Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) die het kapitaal dat werd opgehaald bij een groot aantal beleggers beleggen en actief beheren volgens een welbepaalde strategie. Elke belegger ontvangt eigendomseffecten afhankelijk van de waarde van zijn belegging.

Een beleggingsfonds is de ideale oplossing als u

 • een beroep wilt doen op specialisten die actief de financiële markten opvolgen
 • een gediversificeerde portefeuille tot stand wilt brengen om het risico te spreiden;
 • een hoger potentieel rendement wilt hebben, maar zonder kapitaalwaarborg;
 • snel uw middelen wilt kunnen vrijmaken.

Kies voor een andere formule als u liever…

 • uw langetermijnmiddelen wilt beleggen met kapitaalgarantie
 • vooraf het rendement van uw belegging wilt kennen

Goed om te weten

 • Het professioneel beheer van de beleggingsfondsen wordt toevertrouwd aan experts die beleggen in diverse activa volgens diverse doelstellingen:
  • Aandelenfondsen: beleggingen in hoofdzaak in aandelen. Afhankelijk van de beleggingsstrategie van het fonds maakt Candriam, onze partner inzake vermogensbeheer, het onderscheid tussen geografische en sectorfondsen.
  • Obligatiefondsen: beleggingen in hoofdzaak in Belgische of buitenlandse obligaties, op middellange en lange termijn. De munten, de looptijden en de geografische spreiding variëren volgens de beleggingsstrategie van het fonds.
  • Gemengde fondsen: beleggingen in geldmarktinstrumenten, aandelen en obligaties. De samenstelling van die fondsen varieert en hangt af van hun risicograad.

 • Uitgebreid gamma aan duurzame fondsen, die beleggen volgens duurzame principes
 • Belegging op lange termijn zonder kapitaalgarantie
 • Vooruitzicht op een aantrekkelijk rendement, maar zonder garantie
 • Variabel kapitaal: de deelbewijzen van het beleggingsfonds worden gekocht en verkocht op basis van een koers die overeenstemt met de som van alle waarden gedeeld door het aantal deelbewijzen dat in omloop is.
 • Er zijn diverse beleggingsstrategieën mogelijk afhankelijk van uw behoeften en uw beleggersprofiel.
 • Grote transparantie.
 • Lagere kosten dankzij de schaalvoordelen.

MiFID

mifidsmall

De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

Investment Funds Video

Wist u dat?

Wilt u het beheer van uw beleggingen optimaliseren? Dankzij onze e-bankingtool MyPortal/BelfiusWeb kunt u de prestaties van de door Belfius aangeboden beleggingsfondsen raadplegen.