Trackers: ETC & ETN


Diversifieer uw beleggingen met bijvoorbeeld grondstoffen of edele metalen 

Wil u uw portefeuille diversifiëren en er ook een edel metaal zoals goud of een andere grondstof aan toevoegen, zonder dat u het fysiek hoeft te kopen?

In dat geval bieden ETCs/ETNs een interessant alternatief om onrechtstreeks te beleggen in verschillende activasoorten. En dat tegen lagere kosten dan bij actief beheerde fondsen, terwijl u wel belegt in dezelfde activa. Overweeg dit type belegging enkel als u een lange beleggingshorizon hebt. Want het vraagt tijd en een zekere expertise!


Wat is een ETC/ETN?

ETCs of Exchange Traded Commodities zijn complexe schuldinstrumenten, meestal ingedekte, die tot doel hebben de koers van een grondstof of een korf van grondstoffen zo waarheidsgetrouw mogelijk te reproduceren. Met ETCs kunnen beleggers onrechtstreeks beleggen in grondstoffen of een edel metaal zonder dat u ze fysiek hoeft te kopen.


ETNs of Exchange Traded Notes zijn complexe schuldinstrumenten, vaak ongedekte, die ernaar streven de prijs van een onderliggende waarde zo waarheidsgetrouw mogelijk te reproduceren. ETNs bieden beleggers de mogelijkheid om te beleggen in moeilijk toegankelijke marktinstrumenten.


Welke zijn de verschillende soorten ETCs/ETNs?

ETCs/ETNs worden:

 • ofwel 'fysieke’ ETCs/ETNs genoemd wanneer ze ernaar streven om de samenstelling van een onderliggende waarde te reproduceren door alle of een deel van de waarden te kopen waaruit de onderliggende waarde is samengesteld
 • ofwel ‘synthetische’ ETCs/ETNs genoemd wanneer ze er niet naar streven om de samenstelling van een onderliggende waarde te reproduceren, maar wel de prestaties ervan, en dit door gebruik te maken van derivaten


Voordelen

 • Verhandelbaar: ETCs/ETNs zijn producten die voortdurend noteren op de beurzen. U kan ze dus op elk moment verhandelen tijdens de openingsuren van de markten. De netto inventariswaarde van een ETC/ETN wordt dagelijks gecommuniceerd door de emittent. Ze komt overeen met de waarde van de netto activa en laat u toe de prestatie van de ETCs/ETNs te consulteren.
 • Goedkoop: uw kosten zijn laag, want u betaalt enkel de transactiekosten (en de productkosten die de emittent aanrekent en die u kan terugvinden in het KID). Belfius Bank houdt geen bijkomende in- of uitstapkosten in.
 • Instrument voor diversificatie: door te beleggen in ETCs/ETNs kan u uw blootstelling aan verschillende activacategorieën in uw portefeuille diversifiëren.


Nadelen

 • Geen actief beheer: in tegenstelling tot een klassiek fonds wordt een ETC/ETN niet actief beheerd. Dit betekent dat de ETC/ETN-portefeuille niet onderhevig zal zijn aan arbitrage bij grote marktbewegingen.
 • Het kapitaalrisico: ETCs/ETNs bieden geen garantie voor uw rendement of kapitaal. Ze reproduceren de koers van onderliggende waarden en zijn bijgevolg onderhevig aan de op- en neerwaartse bewegingen van de aandelenmarkten. Er bestaat dus een risico dat u uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.
 • Volatiliteit: ETCs/ETNs beleggen in onderliggende waarden, waarvan de prijs doorgaans volatieler is dan die van andere activaklassen.

 


 

 
 
 
Video Tutorial Trackers
 

Hoe een tracker kopen?

 • De prijs van een tracker is variabel en de meeste trackers zijn toegankelijk vanaf een klein bedrag (enkele tientallen euro’s).
 • De trackers komen van de belangrijkste internationale emittenten, zoals Amundi, Ishares, Lyxor, XTrackers, Vanguard, Vaneck, UBS….
 • Nog geen Re=Bel? Word dan snel Re=Bel in minder dan 5 minuten en ontdek daarna alle beschikbare trackers.


Meer weten?

Goed om te weten

 • Hebt u uw Re=Bel-rekening geopend, denk er dan eens over na om uw aandelen en trackers van uw oude effectendossiers bij Belfius of bij een andere bank gratis over te zetten. Meer info vindt u hier.