Renting

Overweegt u te investeren in goederen die u wenst te gebruiken, en niet noodzakelijk te verschaffen ? En wilt u naast de financiering van het goed ook van bijkomende diensten genieten ?

Dan kan een renting een interessante oplossing zijn.

Renting van IT materieel

Met deze formule, aangeboden in samenwerking met gespecialiseerde vendor bedrijven, kunt u :

  • de uitrusting, levering, bijkomende diensten, en de financiering op één offerte ontvangen. Zo betaalt u de door u gekozen uitrusting met vaste huurgelden, en kunt ook van vervanging via evolutie van het materieel binnen de looptijd genieten.
  • verder gaan aan de ecologische uitdagingen omtrent het milieuimpact van IT, naar een ecologischer IT-park.

Renting van zonnepanelen of wkk-installatie

Met deze formule aangeboden door gespecialiseerde vendor bedrijven die voor het technische luik zorgen, kunt u :

  • een all-inclusief offerte voor de studie, materieel, installatie en financiering ontvangen.
  • de investering financieren met vast voorafbepaald seizoensgebonden huurgelden, om het tijdstip van de inkomsten van uw installatie af te stemmen aan de uitgaven (Belfius aanbod voor zover Belfius Lease deelneemt aan de offerte).

Specifieke leasingformules

Belfius Lease stelt u een aantal leasingformules voor die ontworpen zijn om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Naast de algemene voordelen verbonden aan leasing, biedt elk van deze formules eigen bijkomende voordelen.

Roerende financiële leasing

Roerende financiële leasing kan worden omschreven als een vorm van leasing waarbij de leasingmaatschappij (lessor) een roerend goed koopt volgens de specifieke instructies van de toekomstige huurder (lessee) en hem dat goed in huur geeft voor een bepaalde vaste periode die overeenkomt met de economische levensduur van dat goed. Na afloop van deze periode is er een aankoopoptie mogelijk.

Roerende financiële renting

Roerende financiële renting kan worden omschreven als een overeenkomst waarbij het gebruiksrecht van een uitrustingsgoed door een huurder verkregen wordt in ruil voor de betaling van periodieke bedragen aan de verhuurder, die de juridische en economische eigenaar blijft van het gehuurde goed. Er is geen aankoopoptie mogelijk.

Roerende financiële leasing/renting met evolutiemogelijkheid

Roerende financiële leasing/renting met evolutiemogelijkheid is een leasingcontract dat de mogelijkheid biedt om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het geleasde materiaal (toevoeging, vernieuwing). Wanneer eenmaal het nieuwe materiaal geleverd is, blijft het aanvankelijke contract bestaan, maar in aangepaste vorm: een verlenging van de duur of een verhoging van de huurprijs of een combinatie van beide zijn mogelijk.

Operationele leasing van voertuigen

Operationele leasing is een speciale vorm van financiële renting. Net zoals bij financiële renting verkrijgt de huurder het gebruiksrecht van een uitrustingsgoed in ruil voor de betaling van periodieke bedragen aan de verhuurder. Bij operationele leasing van voertuigen omvat het leasing contract eveneens een aantal bijhorende diensten. De huurder betaalt per maand een vast huurgeld waarin zowel het gebruik van het goed als de bijhorende diensten vervat zitten.

Leasing/Renting Lijn

Wanneer een aanvrager voorziet dat hij meerdere leasing- of rentingcontracten zal afsluiten in de loop van een bepaalde periode, kan een "leasing/renting-lijnovereenkomst" voorgesteld worden.

Sale & Lease/Rent Back

Een sale & lease/rent back is een operatie waarbij de eigenaar van een materieel vast actief dit verkoopt (sale) aan een leasingmaatschappij en met deze laatste tegelijkertijd een leasingcontract (lease back) of rentingcontract (rent back) afsluit.

Contacteer ons

  • 02 222 88 33
  • Contacteer uw relatiebeheerder

Wist u dat?

Met aandacht aan het milieu impact en duurzame activiteit, is elektronische facturatie van alle leasing contracten die via Belfius verlopen (Belfius Lease of Belfius Auto Lease) aangeboden. U kiest tussen een aantal elektronische kanalen deze die best voor u past. Zo wordt tal van uitgeprinte papier bespaard, en u krijgt een zichtbaar en gebruiksvriendelijk online opvolging van uw contracten en facturatie.