Small caps of de kleinere beursgenoteerde bedrijven doen het de laatste weken goed, zowel in Europa als in de VS. Een fenomeen dat we meestal zien bij het begin van de economische cyclus. De Amerikaanse small caps zullen bovendien optimaal kunnen profiteren van de stimuli die president Joe Biden voorziet, omdat de kleinere bedrijven zich vooral op de binnenlandse markt richten.

In de beursindex Russel 2000 vinden we Amerikaanse aandelen met een beurskapitalisatie kleiner dan 6 miljard dollar, terwijl de minimum beurskapitalisatie om toegelaten te worden tot de S&P 500 8,2 miljard dollar is. Het grootste Amerikaanse bedrijf Apple heeft een beurswaarde die rond 2.000 miljard schommelt.

Een vergelijking tussen de Russell 2000 en de S&P 500-index leert ons dat de kleinere Amerikaanse aandelen de afgelopen 3 jaar in lijn met de grote large caps presteerden. En dat is opmerkelijk, vooral omdat de S&P 500 fors steeg door het enorme succes van technologiekleppers, zoals Apple, Facebook, Google en Microsoft. Deze bedrijven hebben dan ook een groot gewicht in de S&P 500. Zo voert Apple de S&P aan met een gewicht van 6,7%. Ter vergelijking: het grootste aandeel in de Russel 2000 heeft een gewicht van minder dan 2%. De prestaties van 1 bedrijf hebben dus veel minder impact op de Russell 2000 en de technologiesector weegt minder zwaar. Vanaf 1 november laat de Russel 2000 de S&P 500 ver achter zich met een stijging van ongeveer 50%1.


Sinds november doen de small caps het uitstekend

MMI - UB - Small-caps-Grafiek1

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.

Verklaringen voor de sterke prestatie


  • Zodra er hoop is op een verbetering van het economische plaatje, herstellen koersen van small caps relatief snel. Het management van kleinere bedrijven is minder rigide, waardoor kleinere ondernemingen wendbaarder zijn in crisistijd en ze klaarstaan wanneer de economie herneemt.
  • Small caps hebben een grotere blootstelling aan cyclische sectoren en zijn minder liquide dan large caps. Daardoor reageren ze sterker op veranderingen in de economische vooruitzichten. Meer en meer beleggers heroriënteren hun portefeuilles met meer cyclische accenten en wat winstnemingen op de grote technologienamen.

Een extra troef voor de Amerikaanse small caps is dat ze het grootste deel van hun omzet op de binnenlandse markt realiseren. Er wordt verwacht dat de Amerikaanse consument het geld opnieuw zal laten rollen na de Covid-pandemie. Zeker door de extra steun die ze ontvangen uit het plan van president Biden. Bovendien staan de bedrijven nu sterker dan na de vorige recessie dankzij gezonde balansen en lage kapitaalkosten.


Aandachtspunt: liquiditeit


Door hun kleinere omvang kunnen small caps sterk schommelen op de beurs. De lagere liquiditeit kan positief zijn wanneer alle beleggers small caps oppikken en zo de koersen hoger duwen.

Omgekeerd is deze categorie erg kwetsbaar bij een tegenslag, bijvoorbeeld de trage uitrol van de vaccinatiecampagne of de normalisering van de economie die veel trager zou verlopen dan verwacht. In dat geval ligt een scherpe correctie voor de hand. Dit is niet ons scenario, maar een goede spreiding binnen de small caps is noodzakelijk. Dat kan gemakkelijk via fondsen.


Tussen 1 november 2020 en 18 maart 2021 steeg de Russel 2000 met 51,9%, terwijl de S&P 500 over dezelfde periode steeg met 21,5%. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.


Wenst u meer informatie?


Contacteer uw financieel adviseur.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.