Het Woonkrediet Energiezuinig bouwen

Papercut house

Belfius helpt u graag een handje bij uw energiebesparend bouwproject

Overweegt u om een energiezuinige woning te bouwen of aan te kopen (onder het regime ‘verkoop met toepassing van btw’)? Zoekt u een voordelige financiering voor uw project? Belfius kan u hierbij helpen! De bank biedt immers een nieuwe woonkredietformule (*) voor energiezuinige bouwprojecten aan.

Welke bouwprojecten komen in aanmerking?

Het Belfius Woonkrediet ‘Energiezuinig bouwen’ is speciaal ontwikkeld voor bouwprojecten (of aankopen onder het regime ‘verkoop met toepassing van btw’) in België met een energieprestatieniveau gelijk aan of lager dan 30.

Uw voordelen

Een lagere rente

U geniet een korting van 0,15 % op de rentevoet gedurende de volledige looptijd van uw krediet bestemd voor een energiezuinig (**) bouwproject. Dit aanbod geldt dus niet voor de financiering van bouwgrond.

Wij houden bij het bepalen van uw terugbetalingscapaciteit rekening met uw toekomstige energiebesparingen en de te ontvangen premies.

De voorwaarden?

Bij uw aanvraag

Wilt u uw korting aanvragen, dan maakt u dit kenbaar vóór ondertekening van de kredietaanvraag en bezorgt u de bank een attest dat bewijst dat de woning die u bouwt of koopt onder het regime ‘verkoop met toepassing van btw’ aan alle eisen beantwoordt van een energieprestatieniveau E (Ew voor Wallonië) gelijk aan of lager dan 30, m.a.w. :

  • Vlaanderen: de "startverklaring"
  • Het Brusselse Hoofdstedelijke gewest: het "technisch dossier EBP"
  • Wallonïe: la "déclaration PEB initiale"
  • Of een ander officieel document dat bewijs levert van het energieprestatieniveau E of Ew.

Het energieprestatieniveau E (Ew in Wallonië) wordt berekend volgens de regionale voorschriften:

  • Vlaanderen: Energiedecreet van 8 mei 2009 en zijn uitvoeringsbesluiten
  • Het Brusselse Hoofdstedelijke gewest: Ordonnantie van 7 juni 2007 m.b.t. de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en haar uitvoeringsbesluiten
  • Wallonië: le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie en zijn uitvoeringsbesluiten.

Eén jaar na de totaalopname van uw krediet

U moet de bank een kopie bezorgen van het EPB-certificaat dat bewijst dat de woning die u gebouwd of gekocht hebt onder het regime ‘verkoop met toepassing van btw’ een energieprestatieniveau E (of Ew voor Wallonië) gelijk aan of lager dan 30 heeft. Is dit niet het geval, dan wordt de korting niet langer toegekend.

Goed om te weten

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, België – IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A
(*)

Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.


(**)

De korting wordt niet toegekend voor overbruggingskredieten


Contacteer ons