"CEO-fraude"

Wat houdt dat precies in?

In een eerste fase bellen of mailen oplichters naar bedrijven en doen ze zich voor als auditors of revisors die aangesteld zijn om de interne betaalprocessen uit te schrijven. Soms beweren ze een overheidsinstelling te zijn die een onderzoek uitvoert. Op die manier brengen ze de betaalbevoegdheden van de verschillende medewerkers in kaart.

Vervolgens contacteren ze die medewerkers die gemachtigd zijn om grote betalingen uit te voeren. Ze geven zich uit als de CEO of CFO - vaak uit het buitenlandse hoofdkantoor - en spreken over een overname van een buitenlands bedrijf of een belastingcontrole. In alle gevallen zal er een dringende betaling moeten worden uitgevoerd. Die is strikt geheim en mag met niemand worden besproken.
Heel snel bellen ze opnieuw en bevestigen ze dat de geheime betaling nu effectief mag uitgevoerd worden. De fraude is geslaagd wanneer de medewerker uiteindelijk zelf de betaling uitvoert. De fraudeurs halen het geld van de buitenlandse rekening en verdwijnen met de noorderzon.

Tips

 • Breng de medewerkers van uw onderneming op de hoogte van het bestaan van deze fraudetechniek.
 • Beantwoord nooit vragen van onbekenden die zouden proberen te weten te komen wie verantwoordelijk is voor de betalingen in uw onderneming.
  • Let bijzonder goed op in de volgende situaties:
  • als de transactie als dringend en vertrouwelijk wordt bestempeld; 
  • als de personen die beschikken over handtekeningsbevoegdheid niet allemaal aanwezig zijn; 
  • als de transactie per mail wordt verstuurd en volgt op een telefoongesprek met een advocaat, een notaris, een consultant… met wie de medewerker van de onderneming voordien nooit contact heeft gehad; 
  • als de CEO meteen meedeelt dat hij via een ander e-mailadres gecontacteerd kan worden.
 • Zorg ervoor dat de normale procedures altijd worden gevolgd.