Belfius Gift Protect: de ideale bescherming voor uw bankgiften

Wil u bij leven een niet-geregistreerde schenking doen? Maar wil u vermijden dat uw naasten (en begunstigden) successierechten moeten betalen op die gift als u er binnen dit en 3 jaar niet meer zou zijn? Belfius Gift Protect biedt u gemoedsrust door een daarvoor bestemd kapitaal te voorzien voor uw naasten. Zo is geven ook echt geven.

Uw voordelen


  • Onmiddellijke dekking van uw gift gedurende 3 jaar.
  • Voordeligere formule dan de kost van de registratie van de gift.
  • Keuze van de dekking: een overlijdensbescherming alle oorzaken, of een combinatie overlijden alle oorzaken en overlijden door een ongeval.
  • Totale dekking vanaf de betaling van de 1e premie. Betalingswijze naar keuze: eenmalige premie of betaling tijdens de volledige duur van het contract.(maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks).
  • Deze verzekering geldt altijd voor de gever, maar zowel de gever als de begunstigde kan ze afsluiten. In dat laatste geval zijn er geen successierechten verschuldigd op het uitgekeerde kapitaal.

Kenmerken

Looptijd van het contract

Min. 1 jaar, max. 3 jaar.

Leeftijd van de verzekerde

Min. 18 jaar, max. 80 jaar.

Belastingvoordeel

Onder bepaalde voorwaarden zijn de premies aftrekbaar volgens het fiscale stelsel van langetermijnsparen, met een belastingvoordeel van 30 % op de gestorte premies*.

Verzekerd kapitaal

Min. 2.500 euro, max. 2.300.000 euro.

Wil u meer weten over deze verzekering, maak dan zeker een afspraak in uw kantoor.

Maak een afspraak

Wil u meer weten over de limieten en de uitsluitingen van dit product, of over de kosten en taksen?
Raadpleeg dan de algemene voorwaarden en de financiële informatiefiche, online of in uw Belfius-kantoor. Neem deze documenten zeker door alvorens uw contract te ondertekenen.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?


Belfius Gift Protect:

  • is een tak 21-overlijdensverzekering die voor een bepaalde duur wordt afgesloten (max. 3 jaar)
  • is een verzekeringsproduct dat valt onder het Belgisch recht en wordt gecommercialiseerd door Belfius Verzekeringen nv, Rogierplein 11 in B-1210 Brussel, België RPR Brussel 0405764.064 verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
  • De verzekering dekt bepaalde overlijdensomstandigheden niet, zoals zelfmoord in het 1e dekkingsjaar, een dodelijk ongeval als gevolg van het beoefenen van een gevaarlijke sport…
  • *Mits de wettelijke voorwaarden in acht worden genomen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de verzekeringnemer en kan in de toekomst veranderen. Let op: zodra een premie belastingkorting heeft genoten, zijn de prestaties belastbaar.