PaPyRuS

PaPyRuS (Project for Paper Replacement Solution) is een exclusieve, gratis dienst die u in staat stelt om de bancaire rapportering op papier op een voordelige en volledig wettige manier te vervangen door een elektronisch alternatief, om zo het downloaden/uploaden, het klasseren en raadplegen vlotter te laten verlopen. Deze oplossing is niet alleen milieuvriendelijk, u bespaart er ook tijd en geld mee, terwijl de archivering van uw financiële gegevens wordt geoptimaliseerd.

PaPyRuS is de ideale oplossing indien u

 • uw papieren reporting wilt vervangen door een elektronisch alternatief;
 • uw kosten wilt drukken en uw financiële beheer wilt optimaliseren;
 • wilt bijdragen tot een lager papierverbruik.

Goed om te weten

De voordelen voor uw onderneming

Met PaPyRuS beschikt u over een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en krachtige interface om uw administratieve werk zo sterk mogelijk te vereenvoudigen.

Uw dagelijkse werk verloopt efficiënter

 • U hebt rechtstreeks toegang tot uw elektronische documenten, wat het gebruik ervan vergemakkelijkt: opzoeken, knippen en plakken en verspreiding van de informatie gaan veel sneller.
 • Dankzij de IT-netwerken kan de gedematerialiseerde informatie veel eenvoudiger en sneller worden verspreid.
 • Uw medewerkers kunnen hun eventuele opmerkingen toevoegen aan de afschriften, die nu ook dienen als interne werkdocumenten.

U bespaart tijd en geld

 • U vermijdt repetitieve administratieve taken.
 • U vermijdt de directe kosten die samenhangen met de reporting op papier (verzendingskosten, kosten voor duplicaten…) en u beperkt ook de indirecte kosten (verwerken, opzoeken, klasseren en archiveren...).

U verbetert uw imago

 • Het imago en de efficiëntie van de onderneming voor de buitenwereld (klanten, leveranciers, partners…) worden beter.

U past PaPyRuS aan uw behoeften aan

 • De overstap naar PaPyRuS is geheel vrij en parametriseerbaar. De standaardkeuze blijft steeds papier. Maar nu kunt u voor bepaalde rekeningen en bepaalde types van documenten ook kiezen voor PaPyRuS.

Hoeveel kost PaPyRus?

 • De toegang tot het PaPyRus-systeem en het gebruik ervan zijn volledig gratis.

Hoe werkt PaPyRuS?

Door te kiezen voor het PDF-formaat, opteert u voor een oplossing die compatibel is met alle IT-platforms en voor een formaat dat kan worden gelezen met gratis software.

Een volledige oplossing

 • PaPyRuS zorgt voor de dagafschriften, maar ook voor lijsten met informatie over de verrichtingen op uw rekeningen (debetmeldingen, lijsten van gecentraliseerde ontvangsten…) en andere documenten, bijvoorbeeld over uw kredieten;
 • Uw documenten die u in PDF-formaat heeft aangevraagd, zijn daags na de aanmaak ervan vanaf 7 uur beschikbaar;
 • Uw documenten worden gedurende tien jaar gecentraliseerd voor u bewaard bij Belfius Bank, zelfs nadat u ze heeft gedownload.

Volkomen veilig

 • Uw verzendingen en documenten worden beveiligd door vier complementaire systemen: My Portal/BelfiusWeb, het PDF-formaat, de certificaten en de Mac-code.

Gemakkelijk aan te passen aan de structuur van uw onderneming

 • U duidt de personen aan die toegang hebben tot de elektronische documenten en die ze kunnen raadplegen en downloaden (met mogelijkheid om de toegang per rekening of per type van document te beperken).

Complementair met andere online toepassingen

 • PaPyRuS is complementair met andere e-bankingoplossingen van Belfius Bank die gebundeld zijn onder de naam IT Line.

Beveiliging

Waarom en hoe zijn de documenten die Belfius Bank uitgeeft via PaPyRuS beveiligd ?

Belfius ontwikkelde PaPyRuS zodat documenten voor bancaire reporting aan entiteiten en openbare instanties in digitale vorm kan verlopen. Om hun succes te garanderen zijn de documenten elektronisch beveiligd.

De beveiliging wordt gegarandeerd dankzij 4 complementaire aspecten

 1. De bestemmelingen krijgen hun documenten geleverd via beveiligde applicaties als BelfiusWeb of Belfius Secure EDI. Enkel personen met de juiste machtigingen kunnen de PDF documenten downloaden en bekijken.
 2. De documenten zijn in het PDF formaat dat moeilijk te wijzigen is.
 3. Het belangrijkste onderdeel van de veiligheid is het digitale certificaat. Elk document is gecertificeerd door een sterke elektronische handtekening. Het certificaat voldoet aan de eisen van de wet van 9 juli 2001 over de elektronische handtekening. Dit betekent dat elk document met deze elektronische handtekening dezelfde juridische waarde heeft als papieren gehandtekende documenten. De authenticiteit en integriteit van het document kan niet worden betwist en elke wijziging kan duidelijk en direct worden geïdentificeerd.
  Als u in het bezit bent van documenten die via Papyrus werden uitgegeven (omdat u een gebruiker van het systeem bent, hetzij omdat een gebruiker u dit document stuurde) en u wilt de geldigheid van de elektronische handtekeningen controleren , volg dan deze procedure (slechts één keer per computer uit te voeren).

  Documenten aangemaakt voor 16/06/2013
 4. Elke pagina van een rekeningafschrift is voorzien van een MAC-code. Het is een combinatie van alfanumerieke tekens berekend op basis van de inhoud van het document. Het laat toe om achteraf de authenticiteit en de integriteit van een Belfius bankafschrift handmatig te controleren (bijvoorbeeld als u de authenticiteit van een gedrukt exemplaar betwijfelt of indien – om één of andere reden - de elektronische controle niet kan worden voltooid).

Hebt U andere controleorganen ? U wenst hun bijkomend advies ?

Het is voor Belfius Bank niet mogelijk om officieel advies te vragen aan alle overheden en particuliere controleorganen. Maar rekening houdend met de reeds afgesloten overeenkomsten en graad van beveiliging, kunt u er zeker van zijn dat uw PDF-bestanden als geldige uittreksels worden beschouwd.

Indien u twijfelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw toezichthoudende instantie en vraag naar hun officiële goedkeuring. Wij kunnen u hulp bieden bij deze aanvraag. Neem hiervoor contact op met uw Belfius Bank adviseur of uw contactpersoon.


Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ons contact center op 02 222 87 20.

Mogelijkheden

Documenten verkrijgbaar in pdf-formaat

 • Rekeningafschriften
 • Collectieve debetberichten
 • Lijsten van geglobaliseerde ontvangsten
 • Intreststaffels
 • De voornaamste kredietrapporten voor Public Finance
 • Uitgavenstaten kredietkaarten

De voornaamste kredietrapporten voor Public Finance

 • Controletabel van de schuld 
 • Vooruitzichten van de leninglasten 
 • Maandelijkse lijst van de renteherzieningen 
 • Maandelijkse staat van de kredietopeningen 
 • Budgettaire vooruitzichten 
 • Overzicht van de lasten ...

Meerdere vensters

Voor het bewerken van gegevens op basis van het PDF-document (of van elk ander bestand type), is het mogelijk om meerdere vensters tegelijk te openen op hetzelfde scherm: het scherm wordt dan verdeeld in verschillende delen. Deze functie is beschikbaar in Windows door met de rechter muisknop (context menu) te klikken op de menubalk van Windows aan de onderkant van het scherm en de gewenste optie te selecteren.

Extra tip: standaard worden de uitreksels in het A6 formaat afgebeeld. In een PDF-document worden zo 4 uittreksels per pagina afgebeeld; niet altijd voor iedereen even leesbaar. Mits eenvoudig verzoek naar Belfius Bank, is het mogelijk om uw uittreksels meteen in A4-formaat te krijgen, wat de leesbaarheid verhoogt.

Toch printen ? Probeer dan het aantal pagina's te limiteren

Bewaar de elektronische versie steeds als de originele versie en behandel elke afgedrukte versie (indien echt noodzakelijk) als een werkversie. Enkele aanbevelingen die van nut kunnen zijn als u deze documenten wil afdrukken :
 • Beperk het afdrukken tot uitsluitend de pagina's en/of delen ervan die echt nodig zijn.
 • In plaats van de uittreksels af te drukken, print de gegevens vanuit de historiek van de rekeningen in BelfiusWeb (Rekening / Selectie / Geschiedenis / PRINT en kies de afdrukbereik optie). Deze print, die ook alle noodzakelijke informatie bevat, heeft het voordeel van het maximaliseren van het aantal operaties op een afgedrukte pagina.
Let op: vergeet niet - voordat je begint af te drukken - om de historische periode alleen de gewenste limiet (bijvoorbeeld bewegingen van de vorige dag). Anders loopt u het risico de totale historiek van de laatste x maanden af te drukken.
 • Als u ervoor kiest om te werken via een Excel-bestand, krijgt u ook de mogelijkheid om de printgegevens te definiëren en tegelijk de hoeveelheid informatie per pagina te maximaliseren.

PaPyRuS is een door verschillende officiële administratieve instanties goedgekeurd systeem

PaPyRuS werd inmiddels aan verschillende administratieve instanties voorgesteld die het systeem hebben aanvaard en de geldigheid van de documenten expliciet  hebben goedgekeurd. Dankzij deze goedkeuringen kunnen organisaties documenten gebruiken die via PaPyRuS geleverd werden zonder zich te moeten bekommeren over hun latere aanvaarding.

Een formele overeenkomst is reeds ontvangen van het Rekenhof en van de toezichthoudende overheden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Tevens heeft het PaPyRuS systeem reeds positieve informele goedkeuringen ontvangen van de fiscus en van bedrijfsrevisoren.

Lijst van beschikbare documenten

Categorie
Type
Code
Documenten - Rekeningen
Rekeningafschriften AA
Documenten - Rekeningen
Detail collectieve overschrijving BB
Documenten - Rekeningen
Globale ontvangsten BG
Documenten - Rekeningen
Detail interestberekening - reële BJ
Documenten - Rekeningen
Detail interestberekening - fictieve BK
Documenten - Rekeningen
EUR DOM – Controlelijst van de invorderingen
BL
Documenten - Rekeningen
EUR DOM - Overzicht van de geweigerde europese domiciliëringen BM
Documenten - Rekeningen
EUR DOM – Overzicht geweigerde onbetaalden
BN
Documenten - Rekeningen
EUR DOM – Overzicht geannuleerde mandaten
BO
Documenten - Rekeningen
EUR DOM – Overzicht gewijzigde mandaten BQ
Documenten - Kaarten
Uitgavenstaat kredietkaarten
KA
Documenten - Kredieten
Aflossingstabellen
CA
Documenten - Kredieten
Budgettaire vooruitzichten
CB
Documenten - Kredieten
Controletabel van de schuld
CD
Documenten - Kredieten
Vooruitzichten leninglasten
CL
Documenten - Kredieten
Rentevoetherzieningen
CR
Documenten - Kredieten
Maandelijkse staat KO-rekeningen
CS
Documenten - Kredieten Opgavestaten commissies bankwaarborgen
CV

PaPyRuS aanvragen

Papyrus controlemechanisme

Bekijk onze getuigenissen

MMI PaPyRuS Video mini

Neem contact op met uw Relatiebeheerder

U kunt ook terecht bij Belfius Servicing Contact:

via e-mail op eb-contact@belfius.be
of per telefoon op
02 222 87 20.

Om uw aanvraag optimaal te kunnen verwerken, vermeldt u best het banknummer van uw professionele rekening.