Uw tijdelijke overlijdensverzekering: Belfius Life Protect

Laat uw dierbaren een kapitaal na, om hen te beschermen!

Wat als u er niet meer was? Belfius Life Protect, uw tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, keert uw nabestaanden eenmalig een kapitaal uit. U bepaalt zelf het bedrag en de looptijd van de verzekering.

Een voorbeeld?
U en uw partner besluiten om te gaan samenwonen. U hebt een winkel, terwijl uw partner in een groot bedrijf werkt. Door een overlijdensverzekering met vast kapitaal af te sluiten, hoeft hij of zij uw winkel niet stop te zetten, mocht u overlijden. En met het ontvangen kapitaal kan uw partner ook iemand in dienst nemen om de winkel open te houden

De tijdelijke overlijdensverzekering bij Belfius

Financiële zekerheid voor uw dierbaren

Bedrag op voorhand door u bepaald

Oplossing op maat

Gespreide betaling mogelijk

Interesse?

In detail

 • Vergoeding bij overlijden

  U bepaalt zelf het kapitaal dat u wil nalaten aan uw nabestaanden:

  • min. 12 500 euro
  • max. 2 300 000 euro

  Door een aanvullende verzekering af te sluiten verhoogt u het uitgekeerde bedrag bij overlijden door:

  • een ongeval: verdubbeling van het uitgekeerde bedrag bij een dodelijk ongeval, tot max. 150 000 euro;
  • een verkeersongeval: : verdubbeling van het uitgekeerde bedrag bij een dodelijk ongeval en verdrievoudiging bij een dodelijk verkeersongeval, tot max. 300 000 euro.
 • Verzekeringspremie

  De totale premie hangt af van het bedrag van de basispremie en de eventuele aanvullende verzekeringen.


  1. De basispremie hangt af van:
  • het verzekerde kapitaal;
  • de looptijd van het contract (min. 1 jaar);
  • het risico op overlijden: leeftijd, gezondheid, roker/niet-roker enz.
  2. De premie voor de aanvullende verzekering hangt af van de gekozen waarborg:
  • overlijden door een ongeval: jaarlijkse premie van 0,12% van het verzekerde kapitaal;
  • overlijden door een verkeersongeval: jaarlijkse premie van 0,15 % van het verzekerde kapitaal.
  U bepaalt de kenmerken van uw verzekering:
  • de looptijd van het contract (min. 1 jaar)
  • het te verzekeren bedrag
  • de regelmaat waarmee de premie wordt betaald (eenmalig of periodiek: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks)
  • een aanvullende verzekering (optioneel)
 • Formaliteiten bij overlijden

  Zodra we op de hoogte zijn van het overlijden, nemen we contact op met de familie. Eens de nabestaanden ons de 3 onderstaande documenten bezorgen, storten we het bedrag op de rekening van de begunstigde:

  1.een medische verklaring van overlijden of een afschrift van het proces-verbaal over de omstandigheden van het overlijden, indien veroorzaakt door een ongeval
  2. een erfopvolging (akte van bekendheid of erfelijkheidsakte)
  3. een uittreksel uit de overlijdensakte van de Burgerlijke Stand
 • Uitlsuitingen en beperkingen

  Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

  Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, de kosten en taksen, raadpleeg de algemene voorwaarden die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn in uw agentschap Belfius Bank of op.

 • Nuttige informatie en documenten

  Het gaat om een overlijdensverzekering, afgesloten voor een tijdelijke duurtijd.

  Belfius Life Protect is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

  Het is belangrijk deze documenten door te nemen alvorens een contract te ondertekenen.

  De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

  Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?

Hoe makkelijk een verzekering afsluiten?

Maak een afspraak met een verzekeringsspecialist om uw situatie te analyseren.