Obligaties

Een vastrentende obligatie – of obligatielening – is een al dan niet verhandelbaar schuldeffect dat wordt uitgegeven door een bedrijf of een staat. De uitgever betaalt coupons aan de houder van de obligatie en betaalt hem op de vervaldag het kapitaal terug, volgens bepaalde contractueel vastgelegde modaliteiten. De hoogte van de coupon hangt af van de kwaliteit van de emittent, de looptijd, de liquiditeit en de munt.

Een obligatie is de ideale oplossing als u

  • grote bedragen op lange termijn wilt beleggen
  • wilt opteren voor een vast rendement
  • op de eindvervaldag recht wilt hebben op een terugbetaling van 100 % van het kapitaal
  • uw beleggingsportefeuille wilt diversificeren dankzij een grote keuze aan uitgiften en vervaldagen

Opteer voor een andere formule als u …

  • geen grote bedragen kunt investeren
  • wilt beleggen voor een vaste korte periode (< één jaar)

Goed om te weten

Een vastrentende obligatie is de meest klassieke obligatievorm. Zij biedt de belegger een op voorhand gekend en vast rendement doordat een coupon wordt uitbetaald volgens een bepaalde periodiciteit, vooraf vastgelegd tot op de vervaldag.

  • recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag, maar zonder kapitaalbescherming in het geval van een verkoop vóór de eindvervaldag of in geval van een ‘default' van de emittent
  • mogelijkheid om hogere coupons te ontvangen in geval van een hogere risicoblootstelling van de emittent.
  • indien nodig verhandelbaar op de beurs op de secundaire markt

MiFID

mifidsmall

De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

Bonds Video

Wist u dat?

Wilt u het beheer van uw beleggingen optimaliseren? Met onze e-bankingtool MyPortal/BelfiusWeb kan een gedetailleerde analyse worden gemaakt van uw beleggingsportefeuille, afhankelijk van de activaklasse en de analyses volgens het product, de munt, de geografische of sectorspreiding. Met de vervaldagkalender kunt u de vervaldagen van zowel uw beleggingen op korte als op lange termijn inventariseren.