Standaarden voor de XML-berichten SEPA Direct Debit

Pain.008.001.01 Pain.008.001.02
<AmdmntInd>true</AmdmntInd> 
<AmdmntInfDtls>
  <OrgnlDbtrAcct>
    <Id><IBAN>SMNDA</IBAN></Id>
  </OrgnlDbtrAcct>
</AmdmntInfDtls>
<AmdmntInd>true</AmdmntInd>
<AmdmntInfDtls>
  <OrgnlDbtrAcct>
    <Id><Othr><Id>SMNDA</Id></Othr></Id>
  </OrgnlDbtrAcct>
</AmdmntInfDtls>

Om uw bestand met invorderingen over te maken dient u de XML-berichtstandaarden (SEPA-formaten) te hanteren. Binnen België heeft Febelfin een standaard opgemaakt die dient gebruikt te worden.

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
versie 4.1b
XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht
versie 4.1
XML-bericht voor een rechtzetting (en annulatie)   versie 2.0.a

Voor de elektronische rapportering van uw domiciliëringen en duidelijke informatie over geweigerde (refunds), onuitvoerbare (rejects) en onbetaalde (returns) domiciliëringen moet u omgeschakeld zijn naar XML-reporting of minstens over CODA versie 2 beschikken.

Voor meer details raadpleeg ons CODA dossier.