SEPA Direct Debit

Direct Debit Content

De Europese domiciliëring kan worden gebruikt voor de automatische inning van zowel binnenlandse als grensoverschrijdende invorderingen.

Hebt u veel klanten in België, of daarbuiten, die u regelmatig een factuur moeten betalen? SEPA Direct Debit (SDD), de opvolger van het nationale domiciliëringssysteem DOM80, laat toe om op een gestandaardiseerde wijze uw invorderingen aan te bieden in de hele SEPA-zone. Belfius Bank zorgt voor de inning van alle verschuldigde bedragen, om vervolgens de fondsen op uw zichtrekening te storten.

SEPA Direct Debit is ideaal voor u als

 • u de controle over uw ontvangsten wilt behouden
 • u zekerheid van betaling wenst. Dankzij SDD bent u zeker dat u op tijd en zonder ongemakken betaald wordt. U neemt immers zelf het initiatief tot betaling
 • u in alle landen van de SEPA-zone op dezelfde manier uw facturen wilt innen
 • u streeft naar één automatische oplossing: alle invorderingen verlopen via één enkele bank, ongeacht de bank waar uw klant zijn rekening aanhoudt

Voor een snelle en correcte opvolging van uw invorderingen bieden we u naast realtime opvolging in BelfiusWeb, ook pdf-lijsten in PaPyRuS. Dit maakt een integratie met uw boekhoudpakket perfect mogelijk.

Goed om weten

Naast de gekende voordelen verbonden aan een domiciliëringssysteem kunt u via SEPA Direct Debit genieten van bijkomende voordelen:

 • SDD dient niet enkel voor terugkerende invorderingen maar kan ook voor een eenmalige invordering gebruikt worden
 • incasso op vervaldag met dagvaluta voor alle domiciliëringen
 • SEPA Direct Debit bestaat in twee vormen: B2C (Business to Consumer) en B2B (Business to Business), elk met hun specifieke karakteristieken. De refund kan vermeden worden door gebruik te maken van het B2B-schema

Wist u dat ...

. . . Belfius Bank u kan ondersteunen in uw het mandatenbeheer of dit integraal van u kan overnemen?

. . . Met Twikey bieden wij u bovendien een online platform voor de creatie en het beheer van e-mandaten.

Wilt u meer informatie?

Kenmerken van de Europese domiciliëring

 • Inningen kunnen in de hele "EU + 6" worden uitgevoerd.
 • Terugkerende en eenmalige betalingen in euro. Met een eenmalige invordering biedt SDD een nieuwe mogelijkheid die niet bestond bij het Belgische domiciliëringssysteem.
 • Beide partijen (schuldeiser en schuldenaar) hebben een rekening bij SEPA-deelnemers.
 • IBAN + BIC fungeren als rekeningidentificatoren.
 • Gebaseerd op UNIFI (ISO 20022) XML-standaarden.
 • Duidelijke valutaregels: bedrag aan invorderingen wordt geboekt op vervaldatum D met dagvaluta, ook returns worden geboekt met valuta D.
 • De schuldeiser archiveert en dematerialiseert de mandaten.
 • Het mandatenbeheer gebeurt volgens duidelijke specificaties en contractuele termen. Sleutelgegevens zijn het IBAN en de BIC van de schuldenaar, een unieke mandaatreferentie en het schuldeiseridentificatienummer

Er bestaan 2 schema's : het Core-schema (basisschema B2C Business to Customer) en het B2B-schema (Business to Business) elk met hun eigen specificiteiten. Deze zijn opgenomen in deze tabel:

B2C B2B
1. Mandaten
Bevestiging mandaat door schuldenaar Geen bevestiging van het mandaat door schuldenaar aan de bank van de schuldenaar. De bank van de schuldenaar is verplicht om een aanvaarding (consent) te verkrijgen van de schuldenaar omtrent het mandaat ten laatste bij de eerste inning.
Mogelijke schuldenaars Alle schuldenaars ongeacht het SEPA-land. Enkel aan te bieden aan professionele schuldenaars en als de bank van de schuldenaar het B2B-schema ondersteunt.
2. Invorderingen
Tijdstip ontvangst van invorderingen door de bank van de schuldeiser De invorderingen B2C dienen ten laatste om 10u30 de bankwerkdag vóór de vervaldatum correct ondertekend en verstuurd te zijn aan Belfius. De invorderingen B2B dienen ten laatste om 10u30 de bankwerkdag vóór de vervaldatum correct ondertekend en verstuurd te zijn aan Belfius.
Weigeringsrecht schuldenaar na boeking De schuldenaar kan in geval van betwisting een invordering weigeren tot 8 weken na de inning (refund) of zelfs tot 13 maanden in geval van een ongeldig mandaat. Geen weigeringsrecht voor de schuldenaar, tenzij voor niet-geldig mandaat tot 13 maanden na inning.
Timing onbetaalden De bank van de schuldenaar heeft tot 5 bankwerkdagen na vervaldatum om een Europese domiciliëring terug te sturen (return), bvb. als de rekening afgesloten is of wanneer er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn. Onbetaalden moeten zo snel mogelijk door de bank van de schuldenaar gerapporteerd worden, bij voorkeur op vervaldag zelf, en uiterlijk 2 bankwerkdagen na vervaldag.
Recyclage(*) bij onvoldoende beschikbaar Voor Belfius-schuldenaar is recyclage mogelijk voor een periode van max 3 dagen (te bepalen door de schuldeiser). Nooit recyclage.

(*) Bij onvoldoende saldo worden de verschuldigde bedragen de volgende dag(en) opnieuw aangeboden.

Contacteer ons

 • 02 222 88 33
 • Contacteer uw relatiebeheerder

Twikey by Belfius

Twikey-small

Online mandaten aanmaken en beheren voor uw Europese domiciliëringen?