Leasing

Het leasingcontract is een overeenkomst die tot doel heeft een roerend of onroerend investeringsgoed te verwerven en te financieren. De term ‘leasing' dekt een brede lading van verschillende formules die volgens de boekhoudkundige verwerking in hoofde van de leasingnemer, kunnen opgedeeld worden in ‘on balance' en ‘off balance' operaties (al dan niet met bijkomende dienstverlening). Afhankelijk van uw behoefte bestaan er verschillende leasing-oplossingen.

Een leasingcontract is ideaal voor u als u ...

 • op zoek bent naar doordacht maatwerk.
 • de BTW wil spreiden.
 • eenvoudige, soepele en competitieve formules zoekt.

Wat kunt u leasen ?

 • Alle soorten materiaal en uitrusting
 • Voertuigen
 • Onroerende goederen
 • Informaticamateriaal

De voordelen van leasing in detail

 • Financiële voordelen
 • Voorfinanciering en spreiding van de BTW
 • Eenvoudig
 • Soepel
 • Competitief
 • Geen restwaarde risico
 • Doordacht maatwerk

Specifieke leasingformules

Belfius Lease stelt u een aantal leasingformules voor die ontworpen zijn om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Naast de algemene voordelen verbonden aan leasing, biedt elk van deze formules eigen bijkomende voordelen.

 • Roerende financiële leasing
  Roerende financiële leasing kan worden omschreven als een vorm van leasing waarbij de leasingmaatschappij (lessor) een roerend goed koopt volgens de specifieke instructies van de toekomstige huurder (lessee) en hem dat goed in huur geeft voor een bepaalde vaste periode die overeenkomt met de economische levensduur van dat goed. Na afloop van deze periode is er een aankoopoptie mogelijk.
 • Roerende financiële renting
  Roerende financiële renting kan worden omschreven als een overeenkomst waarbij het gebruiksrecht van een uitrustingsgoed door een huurder verkregen wordt in ruil voor de betaling van periodieke bedragen aan de verhuurder, die de juridische en economische eigenaar blijft van het gehuurde goed. Er is geen aankoopoptie mogelijk.
 • Roerende financiële leasing/renting met evolutiemogelijkheid
  Roerende financiële leasing/renting met evolutiemogelijkheid is een leasingcontract dat de mogelijkheid biedt om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het geleasde materiaal (toevoeging, vernieuwing). Wanneer eenmaal het nieuwe materiaal geleverd is, blijft het aanvankelijke contract bestaan, maar in aangepaste vorm: een verlenging van de duur of een verhoging van de huurprijs of een combinatie van beide zijn mogelijk.
 • Operationele leasing van voertuigen
  Operationele leasing is een speciale vorm van financiële renting. Net zoals bij financiële renting verkrijgt de huurder het gebruiksrecht van een uitrustingsgoed in ruil voor de betaling van periodieke bedragen aan de verhuurder. Bij operationele leasing van voertuigen omvat het leasing contract eveneens een aantal bijhorende diensten. De huurder betaalt per maand een vast huurgeld waarin zowel het gebruik van het goed als de bijhorende diensten vervat zitten.
 • Leasing/Renting Lijn
  Wanneer een aanvrager voorziet dat hij meerdere leasing- of rentingcontracten zal afsluiten in de loop van een bepaalde periode, kan een "leasing/renting-lijnovereenkomst" voorgesteld worden.
 • Sale & Lease/Rent Back
  Een sale & lease/rent back is een operatie waarbij de eigenaar van een materieel vast actief dit verkoopt (sale) aan een leasingmaatschappij en met deze laatste tegelijkertijd een leasingcontract (lease back) of rentingcontract (rent back) afsluit.

Bekijk onze oplossingen in detail

Of neem contact op met uw relatiebeheerder voor meer info.

Lease

Contacteer ons

 • 02 222 88 33
 • Contacteer uw relatiebeheerder