.

Belfius Gift Protect


De bescherming voor uw bankgiften
 

Belfius Gift Protect


De bescherming voor uw bankgiften

Wil u geld schenken aan uw (klein)kind of een familielid om hen op weg te helpen in het leven, een appartement te kopen of te trouwen?

Dankzij Belfius Gift Protect, een tak 21-levensverzekering, betaalt u geen registratierechten of successiekosten op uw schenking!

Een alternatief voor het registreren van uw gift

Om uw erfgenamen te beschermen bij overlijden tijdens de eerste jaren na de schenking, betaalt u in de meeste gevallen een premie die lager ligt dan de registratierechten.

Bescherming op maat, voor u en uw naaste familie

U kiest het verzekerde kapitaal en de looptijd (max. 3 jaar in Vlaanderen/Brussel, 5 jaar in Wallonië). De dekking wordt berekend op basis van de fiscale woonplaats van de schenker.

Geld snel gestort bij overlijden


Bij ontvangst van alle documenten, en bij gebreke van enige uitsluiting, wordt het kapitaal binnen een heel korte termijn uitbetaald. Zo kunnen uw erfgenamen tijdig en in alle sereniteit de successierechten betalen.

.
Voordat u uw verzekering afsluit, raden we u aan de financiële fiche te lezen.

Waarom kiezen voor Belfius Gift Protect?


Als u een handgift doet of schenkt via een bankoverschrijving, dan kan u de gift bij een notaris op het Myminfin-platform laten registreren of eenvoudigweg in een registratiekantoor. Dit is evenwel niet verplicht, maar het kan interessant zijn. De registratiekosten liggen namelijk lager dan de successierechten die uw erfgenamen op uw schenking zouden moeten betalen bij overlijden binnen 3 (Vlaanderen/Brussel) of 5 jaar (Wallonië).

Om over de nodige liquiditeiten voor de successierechten te beschikken, kan het zelfs in vele gevallen interessanter zijn om uw schenking niet te registreren en een Belfius Gift Protect-verzekering af te sluiten. Een oplossing voor u en uw erfgenamen!

Dit is een voorbeeld per gewest


Emilie is 60 jaar en heeft één dochter Elise. Ze bezit een woning met een waarde van 200.000 euro die volledig is afbetaald, en een roerend vermogen ter waarde van 140.000 euro. Ze besluit om een bankgift van 100.000 euro aan Elise te doen, om haar te helpen bij de aankoop van haar eerste woning.

 

 

Ze heeft 3 opties:

 • Emilie registreert haar schenking niet
  Als Emilie binnen 5 jaar overlijdt, zal haar dochter Elise successierechten moeten betalen op de schenking van 100.000 euro, die bij haar nalatenschap wordt gevoegd. Dit kan haar mogelijk liquiditeitsproblemen opleveren.
 • Emilie registreert de schenking
  Indien Emilie haar schenking registreert, kan ze de betaling van successierechten vermijden door 3,3% schenkingsrechten te betalen op 100.000 euro, d.i. 3.300 euro.
 • Voor een eenmalige premie van 389 euro sluiten Emilie en/of Elise de Belfius Gift Protect-verzekering af
  Emilie moet de schenking niet registreren, wanneer Emilie en/of Elise zich verzekeren voor een bedrag dat gelijk is aan de vooraf geraamde* successierechten op de schenking. Overlijdt Emilie binnen 5 jaar na haar schenking, dan wordt er een kapitaal aan Elise uitgekeerd, waardoor ze extra liquide middelen heeft om de successierechten te betalen.

  Als verzekeringnemer betaalt Elise zelf de premies voor de Belfius Gift Protect-verzekering. Zo wordt het kapitaal dat aan haar wordt uitgekeerd bij overlijden van haar mama niet meer belast en zijn er geen successierechten meer verschuldigd.
 

 

Ze heeft 3 opties:

 • Emilie registreert haar schenking niet
  Als Emilie binnen 3 jaar overlijdt, zal haar dochter Elise successierechten moeten betalen op de schenking van 100.000 euro, die bij haar nalatenschap wordt gevoegd. Dit kan haar mogelijk liquiditeitsproblemen opleveren.
 • Emilie registreert de schenking
  Indien Emilie haar schenking registreert, kan ze de betaling van successierechten vermijden door 3% schenkingsrechten te betalen op 100.000 euro, d.i. 3.000 euro.
 • Voor een eenmalige premie van 210 euro sluiten Emilie en/of Elise de Belfius Gift Protect-verzekering af
  Emilie moet de schenking niet registreren, wanneer Emilie en/of Elise zich verzekeren voor een bedrag dat gelijk is aan de vooraf geraamde* successierechten op de schenking. Overlijdt Emilie binnen 3 jaar na haar schenking, dan wordt er een kapitaal aan Elise uitgekeerd, waardoor ze extra liquide middelen heeft om de successierechten te betalen.

  Als verzekeringnemer betaalt Elise zelf de premies voor de Belfius Gift Protect-verzekering. Zo wordt het kapitaal dat aan haar wordt uitgekeerd bij overlijden van haar mama niet meer belast en zijn er geen successierechten meer verschuldigd.
 

 

Ze heeft 3 opties:

 • Emilie registreert haar schenking niet
  Als Emilie binnen 3 jaar overlijdt, zal haar dochter Elise successierechten moeten betalen op de schenking van 100.000 euro, die bij haar nalatenschap wordt gevoegd. Dit kan haar mogelijk liquiditeitsproblemen opleveren.
 • Emilie registreert de schenking
  Indien Emilie haar schenking registreert, kan ze de betaling van successierechten vermijden door 3% schenkingsrechten te betalen op 100.000 euro, d.i. 3.000 euro.
 • Voor een eenmalige premie van 230 euro sluiten Emilie en/of Elise de Belfius Gift Protect-verzekering af
  Emilie moet de schenking niet registreren, wanneer Emilie en/of Elise zich verzekeren voor een bedrag dat gelijk is aan de geschatte successierechten op de schenking. Overlijdt Emilie binnen 3 jaar na haar schenking, dan wordt er een kapitaal aan Elise uitgekeerd, waardoor ze extra liquide middelen heeft om de successierechten te betalen.

  Als verzekeringnemer betaalt Elise zelf de premies voor de Belfius Gift Protect-verzekering. Zo wordt het kapitaal dat aan haar wordt uitgekeerd bij overlijden van haar mama niet meer belast en zijn er geen successierechten meer verschuldigd.

* De berekening van de eenmalige premie gebeurt in de veronderstelling dat enkel de schenking zou worden belast tegen het tarief van de successierechten, zonder rekening te houden met de rest van het vermogen.

Meer weten over registratierechten? Lees meer over de tarieven in de 3 gewesten
Meer weten over successierechten? Doe een simulatie

Kenmerken

 • Het product: een tak 21-levensverzekering die in een kapitaal voorziet waarmee u successierechten kan betalen, die de begunstigde binnen 3 of 5 jaar na de schenking zou moeten betalen bij overlijden van de schenker, afhankelijk van het gewest waar hij/zij woont.
 • De looptijd van het contract: min. 1 jaar, max. 3 jaar voor Brussel en Vlaanderen, of 5 jaar voor Wallonië.
 • De leeftijd van de verzekerde/schenker: min. 18 jaar, max. 80 jaar.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan u een belastingvoordeel genieten tot 30% van de totale premies die tijdens het jaar worden betaald (afhankelijk van uw persoonlijke situatie). Daarvoor volstaat het om in uw belastingaangifte onder langetermijnsparen het bedrag te vermelden.
 • Verzekerd kapitaal: min. 2.500 euro, max. 2.300.000 euro.

Kosten en taksen


 • Kiest de verzekeringnemer ervoor om het contract af te kopen, dan worden er kosten ten belope van 5% van de theoretische afkoopwaarde** aangerekend. Dit percentage daalt jaarlijks met 1% tijdens de laatste 5 jaar van de dekking.
 • In geval van vermindering of omzetting: 6,20 euro kosten.
 • Op elke gestorte premie is een jaarlijkse taks op verzekeringstransacties van 2% van toepassing.

** De theoretische afkoopwaarde stemt overeen met de opgebouwde reserve bij de verzekeringsmaatschappij door het kapitaliseren van de betaalde premies, rekening houdend met de gebruikte sommen.

Meer informatie over de kosten vindt u in de algemene voorwaarden of in de financiële fiche (zie verder).

.

Wat is er gedekt?

 • Tijdens de dekkingsperiode zijn vanaf de betaling van de eerste premie alle overlijdensoorzaken gedekt, ook bij ongeval, langdurige ziekte of onverwacht overlijden.
 • U kan bij een overlijden na een ongeval het verzekerde kapitaal verdubbelen (max 2.300.00 euro) of verdrievoudigen (max. 4.600.000 euro), dankzij de aanvullende verzekering van het risico op overlijden als gevolg van een ongeval (AVOR).


Wat is er zoal niet gedekt?


Er is geen tussenkomst in geval van:

 • zelfmoord tijdens het 1e dekkingsjaar
 • het beoefenen van een gevaarlijke sport (bergbeklimmen, gemotoriseerde watersport, zeilen, yachting op volle zee enz.)
 • het overlijden van de verzekerde door opzettelijke daad van de verzekeringnemer of de begunstigde

Deze lijst met beperkingen en uitsluitingen is niet volledig. U kan de volledige lijst raadplegen in onderstaande algemene voorwaarden.

Elke verzekeringspolis bevat beperkingen en uitsluitingen, zowel voor de basisdekking als voor de aanvullende dekking. U vindt de volledige lijst hiervan in de Financiële informatiefiche (FIF) en in de Algemene Voorwaarden van Tak 21 Levensverzekering met betrekking tot schenking.

Nuttige documenten en informatie

De Belfius Gift Protect-verzekering wordt voor een bepaalde duur afgesloten en valt onder Belgisch recht. Voor meer informatie over de limieten, risico’s en uitsluitingen raden we u aan om volgende documenten te raadplegen vooraleer een contract af te sluiten:

De algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Voor een individueel aanbod kan u altijd rechtstreeks met uw Belfius-kantoor contact opnemen. Deze informatie is opgesteld rekening houdend met de fiscale regels op 1 februari 2023.

Belfius Gift Protect is een verzekeringsproduct van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0405.764.064, verzekeringsmaatschappij erkend onder code 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?

.