Belfius Energy Efficiency Package (BEEP)

De energiebehoefte doen dalen, overschakelen naar alternatieve energiebronnen of zelf energie opwekken?

Met het Belfius Energy Efficiency Package (of kortweg BEEP) stimuleren we instellingen om verder in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te investeren.

Als enige bank in België beschikt Belfius hiervoor over een exclusieve samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB). Belfius wenst eveneens Energy Service Companies (ESCO’s) als bevoorrechte partners te betrekken. We hebben hiervoor een samenwerking die specifiek gericht is op openbare instellingen en socialprofitorganisaties.


Uw uitdagingen:

 • Verbetering van de energie-efficiëntie in bestaande gebouwen (isolatie, verwarming, warm water, ventilatie, airco, verlichting…) 

 • Warmtekrachtkoppeling, warmtenetten, meer energiezuinige machineparken of productieapparatuur, openbare verlichting…  

 • Decentrale productie van hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen) die geïntegreerd wordt op de site en die bestemd is voor de eigen consumptie van de eindklant.

BEEP, een uniek pakket:

Voor instellingen met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid die willen investeren in energie-efficiëntie

Een kredietlijn tegen gunstige voorwaarden
Soepele kredietverstrekking dankzij de portefeuillewaarborg van de EIB
Een gedeeltelijke terugbetaling,onder bepaalde voorwaarden, van de energie-auditkosten

Voor instellingen met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid (BEEP via ESCO's)

Belfius heeft een specifieke samenwerking met een aantal ESCO’s, die voordelige financiering aanbieden dankzij de Europese Investeringsbank.

Meer Weten?

 • Meer weten over alle
  voordelen, voorwaarden en
  mogelijkheden van het
  Energy Efficiency Package?
  Via beep@belfius.be geven
  we u graag meer uitleg

BEEP-project in de kijker