Beleggen in de gezondheidsector. Sector van innovatie
Beleggen in de gezondheidsector. Sector van innovatie
 
 

RECLAME

De gezondheidszorg is een onmisbare en innoverende sector die steeds belangrijker wordt in onze samenleving.

De Covid-crisis heeft de gezondheidssector in de schijnwerpers gezet, maar eigenlijk is het een beleggingstrend op lange termijn. De stijgende uitgaven voor gezondheidszorg en de groeiende belangstelling van de bevolking voor dit thema bieden al jaren opportuniteiten voor beleggers. Meer dan ooit lijkt het zinvol om bedrijven actief in de gezondheidszorg op te nemen in een beleggingsportefeuille.

Waarom beleggen in de gezondheidssector?


Omdat hij wordt aangedreven door verschillende groeimotoren, ook wel ‘megatrends’ genoemd. Anticiperen op die onvermijdelijke maatschappelijke fenomenen, die op middellange en lange termijn een grote invloed hebben of zullen hebben op de wereld, schept beleggingsmogelijkheden.
Wat zijn nu die megatrends die de gezondheidssector zo beïnvloeden?

De bevolkingsaangroei
De wereldbevolking blijft stijgen. Tegen 2050 zullen er ongeveer 9,7 miljard mensen zijn...1 Met andere woorden: evenveel mensen die gezond willen blijven.

De stijgende overheidsuitgaven voor gezondheidszorg
Een trend die zich naar verwachting op lange termijn zal doorzetten en nog sterker zal worden. Tegen 2030 zou het overheidsaandeel in de uitgaven voor gezondheidszorg alleen al in de OESO-landen groeien van 8,8 tot 10,2% van het bruto binnenlands product (bbp).2

De vergrijzing van de bevolking
Een toenemende levenskwaliteit en -verwachting, gezondheidskosten die oplopen met de leeftijd... Er leven momenteel meer dan een miljard 60-plussers op de wereld, een aantal dat tegen 2050 zal verdubbelen en tegen 2100 zal verdrievoudigen!3

Gezondheid en welzijn in het middelpunt van de belangstelling
Yoga, meditatie, superfoods, mesonutriënten, kristaltherapie... Je hoeft maar een willekeurig(e) wellness-magazine of -website te openen om dagelijks nieuwe trends te ontdekken die door alle generaties worden gevolgd.

De opmars van de groeilanden
De uitgaven voor gezondheidszorg zullen in de groeilanden in ijltempo toenemen. In China bedragen die uitgaven momenteel slechts 5% van het bbp en in India amper 3,7%. Deze cijfers zullen stijgen door de opkomst van de middenklasse en haar streven naar een beter leven.4

Voortdurende innovatie
Vandaag wordt 83% van de kankers in remissie toegeschreven aan nieuwe behandelingstechnologieën. Het is ook al mogelijk een prothese te besturen met de hersenen... Innovatie, permanent en cruciaal, maakt deel uit van het DNA van de sector. Elke dag zorgen nieuwe technologieën voor oplossingen en hoop: artificiële intelligentie, robotchirurgie, gentherapie, immunotherapie, digitale tweelingen, nano-implantaten...

Deze megatrends zijn de drijvende kracht achter de dynamiek van de sector.

Hoe beleggen in bedrijven die bijdragen aan de ontwikkeling van de gezondheidssector?


Er zijn veel bedrijven actief op dit gebied, met een grote verscheidenheid aan specialisaties:

 • zorg- en dienstverleners
 • aanbieders van digitale oplossingen en andere ondersteunende diensten
 • farmaceutische bedrijven
 • fabrikanten en verdelers van medische apparatuur
 • ...

Zowel wat het aantal als de omvang van de ondernemingen betreft, profiteert de belegger in de gezondheidssector van een diepgaand en bijzonder gediversifieerd universum.

Als verdeler van fondsen* probeert Belfius u steeds oplossingen te bieden in innoverende sectoren.

Ontdek onze beleggingsoplossingen in de gezondheidssector

 • Vanaf 25 euro
 • U belegt zolang u wil.
 • U krijgt 10% korting op de instapkosten voor iedere online-inschrijving op een fonds! Er zijn nog andere kosten verbonden aan fondsen. U kan ze consulteren in elke productfiche.
 • Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gewaarborgd of beschermd.
 • Meer informatie over de risico’s en kosten vindt u in de prospectus.
 • Gelieve het Essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID), het prospectus en de productfiche te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in onze kantoren en op Belfius.be. U vindt een samenvatting van uw rechten als belegger op belfiusam.be. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
 
 

Sectoren van de farmacie, gezondheidszorg en biotechnologie

Belfius Equities
Global Health Care

Fonds met internationale aandelen van bedrijven in de sectoren gezondheidszorg, farmacie en biotechnologie, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Gebied van oncologie

Belfius Equities
Cure

Fonds met internationale aandelen van oncologiebedrijven, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me

Biotechnologie

Candriam Equities L
Biotechnology

Fonds met internationale aandelen van biotechbedrijven, compartiment van de bevek Candriam Equities L naar Luxemburgs recht, beheerd door Candriam, SCA naar Luxemburgs recht. De beheersvennootschap kan ten allen tijde de commercialisatie in België stopzetten.

Dit interesseert me

Levenskwaliteit en -verwachting

Belfius Equities
Be=Long

Fonds met internationale aandelen van bedrijven die bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit en -verwachting, compartiment van de bevek Belfius Equities naar Belgisch recht, beheerd door Belfius Asset Management, NV naar Belgisch recht.

Dit interesseert me
Rebel by Belfius

Denkt u aan een bedrijf in het bijzonder?

Beleggen in aandelen van specifieke bedrijven in de gezondheidssector is mogelijk via Re=Bel. Via dit gloednieuw beursplatform kan u op een superhandige manier aandelen en trackers kopen, want Re=Bel is perfect geïntegreerd in uw Belfius-app en in Belfius Direct Net.

Dit interesseert me


1 Verenigde Naties, 2020
2 OECD, 2019
3 Verenigde Naties, 2017
4 The world bank, 2018


* Een fonds, ook wel gemeenschappelijk beleggingsfonds of bevek genoemd, is een financieel instrument waarmee u in een effectenportefeuille (aandelen, obligaties... ) kan beleggen volgens een welbepaalde beleggingsstrategie. Fondsen bieden veel voordelen, maar er zijn ook risico’s en kosten aan verbonden. Het kapitaal en/of het rendement is/zijn niet gewaarborgd.