In 2022 had de rentestijging een sterke impact op de prestaties van diverse types obligaties. Die trend gold ook voor obligaties uit groeilanden. Er kwam evenwel een kentering op gang, vooral vanaf eind 2023. Ook in 2024?


Een moeilijk 2022


Verscheidene factoren hebben bijgedragen aan de slechte prestaties van de obligaties uit groeilanden in 2022. De forse stijging van de inflatie, gedeeltelijk te wijten aan covid, heeft heel wat centrale banken, vooral die van de groeilanden, ertoe verplicht hun beleidsrentes te verhogen. Ook de invasie van Rusland in Oekraïne resulteerde in een aanzienlijke stijging van de energieprijzen en grondstoffen.


In de Verenigde Staten heeft de centrale bank (Fed) haar cyclus van rentestijging in maart 2022 ingezet en daarna een nooit eerder geziene monetaire verstrakking doorgevoerd. Die verhoging van de Amerikaanse rente heeft de Amerikaanse obligaties aantrekkelijker gemaakt voor beleggers en dat werkte het wegvloeien van kapitaal uit groeilandobligaties in de hand. Ze veroorzaakte ook een stijging van de financieringskosten voor tal van groeilanden die zich in Amerikaanse dollar financieren.


De stevigheid van de Amerikaanse dollar was een andere ongunstige factor voor veel groeilanden want de kosten van de schuld (rente en aflossing) nemen toe wanneer ze in de lokale munt worden omgezet.


In 2022 veroorzaakte een globale context die ongunstig was voor het nemen van risico’s ook een stijging van de risicopremies (of spreads), d.w.z. een door de belegger geëist surplus aan potentieel rendement ten opzichte van de risicoloze Amerikaanse overheidsrente.Zet de opleving zich door?


2023 was veel gunstiger. De rally van de ‘risicovolle’ activa die zich op het einde van het jaar voordeed, kwam ook de obligaties uit opkomende landen ten goede. Bovendien zijn er momenteel een aantal bemoedigende elementen:

  • Heel wat centrale banken van de groeilanden hebben hun cyclus van rentestijging vroeger ingezet dan die van de ontwikkelde landen. Sommige van die centrale banken staan verder in hun strijd tegen de inflatie en zijn al begonnen met de verlaging van hun tarieven.
  • De inflatie blijft dalen in de Verenigde Staten en het einde van de stijging van de beleidsrente lijkt in zicht. De markt verwacht dat de Fed vanaf dit jaar zijn rente meermaals zal verlagen.
  • Obligaties uit opkomende landen bieden een aantrekkelijk potentieel rendement (coupon).

Wat zijn de risico’s?


Men moet rekening houden met deze risico’s:


  • Doordat obligaties uit opkomende landen van minder goede kwaliteit zijn, zou de prijs ervan kunnen dalen in een klimaat van risicoaversie. De toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China of de uitbreiding van het Israëlisch-Palestijns conflict, bijvoorbeeld, kunnen een rol spelen.
  • Een onvoorziene stijging van de rente.
  • Slecht nieuws over de inflatie, bijvoorbeeld de heropflakkering ervan.
  • Specifieke risico’s die verband houden met dit universum van groeilandobligaties: het is belangrijk om verstandige keuzes te maken op basis van het potentieel rendement, de kredietkwaliteit, de liquiditeit en de munt.


Conclusie


Obligaties uit groeilanden blijken interessant maar houden risico’s in. Aangezien dit segment niet homogeen is, is het essentieel om ze goed in te schatten: de geopolitieke risico’s, in- of uitstromen van beleggersgeld in of uit de activaklasse, het beleid van de centrale banken... Meer dan ooit is het belangrijk selectief te zijn en de beste elementen van dit universum te kiezen.Dit door Belfius opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van de bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en kunnen veranderen.Rendementen uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst, zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige rendementen. De brutorendementen kunnen worden beïnvloed door provisielonen, kosten en andere lasten. Rendementen die zijn uitgedrukt in een andere munt dan die van de woonstaat van de belegger, zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, wat de meerwaarden positief of negatief kan beïnvloeden. Dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, maar dergelijke informatie hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan veranderen.


Denk eraan dat beleggen altijd risico’s en kosten met zich meebrengt. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gegarandeerd of beschermd.