Let op, geld lenen kost ook geld.Not possible

Woonkrediet*

Renovatielening**

Groene renovatielening**

Overbruggingskrediet*

Simuleren Simuleren Simuleren Afspraak maken
Definitie

Kredietopening van onbepaalde duur voor een bepaald bedrag, ingedekt via een hypothecaire waarborg

Lening op afbetaling waarbij een bepaalde som geld ter beschikking wordt gesteld op uw betaalrekening en waarbij u er zich toe verbindt deze lening terug te betalen door periodieke stortingen.

Lening op afbetaling waarbij een bepaalde som geld ter beschikking wordt gesteld op uw betaalrekening en waarbij u er zich toe verbindt deze lening terug te betalen door periodieke stortingen en speficiek bestemd voor groene investeringen of ter bescherming van uw woning tegen diefstal of brand.

Kredietopening van bepaalde duur (max. 2 jaar) waarbij u een som geld ter beschikking wordt gesteld voor de financiering van een onroerend doel in afwachting van de ontvangst van een bepaald tegoed, ingedekt via een hypothecaire waarborg

Minimumbedrag

12.500 EUR (voor wederopnames 5.000 EUR)

2.500 EUR

2.500 EUR

12.500 EUR

Terugbetaling

Maandelijks (degressief, progressief of constant volgens de gekozen formule) of op de vervaldag

Vaste maandelijkse aflossingen gedurende een contractueel bepaalde termijn***

Vaste maandelijkse aflossingen gedurende een contractueel bepaalde termijn***

Terugbetaling op de eindvervaldag. Afhankelijk van het gekozen type, kunnen de intresten ofwel maandelijks ofwel op de eindvervaldag worden betaald.

Tarief

Zie tarievenfiche

Zie tarievenfiche

Zie tarievenfiche

Zie tarievenfiche

Doel

Verwerven of behouden van onroerende zakelijke rechten, bijvoorbeeld de aankoop of bouw van een woning of de aankoop van een bouwgrond

Voornamelijk voor verbouwingswerken en bijkomend de aankoop van grond of een woning

Energiebesparende investeringen of de bescherming van uw woning tegen diefstal of brand.**

Financiering van een onroerend doel, in afwachting van een bepaald tegoed.

Verzekering mogelijk

Geen schuldsaldoverzekering

* Hypothecair krediet, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 2) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
** Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.
*** De maximale looptijden worden bij Koninklijk Besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet vastgelegd op basis van de geleende bedragen alsook door beslissing van kredietgever Belfius Bank.