Vermogensbeheer

Wilt u de follow-up van uw portefeuille toevertrouwen aan Candriam, onze partner op het vlak van vermogensbeheer? Discretionair vermogensbeheer is mogelijk voor portefeuilles met een beleggingshorizon van één jaar of langer en met een uitstaand bedrag van op zijn minst 10 miljoen EUR. Candriam oefent zijn mandaat uit conform met wat er met u werd overeengekomen en rekening houdend met uw belangen.

Discretionair vermogensbeheer is de ideale oplossing voor u …

  • als u via een contract het volledig financieel beheer van uw portefeuille aan Candriam wilt toevertrouwen
  • als u minimaal 10 miljoen euro kunt beleggen
  • als u tijd en de personeels- en infrastructuurkosten wenst uit te sparen die een dergelijke activiteit veronderstellen

Wist u dat?

MiFID (de richtlijn over de markten voor financiële instrumenten) is een geheel van Europese rechtsregels die onder meer streven naar de harmonisering en de integratie van de financiële en de kapitaalmarkten, alsook naar de bescherming van de beleggers.