Beleggen voor de planeet
Beleggen voor de planeet

RECLAME

De klimaatuitdaging


De klimaatverandering heeft al een belangrijke en dure impact op onze economie, onze samenleving en ons ecosysteem. Niet alleen in de zuidelijke landen, maar ook hier in België: de overstromingen (2021), en de hittegolven en de droogteperiodes (2019, 2022) zitten nog in ieders geheugen gegrift, net als hun gevolgen.

In het kader van het Akkoord van Parijs heeft ons land zich geëngageerd om haar CO2-uitstoot met 55% te verlagen tegen 2030, en om CO2-neutraal te zijn tegen 2050.1

De circulaire economie


Gebruiken is goed. Hergebruiken is beter! Om verspilling en geplande veroudering tegen te gaan, probeert de circulaire economie om in de markt geplaatste producten, materialen en stoffen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Gooi niets meer weg! Voorwerpen en materialen kunnen meerdere levens hebben.

De circulaire economie richt zich op 3 pijlers om de impact van onze manier van consumeren op het milieu te verminderen:

  • bestaande producten onderhouden, herstellen en hergebruiken
  • producten en materialen ontwikkelen die hersteld kunnen worden en waarvan de onderdelen hergebruikt kunnen worden
  • de beschikbare bronnen verstandig gebruiken

3 redenen om te beleggen in de circulaire economie


1. Op dit moment is slechts 9% van de economie circulair, wat betekent dat er enorm veel groeiopportuniteiten zijn.2

2. Tegen 2030 moet de circulaire economie wereldwijd 4.500 miljard dollar vertegenwoordigen.3

3. De klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de rest van de wereld. Om deze uitdaging aan te gaan, werd de Europese Green Deal afgesloten, met als doel de EU om te vormen tot een moderne, competitieve en efficiënte economie op het vlak van het gebruik van bronnen.4

Water, bron van leven


Droogteperiodes, overstromingen... Ook water staat centraal in het klimaatthema. Met minder dan 1% zacht water beschikbaar in alle wereldwijde bronnen samen is het duurzame gebruik ervan de voornaamste uitdaging.5

Ontdek de beleggingsoplossingen die Belfius commercialiseert rond dit thema.


Vooraleer te beslissen om in fondsen6 te beleggen, gelieve eerst het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID), het prospectus en de productfiche te lezen, gratis in het Nederlands en Frans beschikbaar in onze kantoren en op belfius.be. U vindt een samenvatting van uw rechten als belegger op belfiusam.be, beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Fondsen


Water, bron van leven
Belfius Equities Water=Well

Aandelenfonds van bedrijven waarvan de activiteiten verband houden met water, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Klimaat
Belfius Equities Climate

Aandelenfonds van ondernemingen die de toekomstige leiders van acties tegen de klimaatverandering willen worden, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Circulaire economie
Belfius Equities Re=New

Aandelenfonds van ondernemingen wereldwijd die oplossingen bieden voor een transitie naar of een aanpassing aan de circulaire economie, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Mobiliteit
Belfius Equities MOVE

Aandelenfonds van ondernemingen die oplossingen bieden voor een schonere, veiligere en slimmere mobiliteit, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Voeding
Belfius Equities Innov=Eat

Internationaal aandelenfonds van ondernemingen die bijdragen aan de duurzame productie van voldoende voeding en/of zorgen voor kwaliteitsvolle en gezonde voeding, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Aandelen7


Circulaire economie

Ontdek verschillende aandelen rond dit thema op het beursplatform Re=Bel.

Dit interesseert me

Dit interesseert me

Water, bron van leven

Ontdek verschillende aandelen rond dit thema op het beursplatform Re=Bel.

Dit interesseert me

Dit interesseert me

Gezonde voeding

Ontdek de bedrijven die werken aan de ontwikkeling van het voedsel van morgen.

Dit interesseert me

Dit interesseert me1 Uw Beleggingen, december 2022: https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/info-publicaties/publicaties/uw-beleggingen/2022-12/koolstofvoetafdruk/index.aspx
2 The Circularity Report 2019. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-news/2019-circularity-gap-report-reveals-world-only-9-circular-and-trend-negative
3 Belfius Research 2022. https://www.belfius.be/retail/nl/publicaties/actualiteit/2022-w2/De_nieuwe_beloftevolle_markt_voor_beleggers/index.aspx
4 A European Green Deal 2019. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
5 Cieau 2002, https://www.cieau.com/connaitre-leau/les-ressources-en-france-et-dans-le-monde/ou-en-sont-les-ressources-en-eau-dans-le-monde/
6 Een fonds, ook ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ of ‘bevek’ genoemd, is een financieel instrument waarmee u volgens een welbepaalde beleggingsstrategie kan beleggen in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties...). Ook al bieden fondsen veel voordelen, ze brengen ook risico’s en kosten met zich mee.
7 Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het kapitaal van een onderneming. Als u aandelen koopt op de beurs, wordt u aandeelhouder van de onderneming. Deze eigendomstitel geeft u het recht om informatie te verwerven over de prestaties van de onderneming, om te stemmen op haar algemene vergadering en om een deel van de winst te krijgen in de vorm van een dividend als ze er uitgeeft. Wanneer u aandeelhouder wordt van een onderneming, werkt u mee aan haar ontwikkeling en neemt u de risico’s erbij binnen de limieten van uw belegging. In ruil kan u in principe profiteren van een interessante meerwaarde op lange termijn bij de verkoop van uw aandelen. Door te beleggen in aandelen van verschillende bedrijven, en verschillende sectoren en regio’s in de wereld diversifieert u uw portefeuille en beperkt u uw risico. Het is dus beter om een beetje aandelen van veel bedrijven te kopen dan veel aandelen van maar enkele bedrijven.