De knapste koppen van de planeet zoeken voortdurend naar de meest rendabele opportuniteiten. Sommige beleggers bezitten heel wat expertise over bepaalde sectoren, andere proberen de macro-economische ontwikkeling in te schatten of baseren zich op de markttendensen.

Elke beleggingsaanpak heeft sterke en zwakke kanten


En elke aanpak kan nog variëren afhankelijk van het moment in de economische cyclus. Zonder te vergeten dat ook het menselijk brein heel wat informatie moet verwerken vooraleer een beleggingsbeslissing wordt genomen. Hoe maken we dan een onderscheid tussen een correctie, een ommekeer of een dalende markt?


Beleggers hebben de neiging om zich op enkele factoren (vaak die waarmee ze het meeste vertrouwd zijn) toe te spitsen, op het gevaar af de belangrijkste te verwaarlozen. Bij Investment Strategy denken we dat het combineren van de troeven van de diverse beleggingsstijlen de efficiëntste weg naar succes is.


Twee pijlers


Elke dag stellen we ons twee eenvoudige vragen, maar de antwoorden zijn meestal moeilijker te analyseren. De eerste vraag luidt: hoe zou de markt zich moeten gedragen? De tweede: hoe ziet de huidige marktsituatie eruit?


Fundamenteel: lange termijn


De eerste vraag heeft betrekking op de macro-economische en fundamentele analyse. Die analyse geeft immers een totaalbeeld en evolueert vrij langzaam (men verandert niet elke week het macro-economisch scenario). Ze verschaft ons strategische vooruitzichten op lange termijn. Beslissingen van centrale banken, arbeidsmarkt, ondernemingswinsten, waarderingen voor de verschillende zones (VS, Europa, opkomende landen) zijn enkele fundamentele factoren die we op de voet volgen. Bovendien weten we dat de markt zich op lange termijn aan die macro- en microgegevens zal aanpassen.


Technische analyse en sentiment: korte termijn


De markt kan gedurende enkele weken, zelfs meerdere maanden of kwartalen, aanzienlijk afwijken van de fundamentele analyse en het normale verloop van de indexen. Het jaar 2023 is hiervan het perfecte voorbeeld, met gezonde beurzen en toch bleke macro-economische vooruitzichten. Daarom voegen we een technische analyse toe en analyseren we het beleggerssentiment om beter te begrijpen hoe de markt reageert. We stellen ons dan de tweede vraag: hoe ziet de huidige marktsituatie eruit?


Die twee analyses, ook wel ‘gedragsanalyse’ genoemd, meten letterlijk de hartslag van de markt. Doordat ze sneller veranderen dan de eerste twee (macro-economische en fundamentele analyse), bieden ze veeleer tactische vooruitzichten.


Het gedrag en sentiment van de beleggers, de trends, de volumes, de volatiliteit of beursschommelingen, de relaties tussen en binnen de markten en tal van andere indicatoren vormen de informatie die we volgen.
Onze tools zijn vooral de grafieken die we over verschillende tijdshorizonten analyseren. Die charts zijn het resultaat van alle informatie die vrijwel ogenblikkelijk op de markt beschikbaar is.


Door toepassing van algoritmen kunnen de koersen zeer snel veranderen. We trachten de kenmerken ervan (de trends) vast te stellen. Beleggers die dit soort signalen veronachtzamen, doen dat op eigen risico!

Enkele beleggingsprincipes


Naast een van de basisregels, namelijk diversificatie, moeten op het vlak van beleggen ook andere principes worden nageleefd.


  • Ga niet in tegen de centrale banken. Hun beleid beïnvloedt de rente en de liquiditeit. Het brengt de markten in beweging. De Federal Reserve en de Europese Centrale Bank zullen hun tarieven dit jaar wellicht verlagen.
  • Tendensen zijn uw vriend (don’t fight the trend!). De trend voor de waarden die verband houden met artificiële intelligentie is ongelooflijk krachtig (de ‘Magnificent Seven’ verpulveren alle records).
  • De algemene massapsychologie heeft een impact op de markten. Extreme toestanden op lange termijn (zeepbellen of paniekgedrag) kunnen een uitgesproken ommekeer teweegbrengen.
  • Analyseer de marktindicatoren. Ze zijn niet perfect, maar ze geven u een objectieve samenhang van de gezondheid van de markten.
  • Wees gedisciplineerd. Veranker uw blootstelling aan feiten en niet aan uw instinct want we hebben allemaal cognitieve vooroordelen en dus een denkschema dat misleidend kan zijn.
  • Doe aan risicobeheer en diversifieer uw posities. Vaak gelijk hebben, blijft zeer moeilijk.
  • Blijf flexibel en pas u aan scenariowijzigingen en de omgeving van de markten aan.
  • De geschiedenis herhaalt zich en diegenen die haar niet bestuderen, zullen steeds dezelfde fouten maken.

Kortom


De beleggingsinzichten van Investment Strategy steunen op een grondige analyse van die twee pijlers en deze beleggingsregels.
Dit door Belfius Bank opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, noch beleggingsaanbevelingen of onafhankelijk beleggingsonderzoek.
De vermelde bedrijven worden bij wijze van voorbeeld genoemd en hun vermelding houdt geen koopaanbeveling in.
Aarzel niet om contact op te nemen met uw financieel adviseur voor persoonlijk beleggingsadvies en om met hem of haar de mogelijke gevolgen te bespreken die deze visie kan hebben op uw individuele beleggingsportefeuille.

In het verleden behaalde prestaties, simulaties van in het verleden behaalde resultaten en voorspellingen van toekomstige resultaten van een financieel instrument, financiële index, beleggingsstrategie of -dienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. De brutoprestaties kunnen worden beïnvloed door provisies, vergoedingen en andere kosten. Prestaties die uitgedrukt zijn in een andere munt dan die van het land waar de belegger woont, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, wat een positieve of negatieve impact kan hebben op de resultaten. Als in dit document wordt verwezen naar een specifieke fiscale behandeling, is dergelijke informatie afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan ze onderhevig zijn aan veranderingen.

Denk eraan dat beleggen altijd risico's en kosten met zich meebrengt. Kapitaal en/of rendement zijn(is) niet gegarandeerd of beschermd.