Bericht aan de aandeelhouders over de fondsen

Dividend

U kan een dividend ontvangen door te beleggen in een distributiefonds. Distributiefondsen betalen immers een jaarlijks dividend, als hun rendement het toelaat en met instemming van de algemene vergadering. Kapitalisatiefondsen van hun kant, beleggen de opbrengst meteen opnieuw in het fonds.


Hieronder vindt u de laatste communicaties over dividenden van distributiefondsen: