De financiële markten boekten dit jaar vooruitgang ondanks vele elementen van onzekerheid, maar dat kwam niet alle sectoren ten goede. Dat is zo voor de gezondheidssector, die van nature defensiever is. Nochtans heeft die vele troeven en zou die heel binnenkort weleens de belangstelling van de beleggers kunnen wekken.

Een defensieve sector


De gezondheidssector is minder afhankelijk van economische cycli en wordt beschouwd als defensief. Bovendien zijn de winsten er vaak stabieler. Grafiek 1 is daar heel duidelijk over.


Tijdens de voorbije 20 jaar waren de winsten in de gezondheidssector (MSCI World Healthcare Index) een stuk stabieler dan die in de algemene aandelenindex (MSCI World Index). Daarenboven vertoonden ze ook een sterkere groei. Bovendien is die groei wellicht ook een langer leven beschoren, rekening houdend met de troeven die de sector op lange termijn kan uitspelen.


Grafiek 1: evolutie van de winst van de farmasector en de MSCI World AC1


MMI Grafiek: evolutie van de winst van de farmasector en de MSCI World AC

Bron: Refinitv-Datastream 16-8-2023


De troeven van de gezondheidssector


Op lange termijn zal de gezondheidssector wellicht blijven profiteren van diverse ontwikkelingsfactoren.


De demografie

Volgens een VN-studie zal het aantal mensen ouder dan 65 jaar wereldwijd wellicht meer dan verdubbelen, nl. van 761 miljoen in 2021 tot 1,6 miljard in 20502. Dat demografisch aspect zal leiden tot een forse toename van de uitgaven in de gezondheidszorg.


Een groter wordende middenklasse in de groeilanden

Heel wat groeilanden zien hun inkomen per inwoner stijgen. Een groter deel van de bevolking van die landen zal dus financieel in staat zijn gebruik te maken van de dekking van een ziekteverzekering, en meer in het algemeen van de gezondheidszorg.

De impact van innovatie

Hoewel geneesmiddelen steeds beter werken bij de verzorging en genezing van aandoeningen, behoort ook nieuwe technologie zoals artificiële intelligentie en robotchirurgie meer en meer tot het dagelijks leven. Die vooruitgang is mogelijk dankzij grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), wat essentieel is om garant te kunnen staan voor hoge marges op lange termijn. Merk op dat innovatiestrategieën in de farmasector steeds vaker leiden tot fusies en overnames en tot het uitbesteden van O&O-activiteiten.


Mede dankzij de sterkere stijging van de winstcijfers de voorbije 20 jaar, zoals hierboven vermeld, heeft de gezondheidssector op de beurs sterk gepresteerd. De MSCI World Healthcare index heeft het over dezelfde periode een stuk beter gedaan dan de wereldwijde index (grafiek 2).


Grafiek 21: evolutie van de MSCI World Healthcare index en de MSCI World AC index


MMI Grafiek: evolutie van de MSCI World Healthcare index en de MSCI World AC index

Bron: Refinitv-Datastream 16-8-2023


Besluit


Op lange termijn kunnen de evolutie en samenloop van de vermelde groeifactoren ervoor zorgen dat aandelen in de gezondheidssector het goed doen. Hun defensieve karakter is daarbij een troef in een meer onzekere omgeving.
1 Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

2 Bron: https://news.un.org/fr/story/2023/01/1131287
Dit door Belfius Bank document opgesteld en gepubliceerd document weerspiegelt de visie van Belfius Bank op de financiële markten. Het omvat geen individueel beleggingsadvies en is evenmin een beleggingsaanbeveling of onafhankelijke research op het vlak van beleggingen. Neem gerust contact op met uw financieel adviseur voor individueel beleggingsadvies. Hij of zij bekijkt samen met u de eventuele gevolgen van die visie voor uw individuele beleggingsportefeuille. De aangehaalde cijfers zijn een momentopname en zijn dus aan verandering onderhevig.