U wilt de basisbankdienst genieten

2 calculators and pen

De rekening met basisbankdienst is een beperkte zichtrekening die wordt voorgesteld tegen een wettelijk bepaald forfaitair tarief. U hebt recht op die basisdienst als uw hoofdverblijfplaats in België is en als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Waarom kiest u voor de basisbankdienst?

 • U hebt nog geen zichtrekening
 • U wilt volgende dagelijkse verrichtingen kunnen uitvoeren: stortingen, geldopnames, stortingen van (circulaire) cheques op rekeningen, overschrijvingen, doorlopende opdrachten en domiciliëringen
 • U kunt niet in het rood gaan

De basisbankdienst in de praktijk

Waar geeft de basisbankdienst recht op?

 • Een zichtrekening
 • Onbeperkte toegang tot Belfius Direct Phone
 • Doorlopende opdrachten en domiciliëringen uitvoeren
 • Rekeningafschriften printen via Self-Service Banking-automaten
 • 36 manuele verrichtingen per jaar: overschrijvingen op papier, stortingen en opnames aan het loket in België

Hoeveel kost de basisbankdienst?

 • Totale kosten: forfait van 1,13 EUR/maand
 • Vanaf 36 verrichtingen wordt elke verrichting per stuk getarifeerd:
  • 0,15 EUR per overschrijving op papier
  • 0,15 EUR per geldopname aan het loket
 • Afzonderlijke extra diensten tegen het geldende tarief:
  • Proton
  • verzekering Belfius Cover

Niet-beschikbare producten en diensten

 • In het kantoor gedomicilieerde rekeningafschriften
 • Chequeboek
 • Bancontact
 • Maestro®
 • Kredietkaart
 • Belfius Gewaarborgd Inkomen
 • Kredietopening en tolerantie
 • Centralisatie van een kluis
 • Centralisatie van een effectendossier
 • Centralisatie van een termijnrekening
 • Belfius Direct Net
 • Multideviezenservice

En als de bank mijn aanvraag weigert?

U hebt steeds recht op een basisbankdienst als u de volgende voorwaarden vervult:

 • U geniet nog geen basisbankdienst of u hebt geen zichtrekening bij Belfius, noch bij een andere financiële instelling
 • U verbindt zich ertoe geen enkele verrichting te doen waardoor uw saldo in het rood komt te staan
 • Gecumuleerd met de tegoeden op uw rekeningen (spaarrekening, termijnrekening of effectendossier), mag het gemiddelde jaarlijkse positieve saldo niet groter zijn dan 6 000 EUR
 • Het recht op de basisbankdienst is bovendien beperkt als u een lopende overeenkomst over een krediet van ten minste 6 000 EUR hebt
 • U mag verzekeringen en opgezegde kredieten hebben
 • U mag zich niet schuldig hebben gemaakt aan een van de volgende feiten:
 • oplichting, misbruik van vertrouwen, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte of witwassen van geld

Hoe vraagt u de basisbankdienst aan?

Maestro® is een geregistreerd handelsmerk en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.