We blikken terug op de laatste maanden met Geoffroy Goenen, verantwoordelijke voor het beheer van de Europese aandelenfondsen bij Candriam.

Geoffroy, 2022 was geen goed jaar voor de Europese markten.


De marktcorrectie was vooral te wijten aan de sterke stijging van de langetermijnrente in de VS en in Europa, wat een impact had op de waarderingen van ondernemingen, en dan vooral op de kwaliteits-groeibedrijven1. De zogenaamde ‘values2’ leverden een betere prestatie.


Hoewel de Europese aandelenmarkten sinds oktober vrij stevig opleefden, vertonen ze over 2022 een daling (-9,5%). De Europese aandelen sloten het jaar echter beter af dan de Amerikaanse (-13,4%) en de opkomende landen (-15,1%)3. Na een moeilijk jaar, vragen beleggers zich af wat 2023 verder zal brengen.


De komende maanden wordt de rol van de centrale banken cruciaal.


We denken dat de beleidsrente vermoedelijk een piek zal bereiken in het eerste semester en dat peil zal aanhouden tot het jaareinde. Ook zien we dat de diverse initiatieven van de centrale banken wel degelijk de economische vertraging hebben aangewakkerd. In de Verenigde Staten merken we al een aanzienlijke verslechtering van de economische cyclus, met een sterke terugval van de vastgoedmarkt en een potentiële impact op de jobs bij de kmo’s door de gestegen financieringskosten. De volgende kwartalen kan de werkloosheid in de Verenigde Staten toenemen. Dat zal misschien leiden tot een recessie die meer uitgesproken en hardnekkiger is dan verwacht. Europa zal ongetwijfeld, a posteriori, de weerslag van die aanzienlijke vertraging van de Amerikaanse economie voelen.


Toch vertonen de voorbije maanden al beterschap. Wat zijn de voornaamste redenen hiervan?


We vermoeden dat het hoogtepunt van de inflatie grotendeels achter de rug is, in elk geval in de Verenigde Staten, waar we al enkele dalingen vaststellen. Europa lijkt hetzelfde traject te volgen. Op die manier zouden we het komende jaar (2023/2024), aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, de inflatie sneller moeten zien dalen.


Een andere belangrijke reden is de geleidelijke heropening van China. Dat zou, op zeer korte termijn, sommige cyclische consumptie- en industriewaarden met een grote blootstelling aan China kunnen ondersteunen. De vastgoedcrisis en de enorme schuldenlast van China blijven echter belangrijke aandachtspunten, die ongetwijfeld een impact zullen hebben op het groeipotentieel.

Hoopvol voor de toekomst?


Hoewel de jongste resultaten van de Europese ondernemingen overwegend beter waren dan verwacht, onderschatten we de risico’s voor de winsten niet. Sommige ondernemingen zullen uiteraard vertragen, andere zullen weerstand bieden en de grote winnaars zullen de bedrijven zijn die profiteren van een groeiend marktsegment.


Zich toespitsen op kwaliteitsbedrijven (solide balans en rentabiliteit, sterke waardecreatie door het genereren van free cashflow, stabiele opbrengsten) lijkt een interessante strategie om ontgoochelingen over de winst bij economische vertraging te vermijden. We geven dus voorrang aan defensieve waarden, ongeacht of ze internationale of binnenlandse uitstraling hebben.


Momenteel geven we een voorkeur aan bedrijven uit de basisconsumptie bv. voeding en dranken en uit de gezondheidssector. Een strikte selectie van de waarden blijft cruciaal om te achterhalen welke bedrijven de markt weleens positief kunnen verrassen.


Ondernemingen met een hoge graad van innovatie en met een duidelijke toekomstvisie zullen op termijn het verschil maken met de concurrentie en structureel blijven groeien. Heel wat van die ondernemingen zijn actief in zeer specifieke niches van de economie bv. in de energietransitie, nieuwe gezondheidstechnologie, digitalisering en automatisering. Stuk voor stuk sectoren waaraan wij de voorkeur geven in onze strategie die belegt in innoverende waarden.1 De groeiaandelen, die gekenmerkt worden door een hogere winstgroei, worden doorgaans tegen hogere waarderingen verkocht.

2 Value of waardeaandelen zijn vaak aandelen die ondergewaardeerd zijn op basis van de fundamentele analyse (lage koers/winst en koers/boek-verhouding). Meestal zijn het gevestigde bedrijven actief in een mature markt met een stabiele winstgroei.

3 Bron: Refinitiv - Performance van de Stoxx 600, S&P 500 en MSCI Emerging (omgezet in euro). Aandacht: rendementen uit het verleden van een financiële index vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.Dit document, opgesteld en gepubliceerd door Belfius Bank, geeft de visie van Candriam op de financiële markten weer. Het bevat geen persoonlijk beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling of onafhankelijk beleggingsonderzoek. Neem gerust contact op met uw beleggingsadviseur voor persoonlijk beleggingsadvies. Hij zal graag met u de mogelijke gevolgen van die visie voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille bespreken. De vermelde cijfers weerspiegelen een situatie op een gegeven ogenblik en kunnen veranderen.