Geoffroy Goenen start zijn carrière in 1997 als ‘financieel analist gestructureerde producten en trading’ bij Dexia Bank. Twee jaar later wordt hij beheerder van de Europese aandelenfondsen bij Candriam en in 2011 wordt hij benoemd tot hoofd ‘fundamenteel beheer van Europese aandelen’. Vandaag beantwoordt hij onze vragen.

MMI G.GOENEN

De kleinere beursgenoteerde Europese ondernemingen hebben het jarenlang beter gedaan dan de Europese multinationals. Hoe kan dat?


Veel kleinere beursgenoteerde ondernemingen hebben inderdaad sterk gepresteerd op de beurs. Als belegger is het belangrijk om te kiezen voor de succesvolle ‘small caps’. De kleine Europese ondernemingen spelen vaak korter op de bal, en reageren beter op technologische veranderingen en grote maatschappelijke tendensen, zoals duurzaamheidsthema’s, klimaatverandering, gezondheid, welzijn enz. Het beheerteam van Candriam verdiende zijn sporen onder andere dankzij een strategie waarbij resoluut gekozen wordt voor innoverende Europese ondernemingen. We hebben gemerkt dat de resultaten van die innovaties in kleinere ondernemingen nog belangrijker zijn om verder te kunnen groeien. Onze fundamentele benadering doet ons opteren voor ‘kwaliteitswaarden’: bedrijven met een gezonde balans, goede vooruitzichten op rendabele groei, concurrentievoordelen... en bovendien geleid door topondernemers. Allemaal elementen die bijzonder lonend zijn gebleken in deze ongeziene crisis.

Zijn de kleine en middelgrote Europese bedrijven voldoende gewapend om zich dit jaar te onderscheiden?


Ja, ze zijn goed gepositioneerd om hun voordeel te halen uit meerdere fenomenen. De terugkeer naar een zekere normaliteit, met in Europa een gunstiger macro-economisch klimaat dan in 2020, zal uiteraard een positief effect hebben. Bovendien zullen de trans-Atlantische relaties ongetwijfeld verbeteren onder president Biden. Ten 3e zullen de milieu- en klimaatambities van de meeste grootmachten – die vertaald worden in nieuwe strenge regelgeving – de zogenaamde nieuwe industriële revolutie of groene golf alleen maar versnellen. De terugkeer van de Verenigde Staten naar de akkoorden van Parijs zwengelt die dynamiek nog aan. Europa trekt volop de duurzaamheidskaart en speelt er zelfs een voortrekkersrol in. Heel wat middelgrote Europese bedrijven bieden oplossingen op dit vlak. Sommige van die bedrijven zijn zo sterk in hun domein dat ze, ondanks hun bescheiden start, intussen wereldleider zijn. Net daarom is de selectie van ondernemingen zo belangrijk. Onze fundamentele benadering is erop gericht die toekomstige toppers te selecteren.


Slagen die kleine beurskapitalisaties erin om duurzaamheid te integreren in hun interne werking?


Zoals ik al zei, staat Europa aan de top wat duurzaamheid betreft. Dat geldt voor alle bedrijven, van klein tot groot, al vertonen kleinere bedrijven wel speciale kenmerken waarmee we rekening moeten houden in onze benadering. En uiteraard doen we dat, want onze strategie is één van de zeldzame op de markt die belegt in kleine beurskapitalisaties die duurzaamheidsdoelen nastreven, met impactindicators die geïntegreerd zijn in ons beheer. Zo is de koolstofvoetafdruk van onze portefeuille bijna 70% kleiner dan die van zijn referentie-index. Onze actieve aandeelhoudersvisie, die steunt op een permanente en aangepaste dialoog, maakt dat we de bedrijven in portefeuille naar een betere governance en een groter milieubewustzijn begeleiden. Zonder de rijkdom van elke onderneming, haar menselijk kapitaal, uit het oog te verliezen.


Wenst u meer informatie?


Contacteer uw financieel adviseur.


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.