Spaarrekening

Het gamma Belfius Tre@sury-spaarrekeningen biedt u aangepaste oplossingen voor uw thesaurieoverschotten op korte termijn. Ze bieden een aantrekkelijk rendement en uw middelen blijven beschikbaar. Er bestaan diverse renteformules, al dan niet met een specifieke vaste beleggingshorizon.

Een spaarrekening is de ideale oplossing als u

 • snel over uw geld wilt kunnen beschikken
 • wilt opteren voor een belegging zonder minimuminlage

Opteer voor een andere formule als u liever…

 • grote bedragen op lange termijn wilt beleggen
 • een hoger potentieel rendement hebt

Goed om te weten

 • Periodieke rentevoet
 • Grote beschikbaarheid van uw liquiditeiten
 • Een basisrentevoet die op elk ogenblik kan worden gewijzigd
 • Geen minimumbedrag, maar soms een plafond

Belfius Tre@sury, een uitgebreid gamma van spaarrekeningen:

 • Tre@sury Plus biedt een rendement louter gebaseerd op een basisrente. Uw tegoeden blijven onmiddellijk beschikbaar.
 • Tre@sury Special is een spaarrekening waarmee u het rendement van uw tegoeden op meer dan één maand kan verhogen.
 • Tre@sury Fidelity is een spaarrekening met diverse mogelijkheden voor het verwerven van een bonus. U kiest de acquisitieperiode die u het best past. Hoe langer de getrouwheidsperiode, hoe hoger het premiebedrag.
 • Tre@sury Classic biedt een rendement dat samengesteld is uit een basisrente en een gegarandeerde aangroei- en getrouwheidspremie.
 • Tre@sury Evolution biedt een rendement dat bestaat uit een basisrente waarvan de evolutie gekoppeld is aan de Euribor op één maand, en uit een gegarandeerde aangroei- en getrouwheidspremie.
 • Tre@sury Community: u kunt een deel op 32 dagen vastzetten en wenst duurzaam te beleggen door een door u vooraf bepaald percentage van de verworven rente af te staan aan een goed doel (Fonds van het hart). Deze spaarrekening past perfect binnen een duurzame beleggingsstrategie.

Afhankelijk van het marktklimaat zal de ene rekening interessanter zijn dan de andere.

Tip
Maak een inventaris van uw thesauriebehoeften om een idee te hebben van de best mogelijke rendementen.

MiFID

mifidsmall

De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

Savings Accounts Video

Wist u dat?

Met de Tre@sury Community staat u een door u vooraf bepaald percentage van de basisrente af aan het Fonds van het Hart, een fonds geïnspireerd door Belfius en actief rond armoedebestrijding, volksgezondheid, onderwijs & cultuur, milieubescherming.

Meer weten over dit fonds?