Beleggingsverzekeringen

Een product van het type Tak 26 is een kapitalisatiecontract dat wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij en is voornamelijk bedoeld voor rechtspersonen. Die beleggingsformule kan bestaan uit een vast rendement en de mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen voor het einde van de looptijd van het contract uit te stappen. Er bestaan diverse varianten.

Een beleggingsverzekering is de ideale oplossing als u

 • wilt genieten van een zeker rendement en een potentieel hoger rendement
 • op de eindvervaldag recht wilt hebben op een terugbetaling van 100 % van het kapitaal
 • uw beleggingsportefeuille wilt diversificeren

Kies voor een andere formule als u liever…

 • wilt beleggen voor een vaste korte periode (< 1 jaar)

Goed om te weten

 • De voorwaarden worden vastgelegd per contract en gelden voor de volledige duur ervan
 • Het recht op een terugbetaling van 100 % van het kapitaal op de eindvervaldag
 • Vast gewaarborgd minimumrendement en eventueel een variabele jaarlijkse winstdeelname
 • De winstdeelname wordt niet vooraf vastgelegd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij
 • Op elk ogenblik beschikbaar/opeisbaar bedrag tegen de marktvoorwaarden
 • Toepassing van het kapitalisatieprincipe. Dat wil zeggen dat de interesten op hun beurt interesten genereren

Belfius Bank stelt u diverse varianten voor beleggingsverzekeringen voor: looptijd van op zijn minst een jaar, de mogelijkheid om uit te stappen vóór de eindvervaldag, verantwoord beleggen van kapitaal volgens de Portfolio 21-criteria … Afhankelijk van uw behoeften zal het ene product van Tak 26 interessanter zijn dan het andere:

 • Belfius Short Cap 1, 2 of 3: biedt een gewaarborgd rendement over de hele looptijd van het contract (één, twee of drie jaar), met een bonus op de vervaldag dankzij een winstdeelname die afhangt van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

 • Belfius Invest 3+, 5+: belegging op drie of vijf jaar waarvan de jaarlijkse interest gewaarborgd is over de hele looptijd van het contract (acht jaar en één jaar) en die kan worden aangevuld met een jaarlijkse winstdeelname die op haar beurt interest zal opleveren.

 • Belfius Invest 3+, 5+ Liquidity: combineert de voordelen van Belfius Invest 3+, 5+ met de mogelijkheid om, indien nodig, een voorschot op te nemen. Zo kunt u flexibel inspelen op de onverwachte evolutie van uw thesaurie.

 • Belfius Invest 5+ Bonus: belegging op middellange termijn die de nadruk legt op de bonus en die dus mikt op een hogere jaarlijkse winstdeelname. De onderliggende portefeuille wordt dynamisch beheerd.

MiFID

mifidsmall

De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

Investment Insurances Video

Wist u dat?

Wilt u het beheer van uw beleggingen optimaliseren? Onze e-bankingtool MyPortal/BelfiusWeb biedt u een overzicht van de actieve en de vervallen polissen van Tak 26, van hun waardering en van de details van de transacties. Met de vervaldagkalender kunt u de vervaldagen van al uw beleggingen zowel op korte als op lange termijn inventariseren.