Nieuwe richtlijnen met betrekking tot de Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit) vanaf 20 november 2016

Standaarden voor de XML-berichten SEPA Direct Debit

Het EPC (European Payments Council) heeft de nieuwe versies van het "Core Rulebook" en van het "SDD B2B Rulebook" van SEPA Direct Debit (SDD) gepubliceerd. Ze treden in werking op 20 november 2016. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op uw inningssystemen.

  • Veranderingen met voordelen voor de (nieuwe) schuldeisers, zonder aanpassingsverplichting

    • vereenvoudiging van de sequentietypes: het sequentietype blijft verplicht, maar het type "FRST" wordt optioneel. De eerste inning hoeft dus niet meer noodzakelijk van het type "FRST" te zijn.

    • verbetering van de standaard aanbiedingstermijn voor het SDD Core-schema: tijdswinst voor uw transacties. U kunt uw transacties op D-1 ten laatste 10.30 uur naar de bank verzenden (i.p.v. op D-6 voor de FRST en D-3 voor de RCUR). Voor schuldeisers met meer dan 50 000 transacties kan hiervan afgeweken worden, gelieve vooraf contact op te nemen met ons.

  • Uw mandaatreferte mag niet meer beginnen met of eindigen op "/" en mag geen dubbele slashes "//" meer bevatten.

  • Nieuwe betekenis van SMNDA: deze wijziging heeft een weerslag op de XML-code die uw toepassing genereert wanneer een schuldenaar van rekening verandert. We raden u dus aan de amendementcode te vervangen door de code hieronder vermeld. Deze aanpassing is immers verplicht, anders wordt de inning voor een schuldenaar die van rekening verandert geweigerd. De code is identiek, ongeacht of een schuldenaar van bank verandert of in de bank blijft. We hanteren een overgangsperiode, om u de tijd te geven de nodige aanpassingen te doen. We zullen de oude amendmentcode nog aanvaarden tot 12 maart 2017.

Pain.008.001.01 Pain.008.001.02
<AmdmntInd>true</AmdmntInd> 
<AmdmntInfDtls>
  <OrgnlDbtrAcct>
    <Id><IBAN>SMNDA</IBAN></Id>
  </OrgnlDbtrAcct>
</AmdmntInfDtls>
<AmdmntInd>true</AmdmntInd>
<AmdmntInfDtls>
  <OrgnlDbtrAcct>
    <Id><Othr><Id>SMNDA</Id></Othr></Id>
  </OrgnlDbtrAcct>
</AmdmntInfDtls>

Om uw bestand met invorderingen over te maken dient u de XML-berichtstandaarden (SEPA-formaten) te hanteren. Binnen België heeft Febelfin een standaard opgemaakt die dient gebruikt te worden.

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
versie 3.1 te gebruiken tot 20/11/2016
XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
versie 4 te gebruiken vanaf 21/11/2016
XML-bericht voor een rechtzetting (en annulatie)   versie 2.0.a

Voor de elektronische rapportering van uw Europese domiciliëringen en duidelijke informatie over geweigerde (refunds), onuitvoerbare (rejects) en onbetaalde (returns) Europese domiciliëringen moet u omgeschakeld zijn naar XML-reporting of minstens over CODA versie 2 beschikken.

Voor meer details raadpleeg ons CODA dossier.