SEPA Direct Debit

Direct Debit Content

De Europese domiciliëring kan worden gebruikt voor de automatische inning van zowel binnenlandse als grensoverschrijdende invorderingen.

Met SEPA Direct Debit (SDD) is het mogelijk om overal in de "EU+6" terugkerende en eenmalige invorderingen in euro op dezelfde manier te verwerken.

EU + 8

Andorra België Bulgarije Cyprus
Denemarken Duitsland Estland Finland
Frankrijk (inbegrepen Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion) Griekenland Hongarije Ierland
Ijsland Italië Kroatië Letland
Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta
Mayotte Monaco Nederland Noorwegen
Oostenrijk Polen Portugal (inbegrepen Açores en Madeira) Roemenië
Saint Pierre en Miquelon San Marino Slovenië Slowakije
Spanje (inbegrepen de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla) Tsjechische republiek Verenigd Koninkrijk (inbegrepen Gibraltar en Noord-Ierland) Zweden
Zwitserland Vaticaanstad

De Europese domiciliëring is een betaalinstrument dat kan worden gebruikt voor de automatische inning van zowel binnenlandse als grensoverschrijdende invorderingen in de 34 landen van de SEPA-zone; zijnde de 28 lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.

Het betaalsysteem is van toepassing op transacties in euro tussen rekeningen die gedomicilieerd zijn in de SEPA-landen. Het biedt een schuldeiser de mogelijkheid om op eigen initiatief openstaande facturen van zijn cliënten (schuldenaars) te innen, op voorwaarde dat de schuldenaar aan de schuldeiser een ondertekend mandaat heeft gegeven.

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op het mandatenbeheer. Het mandaat dient te worden gecreëerd, beheerd en gearchiveerd door de schuldeiser. De schuldeiser moet bij de invorderingen immers ook de gegevens van het mandaat versturen naar zijn bank. Voor de reeds bestaande domiciliëringen DOM80 moeten geen nieuwe mandaten ondertekend worden. De bestaande mandaten worden immers op vraag van de schuldeiser opgevraagd en verrijkt met IBAN- en BIC-gegevens en zo automatisch omgezet in SEPA Direct Debits.

De Belgische banksector heeft in een overgangsperiode voorzien tot 1 april 2014 waarna het systeem DOM 80 verdwijnt en vervangen wordt door SEPA Direct Debit.

En Belfius Bank?

Belfius Bank begeleidt u graag tijdens het migratieproces en biedt u een totaaloplossing voor een vlotte omschakeling naar de Europese domiciliëring.

Kenmerken van de Europese domiciliëring

  • Inningen kunnen in de hele "EU + 5" worden uitgevoerd.
  • Terugkerende en eenmalige betalingen in euro. Met een eenmalige invordering biedt SDD een nieuwe mogelijkheid die niet bestond bij het Belgische domiciliëringssysteem.
  • Beide partijen (schuldeiser en schuldenaar) hebben een rekening bij SEPA-deelnemers.
  • IBAN + BIC fungeren als rekeningidentificatoren.
  • Gebaseerd op UNIFI (ISO 20022) XML-standaarden.
  • Duidelijke valutaregels: bedrag aan invorderingen wordt geboekt op vervaldatum D met dagvaluta, ook returns worden geboekt met valuta D.
  • De schuldeiser archiveert en dematerialiseert de mandaten.
  • Het mandatenbeheer gebeurt volgens duidelijke specificaties en contractuele termen. Sleutelgegevens zijn het IBAN en de BIC van de schuldenaar, een unieke mandaatreferentie en het schuldeiseridentificatienummer

Er bestaan 2 schema's : het Core-schema (basisschema B2C Business to Customer) en het B2B-schema (Business to Business) elk met hun eigen specificiteiten. Deze zijn opgenomen in deze tabel:

B2C B2B
1. Mandaten
Bevestiging mandaat door schuldenaar Geen bevestiging van het mandaat door schuldenaar aan de bank van de schuldenaar. De bank van de schuldenaar is verplicht om een aanvaarding (consent) te verkrijgen van de schuldenaar omtrent het mandaat ten laatste bij de eerste inning.
Mogelijke schuldenaars Alle schuldenaars ongeacht het SEPA-land. Enkel aan te bieden aan professionele schuldenaars en als de bank van de schuldenaar het B2B-schema ondersteunt.
2. Invorderingen
Tijdstip ontvangst van invorderingen door de bank van de schuldeiser De invorderingen B2C dienen ten laatste om 10u30 de bankwerkdag vóór de vervaldatum correct ondertekend en verstuurd te zijn aan Belfius. De invorderingen B2B dienen ten laatste om 10u30 de bankwerkdag vóór de vervaldatum correct ondertekend en verstuurd te zijn aan Belfius.
Weigeringsrecht schuldenaar na boeking De schuldenaar kan in geval van betwisting een invordering weigeren tot 8 weken na de inning (refund) of zelfs tot 13 maanden in geval van een ongeldig mandaat. Geen weigeringsrecht voor de schuldenaar, tenzij voor niet-geldig mandaat tot 13 maanden na inning.
Timing onbetaalden De bank van de schuldenaar heeft tot 5 bankwerkdagen na vervaldatum om een Europese domiciliëring terug te sturen (return), bvb. als de rekening afgesloten is of wanneer er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn. Onbetaalden moeten zo snel mogelijk door de bank van de schuldenaar gerapporteerd worden, bij voorkeur op vervaldag zelf, en uiterlijk 2 bankwerkdagen na vervaldag.
Recylcage (*) bij onvoldoende beschikbaar Voor Belfius-schuldenaar is recyclage mogelijk voor een periode van max 3 dagen (te bepalen door de schuldeiser). Nooit recyclage.
3. Migratie DOM80 => SDD Migratie van DOM80 naar SEPA Direct Debit mogelijk zonder nieuw mandaat te tekenen. Geen automatische migratie. Nieuw mandaat te ondertekenen.

Om uw bestand met invorderingen over te maken dient u de XML-berichtstandaarden (SEPA-formaten) te hanteren. Binnen België heeft Febelfin een standaard opgemaakt die dient gebruikt te worden.

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht nl versie 1.2 sinds 1/11/2009
XML message for European Direct Debit Reversal (and cancel) - implementation guidelines en version 1.0 since 1/11/2009
XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht nl versie 2.0 vanaf 1/11/2010
XML-bericht voor een rechtzetting (en annulatie) nl versie 2.0 vanaf 1/11/2010

Voor de elektronische rapportering van uw Europese domiciliëringen en duidelijke informatie over geweigerde (refunds), onuitvoerbare (rejects) en onbetaalde (returns) Europese domiciliëringen moet u omgeschakeld zijn naar XML-reporting of minstens over CODA versie 2 beschikken.

Voor meer details raadpleeg ons CODA dossier. Via bijgevoegd elektronisch aanvraagformulier kan u hier eenvoudig de omschakeling naar CODA versie 2 aanvragen.

Belfius Bank biedt u algemene detailinformatie SEPA Direct Debit en praktijktips voor een vlotte migratie.

(*)

Bij onvoldoende saldo worden de verschuldigde bedragen de volgende dag(en) opnieuw aangeboden.


Interesse?

Uw relatiebeheerder is uw eerste aanspreekpunt. Hij kent uw organisatie en behoeften.

Aarzel niet om contact met hem op te nemen als u vragen hebt.