Mastercard® Red

Bescherm uw aankopen tegen diefstal, schade en niet-levering

Kredietkaart of Mastercard Debit?


Welke kaart u ook aanvraagt, u geniet dezelfde voordelen en verzekeringen. Wat is het verschil dan? Met een kredietkaart wordt uw betaalrekening 1 keer per maand gedebiteerd en met een Mastercard Debit wordt ze voor elke transactie onmiddellijk gedebiteerd.


Meer info Aanvragen

Voordelen Mastercard Red

Betaalcomfort

Vlot betalen in België, in het buitenland en op het internet. En overal ter wereld geld opvragen.

Dynamisch beheer van uw kaart

Met Belfius Mobile, Belfius Tablet of Belfius Direct Net kan u uw standaardlimiet aanpassen, uw kaart voor het buitenland deactiveren enz., waar en wanneer u maar wil

Contactloos betalen

Contactloos betalen is makkelijk, snel en veilig. Ideaal voor uw aankopen onder de 50 euro! Voor bedragen vanaf 50 euro blijft het ingeven van uw geheime code nodig.

Bescherm uw aankopen

Aankopen gestolen? Online aankopen beschadigd of niet geleverd? Geen nood, uw verzekering betaalt u een vergoeding!

Uitbreiding van de wettelijke garantie op aankopen

Dankzij de Mastercard Red moet u geen extra verzekeringen meer betalen om de garantie op uw aankopen te verlengen.

Tarieven Mastercard Red

Voor  5,5 EUR/maand (1) : pack met 2 Mastercard Red en een Comfort Red-rekening.
Jonger dan 25? Profiteer gratis van het Comfort Red-pack (2) !

(zonder pack: 1,93 EUR/maand, enkel geldig voor een Classic rekening)

Aanvragen

Verzekeringen en dekking inbegrepen

 • Bescherming van aankopen tegen diefstal of schade.

  De verzekering aankoopbescherming die inbegrepen is in uw Mastercard Red betaalt u een vergoeding:

  • bij schade of diefstal met geweld of inbraak
  • op voorwaarde dat uw aankoop:
   • een waarde van min. 50 euro vertegenwoordigt
   • deels of volledig betaald werd met uw Mastercard Red
  • tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum
  • voor een totaal of evenredig bedrag (max. 1 000 EUR/schadegeval en 1 000 EUR/jaar/houder) die overeenstemt met:
   • de aankoopprijs in geval van:
    • diefstal met geweld of inbraak
    • onvrijwillige schade en herstelling onmogelijk is
    • onvrijwillige schade en herstellingskosten die hoger liggen dan de aankoopprijs
   • herstellings- en transportkosten in geval van onvrijwillige schade
   • de vergoeding is verhoudingsgewijs indien u slechts een gedeelte van de prijs met uw Mastercard Red hebt betaald

  Uitzonderingen: dieren, planten, cash geld, traveller’s cheques, transporttickets, schuldbewijzen, juwelen, edelstenen, voeding en dranken.

  Algemene bepalingen voor verzekeringsdekking AIG van Mastercard Red

 • Bescherming van online aankopen tegen niet-levering en niet-overeenstemming.

  De verzekering bescherming van aankopen via het internet die inbegrepen is in uw Mastercard Red garandeert u terugbetaling of bijstand in geval van:

  • niet-levering of niet-overeenstemming van de geleverde nieuwe goederen
  • op voorwaarde dat uw aankoop:
   • een waarde heeft van min. 50 euro
   • volledig betaald werd met uw Mastercard Red
   • via een commerciële internetsite is gedomicilieerd in de Europese Unie of in de VS.
  • voor een totaalbedrag van 500 EUR/schadegeval/jaar

  Algemene bepalingen voor verzekeringsdekking AIG van Mastercard Red  

 • Uitbreiding van de wettelijke garantie op aankopen

  Deze verzekering, die is inbegrepen in uw Mastercard Red, verlengt de initiële waarborg (van 24 maanden) van uw aankopen met 12 maanden.

  Zij dekt:

  • De aankoop van:
   • roerende goederen voor privégebruik, zoals uw wasmachine, droogtrommel, vaatwasser, koelkast enz.
   • elektronische audio- en videoapparatuur voor privégebruik, zoals uw televisie, fototoestel, camera, MP3-speler enz.
   • communicatie- of informatica-apparatuur voor privégebruik, zoals uw computer, tablet enz.
  • Goederen waarvan de aankoopprijs hoger ligt dan of gelijk is aan € 50 (taksen inbegrepen, zonder rekening te houden met de transportkosten). Als het gewaarborgde goed deel uitmaakt van een geheel dat onbruikbaar en onvervangbaar is, stemt de schadevergoeding overeen met de herstellingskosten voor het geheel. Die schadevergoeding omvat ook de btw.
  • De aankoop moet gebeurd zijn binnen de Europese Unie.

  Deze garantie-uitbreiding geldt voor aankopen die u doet vanaf 01/03/2021.

  Deze garantie geldt voor maximaal 1.000€ per jaar.

  Algemene voorwaarden van de AIG-waarborgen van de Mastercard Red

  Lijst van de gedekte producten

 • Mastercard Red vervangen in noodgevallen

  Bent u in het buitenland (sinds max. 3 maanden)? Hebt u uw Mastercard Red verloren? Werd ze gestolen of is ze beschadigd? Geen paniek! U ontvangt meteen een voorschot in cash geld.

  Meer info

 • Afschaffing van het eigen risico in geval van fraude.

  De verzekering Kaartfraude dekt u 100% in geval van onrechtmatig gebruik van uw Mastercard Red:

  • bij verlies of diefstal
  • op het internet

  Dankzij uw Mastercard Red valt het gebruikelijke eigen risico van 50 euro volledig weg op voorwaarde dat:

  • er geen sprake is van grove nalatigheid
  • u de kaart onmiddellijk blokkeert via Card Stop Online of via telefoon +32 (0)70/344.344
  • u binnen 24 uur aangifte doet bij de lokale politie

Mastercard Red in de praktijk

 • Waar kunt u uw Mastercard Red gebruiken?

  Met uw Mastercard Red kunt u:

  • geld opvragen aan geldautomaten in België en in het buitenland
  • betalen bij ongeveer 35 miljoen handelaars
  • veilig betalen op het internet
 • Gebruikslimieten

  • Hogere uitgavenlimiet: 1 900 EUR/maand. U kunt deze limiet ook tijdelijk of definitief aanpassen.
  • Standaard uitgavenlimieten voor de Mastercard Red Debit, op voorwaarde dat er voldoende beschikbaar is op uw rekening:
   • geldopnemingen: 650 euro/dag
   • geldopnemingen en betalingen: 1.900 euro/week
  • Opvragingen aan geldautomaten in België en in het buitenland : 620 EUR/4 dagen.
 • Contactloos betalen ?

  Contactloos betalen is makkelijk, snel en veilig. Ideaal voor uw aankopen onder de 50 euro! Voor bedragen vanaf 50 euro blijft het ingeven van uw geheime code nodig.

  Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan werd op 14 april het limietbedrag voor een contactloze betaling verhoogd tot € 50 (tegen € 25 daarvoor).

  Hoe contactloos betalen?

  1. Kijk of het ‘contactloos’-symbool op de betaalterminal afgebeeld is
  2. Hou uw kaart op minstens 4 cm van de betaalterminal
  3. U hebt betaald!

  Hoe deze functie deactiveren?

  • Meld u aan in uw Belfius Mobile app of in Belfius Direct Net
  • Ga naar ‘Instellingen’, ‘Kaarten beheren’ en selecteer er uw kaart
  • Klik op «Contactloos betalen»
  • Deactiveer ‘Contactloos betalen toestaan’
 • Kosten

  • Beheer van de Mastercard Red:
   • 5,5 EUR/maand (1)  voor het pack met 1 Mastercard Red en een Comfort Red-rekening.
    • Jonger dan 25? Profiteer gratis van het Comfort Red-pack (2) !
   • Tweede Mastercard Red gratis op verzoek
    • Zonder pack (enkel geldig voor een Classic rekening) kost de eerste kaart 1,93 EUR/maand. Daarna 0,96 EUR/maand per bijkomende kaart.
  • Betaling:
   • eurozone: gratis
   • buiten de eurozone (3) : voordelige wisselkoers

  • Geldopvraging (toestel en loket)  
   • eurozone: 5 euro + 1% van het bedrag
   • buiten de eurozone: 5 euro + 1% van het bedrag + referentiekoers van de Mastercard verhoogd met 1,50%

  Raadpleeg de tarievenlijst

 • Terugbetaling zonder kosten noch interest

  Uw uitgaven met de Mastercard Red gaan integraal van uw betaalrekening aan het begin van de volgende maand zonder kosten noch interest.

 • Algemene voorwaarden van uw Mastercard Red

  Algemene voorwaarden Visa/Mastercard

  Algemene bepalingen voor verzekeringsdekking AIG van Mastercard Red

Het saldo van uw Mastercard Red

Raadpleeg het saldo van uw Mastercard Red of pas de limiet ervan aan via smartphone, tablet of Belfius Direct Net.

Kaart verloren/gestolen?

Blokkeer de kaart onmiddellijk via Card Stop Online!


Blokkeer nu

Schadegeval aangeven?

Purchase protection

Aangifte

Safe online

Aangifte

Extended warranty

Aangifte

Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.
 1. Waarvan 1,93 euro voor de betaalservice van de kredietkaart.
 2. Het Comfort Red-pack biedt u de mogelijkheid om 2 Mastercards Red (krediet- en/of prepaidkaart) en een Comfort Red-betaalrekening te hebben. U kan de 2e Mastercard Red of Mastercard Red Prepaid gratis aanvragen voor een 2e kaarthouder. Dit pack is gratis tot uw 25e verjaardag. Is het een rekening met meerdere houders, dan genieten ze dit scherpe tarief alleen als ze allen jonger zijn dan 25.

 3. Betaling/opvraging van cash met kredietkaart: er geldt een wisselmarge van 1,50% ten opzichte van de referentiekoers van de ECB (Europese Centrale Bank) op de verwerkingsdag van de verrichting. Bekijk de referentiewisselkoers van de ECB.