Hoe geef ik een nieuwe medewerker toegang tot My Portal | BelfiusWeb?

Voor iedere aanvraag van een nieuwe gebruiker van BelfiusWeb / PubliSoft of wanneer de toegang van een bestaande gebruiker van BelfiusWeb / BelfiusSoft wordt gewijzigd, moet u een nieuwe gebruikersfiche invullen en ondertekenen.

Let op

  • De gebruikersfiche is individueel. U vult dus één fiche in per nieuwe gebruiker en per juridische entiteit.
  • De gebruikersfiches zijn niet cumuleerbaar: de laatste voor een gebruiker ingediende fiche moet bijgevolg alle toegangen voor de desbetreffende gebruiker vermelden. Ze vervangt dus alle vroegere aanvragen voor diezelfde gebruiker.
  • De gebruikersfiches worden ondertekend door de gebruiker zelf en door een bevoegde persoon (aangeduid door de juridische entiteit of conform wettelijke bepalingen).
Ontdek het antwoord op andere vragen