.

Belfius Life Protect


De verzekering die uw erfenis veiligstelt
 

Belfius Life Protect


De verzekering die uw erfenis veiligstelt

Niets is zo dierbaar als zekerheid en gemoedsrust. Hebt u er al eens over nagedacht wat er met uw naasten zou gebeuren als u plots komt te overlijden? Zadel hen niet op met mogelijke financiële kopzorgen.

Met Belfius Life Protect, een levensverzekering van tak 21, beschermt u uw nalatenschap en laat u uw erfgenamen een kapitaal na waarmee ze een deel of het geheel van de successierechten kunnen betalen, wanneer u er niet meer bent.

Financiële zekerheid voor uw erfgenamen

U verzekert zich voor een welbepaald kapitaal, dat aan uw nabestaanden bij uw overlijden wordt uitgekeerd. Zo geeft u financiële zekerheid aan uw gezin en bespaart u hen beslommeringen.

Kapitaal naar keuze


U bepaalt zelf, afhankelijk van uw behoeften, het bedrag en de looptijd (min 1 jaar) dat u wil verzekeren.

Snelle uitkering bij overlijden

Van bij de ontvangst van alle documenten wordt het kapitaal uitbetaald. Zo kunnen uw erfgenamen de successierechten tijdig en in alle sereniteit betalen, zonder daarvoor hun spaarcenten aan te spreken.

Voordat u uw verzekering afsluit, raden we u aan de financiële fiche te lezen.

Waarom kiezen voor Belfius Life Protect?


Belfius Life Protect is een eenvoudige en voordelige oplossing om uw erfgenamen financiële problemen te besparen en om te vermijden dat ze dierbare bezittingen moeten verkopen om de successierechten te betalen.

Een voorbeeld


Paulien en Peter zijn 40 jaar oud, gehuwd en hebben 2 kinderen van 8 en 10 jaar. Ze zijn eigenaar van hun hoofdverblijfplaats en van een appartementje aan zee. Ze hebben eveneens een beleggingsportefeuille ter waarde van 250.000 euro. Hun hypothecaire kredieten zijn gedekt bij overlijden door hun schuldsaldoverzekering, waardoor ze hun onroerende goederen kunnen behouden bij overlijden.

Ze beslissen om hun kinderen extra financiële bescherming te bieden door hen een kapitaal ter beschikking te stellen om de successierechten* op hun vermogen te dekken.

 • Om deze kosten te dekken besluiten ze zich te verzekeren via een Belfius Life Protect voor een kapitaal van 150.000 euro** gedurende 15 jaar.
 • Hiervoor betalen ze elk maandelijks iets minder dan 32 euro.

* De erfgenamen moeten successierechten betalen op het uitgekeerde kapitaal. Deze schommelen naargelang het verwantschap en van het gewest van de fiscale woonplaats van de overledene. Het kapitaal bij overlijden is echter niet onderworpen aan successierechten als de premies door de erfgenamen worden betaald in plaats van door de verzekeringnemer.

** De 150.000 euro is fictief en willekeurig gekozen. Het bedrag stemt niet noodzakelijk overeen met de te dekken successiekosten. Afhankelijk van het gewest en de verwantschapsgraad verschillen de successierechten.

Meer weten over successierechten? Doe een simulatie

Kenmerken

 • Het product: een levensverzekering van tak 21 bestaande uit 2 verschillende waarborgen: enerzijds de tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal en belangrijkste overlijdensdekking, anderzijds de facultatieve aanvullende verzekering tegen het risico van overlijden door een ongeval. De hoofdoverlijdensverzekering waarborgt de uitkering van het kapitaal om de successiekosten bij overlijden te betalen, en dat voor bepaalde duur.
 • Contractduur: min. 1 jaar.
 • De leeftijd van de verzekerde:
  • Belangrijkste overlijdenswaarborg: de minimumleeftijd bij onderschrijving is 18 jaar en de maximumleeftijd is 74 jaar. De waarborg loopt ten einde wanneer de verzekerde 75 jaar wordt.
  • Aanvullende verzekering AVRO (enkelvoudig of dubbel): minimumleeftijd bij onderschrijving is 25 jaar en maximumleeftijd is 60 jaar. De waarborg loopt ten einde als de verzekerde de leeftijd van 60 jaar bereikt of als de hoofdverzekeringswaarborg afloopt.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan u een fiscaal voordeel genieten tot 30% van het totale premiebedrag dat over het jaar is betaald (afhankelijk van uw persoonlijke situatie). Dit bedrag vermeldt u in de rubriek voor langetermijnsparen van uw belastingaangifte.
 • Het verzekerde kapitaal: min. 12.500 euro, max. 2.300.000 euro.

Kosten en taksen


 • Op elke gestorte premie wordt een taks van 2% geheven.
 • Afhankelijk van de gekozen betaalmethode (eenmalige of jaarlijkse premie) is een afkoop onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden of de financiële informatiefiche (zie verder).

.

Wat is er gedekt?

 • Tijdens de dekkingsperiode zijn vanaf de betaling van de eerste premie zowel overlijden door ongeval, langdurige ziekte als een onverwacht overlijden gedekt.
 • Bij overlijden na een ongeval kan u het verzekerde kapitaal verdubbelen (max. 2.300.000 euro) of verdrievoudigen (max. 4.600.000 euro) dankzij de aanvullende dekking van het overlijdensrisico (AVRO).


Wat is er onder meer niet gedekt?


Er is geen tegemoetkoming in geval van

 • zelfdoding tijdens het 1e dekkingsjaar
 • het overlijden door het beoefenen van gevaarlijke sporten (bergbeklimmen, gemotoriseerde watersport, zeilen, yachting op volle zee enz.)
 • het overlijden van de verzekerde door opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde

Deze lijst met beperkingen en gevallen van uitsluiting is niet volledig. U kan de volledige lijst in de onderstaande algemene voorwaarden raadplegen.

Elke verzekeringspolis bevat beperkingen en uitsluitingen, zowel voor de basisdekking als voor de aanvullende dekking. U vindt de volledige lijst hiervan in de Financiële informatiefiche (FIF) en in de Algemene Voorwaarden van Tak 21 Levensverzekering met betrekking tot nalatenschap.

Nuttige documenten en informatie

De Belfius Life Protect-verzekering wordt afgesloten voor bepaalde duur en valt onder Belgisch recht. Voor meer informatie over beperkingen, risico’s en gevallen van uitsluiting nodigen we u uit voorafgaand volgende documenten te raadplegen:

Op elk moment kan u de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract in uw Belfius-app of Belfius Direct Net (Mijn documenten) raadplegen.

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Voor een gepersonaliseerd aanbod kan u altijd rechtstreeks in uw Belfius-kantoor terecht.

Deze informatie houdt rekening met de fiscale regels op 1 februari 2023.

Belfius Line Protect is een verzekeringsproduct van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht erkend onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

.