Wooncertificaten

De lokale besturen en de privésector worden geconfronteerd met enorme behoeften op het vlak van woningen voor senioren, zoals serviceresidenties. Uw investeringen kunnen als aanvulling bij een van onze specifieke formules of bij een klassieke financiering gefinancierd worden via de uitgifte van een obligatie met een woonrecht: het zogenoemde "wooncertificaat". De senioren schrijven de facto in op die obligatie en investeren in hun eigen flat, zonder de ongemakken en nadelen die een eigenaar erbij moet nemen.

Het wooncertificaat is de ideale oplossing als u ...

 • de bejaarden een "serviceresidentie" wilt voorstellen
 • hen rechtstreeks wilt integreren in de creatie van uw project
 • uw project wilt financieren en tegelijk het aandeel van uw klassieke schulden wilt verminderen
 • op zoek bent naar een flexibele financiële oplossing die enige zekerheid biedt

Kenmerken

 • De certificaten worden uitgegeven in uw naam en voor een welbepaald project.
 • Belfius geeft u alle nodige hulp: als "arranger" organiseren we de uitgifte en als "agent" beheren we de wooncertificaten.
 • De looptijd van de certificaten bedraagt minstens 20 en hoogstens 30 jaar.
 • Het kapitaal dat de certificaathouders investeren, wordt deels besteed aan de terugbetaling van uw langlopende financiering en deels aan de oprichting van een reservefonds bij Belfius.
 • Een bejaarde kan zelf rechtstreeks intekenen, of door een derde-investeerder aangeduid zijn als begunstigde.
 • De certificaathouders worden op de vervaldag terugbetaald a rato van de nominale inschrijvingprijs

Voordelen

De voordelen voor de emittent zijn talrijk:

 • realisatie van serviceresidenties voor bejaarden, projecten die niet gerealiseerd hadden kunnen worden (of slechts gedeeltelijk) zonder een beroep te doen op de investering van de toekomstige bewoners
 • flexibiliteit op het niveau van de uitgifte: u bepaalt zelf de inschrijvingsmodaliteiten en de uitoefeningswijze van het woonrecht
 • financiële flexibiliteit
 • renteloze financiering ingeval het woonrecht wordt uitgeoefend.

Enkele voordelen voor de particulier:

 • hij heeft het recht in een serviceresidentie te wonen zonder huur te moeten betalen (het gevoel eigenaar te zijn, maar zonder de nadelen van de eigenaar)
 • de bejaarden weet op voorhand in welk woningtype hij gaat wonen
 • terugbetaling tegen nominale waarde
 • geen registratierechten, btw of onroerende voorheffing
 • een Successieplan is mogelijk

Geïnteresseerd?

Uw Relatiebeheerder is uw eerste gesprekspartner. Hij kent uw organisatie en weet wat u nodig heeft. U kunt altijd bij hem terecht met om het even welke vraag in verband met de realisatie van uw vastgoedprojecten. Indien nodig verwijst hij u graag door naar de specialisten van onze cel Public Real Estate, zodat u samen naar een oplossing op maat kunt zoeken.

Housing Certificates Video

Contacteer ons

 • 02 222 88 33
 • Contacteer uw relatiebeheerder

Realisaties

Belfius Bank is stevig verankerd in de overheids- en social-profitsector.

Alternatieven

U kunt de uitgifte van "wooncertificaten" combineren met een van onze Immokrediet- of DBF-formules, die perfect aansluiten bij vastgoedprojecten.