U wilt de basisbankdienst genieten

De rekening met basisbankdienst is een beperkte betaalrekening die wordt voorgesteld tegen een wettelijk bepaald forfaitair tarief. U hebt recht op die basisdienst als uw hoofdverblijfplaats in België is en als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Waarom kiest u voor de basisbankdienst?


 • U hebt nog geen betaalrekening
 • U wilt volgende dagelijkse verrichtingen kunnen uitvoeren: stortingen, geldopneming (in EURO / in andere valuta), stortingen van (circulaire) cheques op rekeningen, overschrijvingen, doorlopende opdrachten en domiciliëringen
 • U kunt niet in het rood gaan

De basisbankdienst in de praktijk

 • Waar geeft de basisbankdienst recht op?

  • Een betaalrekening
  • Onbeperkte toegang tot Belfius Direct Phone, Belfius Direct Net en Belfius Mobile
  • Doorlopende opdrachten en domiciliëringen uitvoeren
  • 36 manuele verrichtingen per jaar: overschrijvingen op papier, stortingen en geldopneming (in EURO / in andere valuta) aan het loket in België
 • Hoeveel kost de basisbankdienst?

  • Totale kosten: forfait van 1,35 EUR/maand
  • Afzonderlijke extra diensten tegen het geldende tarief:
 • Niet-beschikbare producten en diensten

  • In het kantoor gedomicilieerde rekeninguittreksels
  • Chequeboek
  • Kredietkaart
  • Belfius Gewaarborgd Inkomen
  • Kredietopening en tolerantie
  • Centralisatie van een kluis
  • Centralisatie van een effectendossier
  • Centralisatie van een termijnrekening
  • Multideviezenservice
 • En als de bank mijn aanvraag weigert?

  U hebt steeds recht op een basisbankdienst als u de volgende voorwaarden vervult:

  • U geniet nog geen basisbankdienst of u hebt geen betaalrekening bij Belfius, noch bij een andere financiële instelling
  • U verbindt zich ertoe geen enkele verrichting te doen waardoor uw saldo in het rood komt te staan
  • Gecumuleerd met de tegoeden op uw rekeningen (spaarrekening, termijnrekening of effectendossier), mag het gemiddelde jaarlijkse positieve saldo niet groter zijn dan 6.000 EUR
  • Het recht op de basisbankdienst is bovendien beperkt als u een lopende overeenkomst over een krediet van ten minste 6.000 EUR hebt
  • U mag verzekeringen en opgezegde kredieten hebben
  • U mag zich niet schuldig hebben gemaakt aan een van de volgende feiten:
  • oplichting, misbruik van vertrouwen, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte of witwassen van geld
 • Hoe vraagt u de basisbankdienst aan?

Maestro® is een geregistreerd handelsmerk en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.