familieleden een vergoeding die gelijk is aan het saldo op uw betaalrekening de dag vóór het ongeval. De vergoeding bedraagt minstens 1.250 euro, ook als het saldo van uw rekening lager ligt, en maximaal 50.000 euro per rekening.

Als u overlijdt ten gevolge van een verkeersongeval, wordt de vergoeding verdubbeld en bedraagt ze dus minimum €2.500.

  • Voorbeeld: mijnheer Peeters heeft een Belfius Cover-verzekering afgesloten die gekoppeld is aan zijn Belfius-betaalrekening waarvan hij de enige houder is. Hij overlijdt door een val. Op de dag van het ongeval had zijn betaalrekening een positief saldo van 250 euro. Belfius garandeert de betaling van een vergoeding die gelijk is aan het saldo op de rekening (met een minimum van 1.250 euro). In dit geval bedraagt de vergoeding dus 1.250 euro. Als mijnheer Peeters overleden was na een verkeersongeval, zou Belfius de vergoeding verdubbeld hebben tot 2.500 euro.

Als u verschillende Belfius Cover-contracten hebt gekoppeld aan verschillende betaalrekeningen, mogen de gecumuleerde vergoedingen maximaal 150.000 euro bedragen.

Deelt u een betaalrekening met andere personen, dan wordt de vergoeding verminderd in verhouding tot het aantal medehouders, en dat geldt ook voor het minimum- en het maximumbedrag. Om een volledige vergoeding te genieten, kan u verschillende verzekeringen afsluiten die gekoppeld zijn aan de gemeenschappelijke rekening, ten belope van 1 verzekering per medehouder. Voor meer informatie kan u terecht in uw kantoor.

We vragen u om het informatiedocument en de algemene voorwaarden te lezen, waarin ook alle limieten en uitsluitingen staan.
 

Wat is onder meer niet gedekt?


Is onder meer niet gedekt door de verzekering, een ongeval dat:

  • zich voordoet wanneer de verzekerde een privévliegtuig bestuurt of de volgende vliegsporten beoefent: valschermspringen, parasailing, luchtschip, zweefvliegen, parapente, elastiekspringen, deltavliegen, U.L.M. of vergelijkbare sporten
  • zich voordoet als gevolg van de deelname, als bestuurder, piloot of passagier, aan gelijk welke snelheidswedstrijd met voertuigen die zich voortbewegen over land, op het water en in de lucht
  • het gevolg is van een daad van de verzekerde die zijn fysieke integriteit opzettelijk aantast, inclusief zelfmoord of poging tot zelfmoord

Deze lijst is onvolledig. Gelieve onze algemene voorwaarden door te nemen en in detail de limieten en uitsluiting te lezen.


Aan wie wordt de vergoeding uitgekeerd?


U mag vrij de begunstigden van uw keuze aanduiden.

Zodra Belfius Bank op de hoogte wordt gebracht van het overlijden, contacteren we de familie. De naaste familieleden moeten de volgende documenten voorleggen:

  • een medisch attest van het overlijden door een ongeval of een kopie van het proces-verbaal waarin de omstandigheden van het ongeval worden omschreven
  • een erfrechtverklaring of een attest van erfopvolging (opgesteld door de administratie van de Registratie of een notaris)
  • een uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door de burgerlijke stand

We vragen u om het informatiedocument en de algemene voorwaarden te lezen, waarin ook alle limieten en uitsluitingen staan.

Documenten


Alvorens uw contract te ondertekenen, is het belangrijk dat u de volgende documenten leest:

U kan ook op elk moment de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract raadplegen in uw Belfius-app of in Belfius Direct Net (onder ‘Mijn documenten’).

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten die worden gepubliceerd op belfius.be.

Belfius Cover is een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht en wordt verkocht door Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037.

Bent u niet tevreden? Onze Klachtendienst, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen staan klaar om u te helpen. Hoe een klacht indienen?