Operationele leasing

Overweegt u te investeren in wagens, waarvoor u daarvoor een flexibele financieringsformule zoekt?

Dan biedt Belfius Auto Lease, gespecialiseerd in full-service leasing van wagens, u de operationele leasing aan: een huurovereenkomst waarbij u niet alleen het materiaal zelf huurt, maar ook van een aanvullend dienstenpakket geniet. Naast de financiering omvat dit totaalpakket ook verzekering, onderhoud, herstelling, banden, brandstof, pechbijstand en vervangwagen.

Belfius Auto Lease doet veel meer dan uw nieuwe auto financieren. Met zijn totaalpakket aan diensten garandeert het u een ononderbroken mobiliteit.

Belfius Auto Lease is ideaal voor u als u ...

 • Alle ongemakken wil uitbesteden
  Full-service is outsourcen van alle mogelijke ongemakken. Belfius Auto Lease regelt alles voor u. Ook administratief is het een verbetering: alles staat op 1 factuur. Bovendien kan een facturatie op maat worden gemaakt die de kosten uitsplitst per nummerplaat, per chauffeur of kostenplaats in het bedrijf.
 • Tijd wil besparen
  De grootste besparing realiseert u op het vlak van verdoken en indirecte kosten. Tijdrovende contacten op het vlak van de aankoop, inschrijving, verzekering of schadeafhandeling behoren immers tot het verleden.
 • Budgettaire zekerheid zoekt
  Door de vaste kost per maand, all-in, en gedurende de volledige looptijd van het contract, komt u niet voor budgettaire verrassingen te staan.
 • Uw mobiliteit verzekerd wil zien
  Mobiliteitsstudies hebben uitgewezen dat wagenproblemen de belangrijkste oorzaak zijn van het missen van commerciële afspraken. Door Pechassistentie en het onmiddellijk aanbieden van vervangend vervoer is de mobiliteit van u en uw medewerkers bij full-service gegarandeerd

Autoleasing bij Belfius

Belfius Auto Lease is de specialist voor full-service leasing van wagens. Maak kennis met onze troeven.

Competentie en ervaring

Wij kennen de wagenmarkt door en door en hebben benijdenswaardige onderhandelingsposities bereikt bij vrijwel alle constructeurs. Kortingen op aankoop en op exploitaties (onderhoud, herstellingen, wisselstukken, banden, verzekeringen, brandstof,…) geven wij integraal aan u door.

Professioneel beheer

Door onze analyses van het gebruik en onderhoud van duizenden wagens slagen we erin om de ideale kilometerkostprijs te berekenen. Hierdoor kunnen wij wagens aanbieden aan een maandelijkse huurprijs die een optimale combinatie is van levensduur en aantal kilometers, di. vooraleer de kosten een onaanvaardbaar peil bereiken en vooraleer de restwaarde onder kritisch punt zakt.

Merkonafhankelijk

Wij zijn niet gebonden aan een constructeur. Al onze adviezen zijn vóór alles objectief.

Bijkomend advies

Als specialist in wagenparkbeheer helpen wij u graag bij het uitstippelen van uw car policy en met de integratie ervan in uw personeelsbeleid. Hierbij is er bijzondere aandacht voor sociale en fiscale implicaties van de toekenning van firmawagens als een alternatieve renumeratiepolitiek.

Volledige vrijheid

U kiest het merk, het type, de uitvoering, de opties, het aantal kilometers, de garage van uw nieuwe wagen. Op basis van uw keuzes stellen wij een optimaal contract voor.

Flexibiliteit

Op elk moment kunt u uw contract aanpassen aan veranderde omstandigheden (vb. wanneer het aantal kilometers afwijkt van de inschatting).

Eigen bandencentrale

U beslist waar en wanneer uw banden worden gewisseld.

Full-service bij Belfius Auto Lease

Standaarddiensten

 • Financiering
  U betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik van de wagen. Maar ook de BTW en de taksen worden volledig voorgefinancierd. Zelf betaalt u maand na maand een stukje BTW op basis van het huurbedrag. En dit enkel op het verschil tussen de aankoopwaarde en de restwaarde van de wagen.
 • Verzekering
  Burgerlijke aansprakelijkheid, omniumverzekering (verplicht bij leasing), rechtsbijstand en individuele ongevallenverzekering voor de chauffeur.
 • Onderhoud en herstellingen
  Uw leasingcontract dekt alle onderhoudsbeurten en herstellingen door officiële dealers of erkende herstellers. Een perfect onderhouden wagen garandeert u zekerheid en veiligheid.
 • Banden
  Het verwisselen van banden bij normale slijtage is inbegrepen in uw leasingcontract. Er is geen enkele beperking op het vlak van aantal vervangingen bij normale slijtage.

Optionele diensten

Pechverhelping: 24/7, in België en in het buitenland. U wordt geholpen bij pech, ongeluk of diefstal.

Aanloop- en vervangwagen

Terwijl u wacht op de levering van uw nieuwe wagen beschikt u over een aanloopwagen. Bij immobilisaties van meer dan 24 uur kunt u een vervangwagen krijgen.

Aanvragen en voorwaarden

 • Neem contact op met uw contactpersoon bij Belfius Bank.
 • Richt u rechtstreeks tot Belfius Auto Lease

Speciale formules voor specifieke behoeften

Belfius Auto Lease biedt u naast het totaalpakket van de full-service leasing nog een aantal speciale formules die beantwoorden aan zeer specifieke leasing-behoeften.

Sale & Lease Back

Wij nemen uw wagen of uw wagenpark over en verhuren deze onmiddellijk terug met alle diensten en voordelen die verbonden zijn aan een formule van operationele leasing.
Uw voordeel: U krijgt onmiddellijk liquide middelen die u voor andere doeleinden kunt gebruiken.

Fleet Management

U blijft eigenaar van uw wagenpark, maar Belfius Lease doet het beheer zoals bij een leasingcontract.
Uw voordeel: U geeft alle praktische beslommeringen voor het beheer van uw wagenpark uit handen.

Mini-lease

Een leasingcontract voor een beperkte duur (2 tot 6 maanden). Bijzonder geschikt voor werknemers met een tijdelijke opdracht, voor werknemers op proef of voor buitenlandse werknemers met een beperkt opdracht in België.

Specifieke leasingformules

Belfius Lease stelt u een aantal leasingformules voor die ontworpen zijn om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Naast de algemene voordelen verbonden aan leasing, biedt elk van deze formules eigen bijkomende voordelen.

Roerende financiële leasing

Roerende financiële leasing kan worden omschreven als een vorm van leasing waarbij de leasingmaatschappij (lessor) een roerend goed koopt volgens de specifieke instructies van de toekomstige huurder (lessee) en hem dat goed in huur geeft voor een bepaalde vaste periode die overeenkomt met de economische levensduur van dat goed. Na afloop van deze periode is er een aankoopoptie mogelijk.

Roerende financiële renting

Roerende financiële renting kan worden omschreven als een overeenkomst waarbij het gebruiksrecht van een uitrustingsgoed door een huurder verkregen wordt in ruil voor de betaling van periodieke bedragen aan de verhuurder, die de juridische en economische eigenaar blijft van het gehuurde goed. Er is geen aankoopoptie mogelijk.

Roerende financiële leasing/renting met evolutiemogelijkheid

Roerende financiële leasing/renting met evolutiemogelijkheid is een leasingcontract dat de mogelijkheid biedt om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van het geleasde materiaal (toevoeging, vernieuwing). Wanneer eenmaal het nieuwe materiaal geleverd is, blijft het aanvankelijke contract bestaan, maar in aangepaste vorm: een verlenging van de duur of een verhoging van de huurprijs of een combinatie van beide zijn mogelijk.

Operationele leasing van voertuigen

Operationele leasing is een speciale vorm van financiële renting. Net zoals bij financiële renting verkrijgt de huurder het gebruiksrecht van een uitrustingsgoed in ruil voor de betaling van periodieke bedragen aan de verhuurder. Bij operationele leasing van voertuigen omvat het leasing contract eveneens een aantal bijhorende diensten. De huurder betaalt per maand een vast huurgeld waarin zowel het gebruik van het goed als de bijhorende diensten vervat zitten.

Leasing/Renting Lijn

Wanneer een aanvrager voorziet dat hij meerdere leasing- of rentingcontracten zal afsluiten in de loop van een bepaalde periode, kan een "leasing/renting-lijnovereenkomst" voorgesteld worden.

Sale & Lease/Rent Back

Een sale & lease/rent back is een operatie waarbij de eigenaar van een materieel vast actief dit verkoopt (sale) aan een leasingmaatschappij en met deze laatste tegelijkertijd een leasingcontract (lease back) of rentingcontract (rent back) afsluit.

Contacteer ons

 • 02 222 88 33
 • Contacteer uw relatiebeheerder

Wist u dat?

Met aandacht aan het milieu impact en duurzame activiteit, is elektronische facturatie van alle leasing contracten die via Belfius verlopen (Belfius Lease of Belfius Auto Lease) aangeboden. U kiest tussen een aantal elektronische kanalen deze die best voor u past. Zo wordt tal van uitgeprinte papier bespaard, en u krijgt een zichtbaar en gebruiksvriendelijk online opvolging van uw contracten en facturatie.