Belfius Life Protect

Laat uw dierbaren een kapitaal na, om hen te beschermen!

Uw tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

U zorgt voor financiële zekerheid voor uw dierbaren

U kiest zelf het uit te keren kapitaal

U kan uw premie gespreid betalen

Een oplossing op uw maat

.

Inbegrepen waarborgen

 • Uw basiswaarborg: de hoofdverzekering overlijden

  De vergoeding bij overlijden

  U bepaalt zelf het kapitaal dat u wil nalaten aan uw nabestaanden:
  • min. 12.500 euro
  • max. 2.300.000 euro

  Uw verzekeringspremie

  Uw totale premie hangt af van het bedrag van de basispremie en uw eventuele aanvullende verzekeringen.De basispremie is afhankelijk van:
  • het verzekerde kapitaal
  • de looptijd van het contract (min. 1 jaar)
  • het risico op overlijden: leeftijd, gezondheid, roker/niet-roker…

  U stemt uw verzekering af op uw wensen:

  • de looptijd van uw contract (min. 1 jaar)
  • het te verzekeren bedrag
  • de regelmaat van betaling van uw premie. Dat kan eenmalig of periodiek: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks
  • een eventuele aanvullende verzekering (optioneel)

  De formaliteiten bij overlijden

  Zodra we op de hoogte zijn van het overlijden, nemen we contact op met de familie. Na ontvangst van deze 3 documenten storten we het bedrag op de rekening van de begunstigde(n):
  • een medische verklaring van overlijden of een afschrift van het proces-verbaal over de omstandigheden van het overlijden, indien veroorzaakt door een ongeval
  • een akte van bekendheid van erfopvolging of erfelijkheidsakte
  • een uittreksel uit de overlijdensakte van de Burgerlijke Stand
 • Optioneel: de aanvullende verzekering ‘overlijden als gevolg van een ongeval of verkeersongeval’

  Omdat de financiële gevolgen van een overlijden door een ongeval aanzienlijk kunnen zijn, verdubbelt de aanvullende overlijdensverzekering het kapitaal dat aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd:

  • bij een ongeval: verdubbeling van het uitgekeerde bedrag, tot max. 150.000 euro
  • bij een dodelijk verkeersongeval: verdubbeling van het uitgekeerde bedrag, tot max. 300.000 euro

  De premie voor uw aanvullende verzekering varieert naargelang het gedekte overlijdensrisico (alle details vindt u in de algemene voorwaarden). U kiest zelf hoe u ze betaalt: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of in 1 keer.

.

Voorbeelden

Studies afwerken
Stel dat een kind hogere studies volgt. Plots overlijdt een van de ouders. Het kapitaal van Life Protect biedt de overblijvende ouder dan welkome financiële steun.
Zo kan het kind zijn/haar studies zonder probleem verderzetten.

Winkel open houden
U en uw partner besluiten om te gaan samenwonen. U hebt een winkel, uw partner werkt in een groot bedrijf. Dankzij het kapitaal van de overlijdensverzekering kan uw partner, als hij of zij dat wenst, uw winkel open houden, mocht u overlijden.
Bijvoorbeeld door iemand aan te werven voor het beheer van de winkel.

.

Uitsluitingen en beperkingen


Sommige doodsoorzaken zijn uitgesloten:

 • zelfdoding in de loop van het 1e verzekeringsjaar of na een verhoging van het kapitaal
 • een overlijden als gevolg van het beoefenen van een extreme sport of van bepaalde beroepsactiviteiten

We raden u aan onze algemene voorwaarden te lezen voor de uitsluitingen en beperkingen.

.

Nuttige documenten en informatie


Belfius Life Protect is een overlijdensverzekering tak 21, afgesloten voor een bepaalde duur.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Belfius Life Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Hoe een klacht indienen? Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen.

Hoe makkelijk afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist voor een voorstel op uw maat.

.