De risiconiveaus van 1 tot 7


Het risiconiveau geeft aan hoeveel risico u wil nemen met kans op een potentieel hogere opbrengst.

Het risiconiveau heeft rechtstreeks een invloed op de zekerheid dat u uw belegd kapitaal terugkrijgt én op de mogelijke opbrengst die u mag verwachten.


Risiconiveau 1


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengstRisiconiveau 2


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengstRisiconiveau 3


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengstRisiconiveau 4


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengstRisiconiveau 5


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengstRisiconiveau 6


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengstRisiconiveau 7


Zekerheid dat u uw geld terugkrijgt

Mogelijke opbrengst