Aandelen kopen

Wat is een aandeel?

Als u een aandeel koopt van een onderneming, wordt u voor een deel mede-eigenaar van die onderneming. U draagt dan bij tot het kapitaal voor die onderneming. U kan een aandeel altijd verkopen. Een aandeel is dus een verhandelbaar (verkoopbaar) bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming.


Wanneer kan ik aandelen kopen?

Als een onderneming beslist om kapitaal op te halen door nieuwe aandelen uit te geven. Doorgaans worden die op een beurs gekocht en verkocht. We spreken dan van beursgenoteerde aandelen.


Krijg ik een dividend?

Dat hangt ervan af. Een onderneming is niet verplicht winst uit te keren aan haar aandeelhouders. Doet ze dat wel, dan krijgt u een dividend.


Wat met het risico?

Aandelen vallen onder de noemer risicokapitaal. U deelt in de winst maar ook in het verlies van de onderneming. Bij een faillissement maakt u meestal weinig kans uw belegd kapitaal terug te zien. Eerst betaalt men de schuldeisers terug. Pas nadien, als er nog kapitaal overblijft, de aandeelhouders.


Wat bepaalt de waarde van een aandeel?

Hoe hoger de verwachte winst van een bedrijf, hoe hoger de prijs van een aandeel. De koers van een beursgenoteerd aandeel is de prijs waartegen het aandeel gekocht en verkocht wordt. Over het algemeen speelt hier de wet van vraag en aanbod. De koers schommelt dagelijks en zelfs tijdens de dag.


Hebben aandelen een vaste looptijd?

Nee, een aandeel vervalt niet en heeft dus geen einddatum. U kan op elk moment verkopen. De prijs hangt af van de koers op dat moment. Mogelijk hoger of lager dan wat u oorspronkelijk betaalde.