De Visa Classic in detail

Card Visa classic

Uw uitgaven efficiënt betalen in België en in het buitenland. Ontdek alle details over limieten, verzekeringen, tarieven en acties.

Betalen en geld opnemen

Met de Visa geniet u ruime betalings- en opnamelimieten. Via Belfius Direct Net of in een Belfius-kantoor kunt u die standaardlimieten laten aanpassen volgens uw behoeften.

Betalen

Visa Classic: 500 EUR – 1 900 EUR

Gratis betalen in de eurozone en voordelig geld wisselen buiten de eurozone (*)

Geld opnemen

Via geldautomaten in België en het buitenland: 620 EUR per periode van 4 kalenderdagen

In het buitenland in aangesloten bankkantoren en wisselkantoren: beschikbare bedrag van de gebruikslijn (indien toegelaten door de bank/wisselkantoor)

Geld opnemen in het buitenland (*) ? Raadpleeg de ATM-locator

Tarieven

Maandelijkse forfait: inbegrepen in de Beats New-rekening

4,50 EUR (**) /maand voor twee kaarten

Vanaf de 3e Visa

Extra Visa Classic: 0,96 EUR/maand/kaart

Terugbetalingen

Aankopen met Visa Classic worden in één keer betaald in het begin van de volgende maand, zonder kosten of intresten.

Andere voordelen

Schrapping van de franchise bij fraude

Schrapping van de gebruikelijke franchise van 50 EUR voor misbruik bij verlies of diefstal en op het internet. Behalve in geval van grove nalatigheid en op voorwaarde dat u onmiddellijk Card Stop verwittigt via Card Stop Online of op +32 78 170 170 en binnen 24 uur aangifte doet bij de lokale politie.

Emergency Card Replacement

U bent in het buitenland (hoogstens sinds 3 maanden)? U bent uw kaart kwijt? Of is ze gestolen? Geen paniek! Er bestaat een noodoplossing zodat u niet zonder geld komt te zitten.

Hoe gaat de noodoplossing in zijn werk?

  • Uw kaart wordt meteen geblokkeerd
  • U krijgt spoedig een kredietkaart ter vervanging of een voorschot in cash geld (aan u de keuze)
  • Card Stop informeert u over de procedure die u moet volgen
  • Vergeet niet binnen 24 uur aangifte te doen bij de lokale politie
  • Card Stop: +32 78 170 170

Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.

(*)

Betalen/geld opnemen met uw Mastercard®/Visa buiten de SEPA: op de verwerkingsdag van de verrichting wordt een wisselmarge van 1,50% toegepast t.o.v. de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (ECB). Raadpleeg de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank op http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


(**)

waarvan 1,93 euro voor de betaalservice kredietkaart


(***)

De algemene voorwaarden van Visa/Mastercard en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.


  • Contacteer ons via

    Vragen & Contact