Publieke schuldeffecten

Publieke schuldeffecten bestaan in diverse vormen, waarvan de benaming varieert afhankelijk van de looptijd en het beoogde doelpubliek. Het principe blijft evenwel altijd hetzelfde: het gaat om een investering in de publieke sector met een vast rendement dat vooraf gekend is.

Een uitgifte van de Belgische staat is de ideale oplossing als u

  • uw fondsen voor een welbepaalde periode wilt beleggen
  • opteert voor een recht op volledige terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag
  • wilt genieten van een vaste opbrengst

Opteer voor een andere formule als u …

  • geen grote bedragen kunt investeren

Goed om te weten

De Belgische staat geeft schuldeffecten uit in diverse vormen afhankelijk van de looptijd:

Korte termijn :

  • Schatkistcertificaten: verhandelbaar schuldeffect op maximaal drie, zes of twaalf maanden en enkel in euro
  • Schatkistbon: staatslening die permanent wordt uitgegeven afhankelijk van de behoeften van de belegger en voor een periode die doorgaans korter is dan drie maanden
  • Commercial paper: uitgegeven door o.a. regio's, gemeenschappen, provincies, grote steden of gelijkaardige entiteiten, voor een looptijd tussen één dag en 364 dagen.

Lange termijn :

  • OLO:lineaire obligatie met een looptijd van drie tot 30 jaar, bestemd voor institutionele beleggers en ondernemingen, hoge minimuminlage

Belfius Bank heeft in België een marktaandeel van meer dan 70 % voor uitgiften van publieke schuldeffecten.

MiFID

mifidsmall

De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

State Bonds Video

Wist u dat?

Wilt u het beheer van uw beleggingen optimaliseren? MyPortal/ BelfiusWeb biedt u een overzicht van uw beleggingsportefeuille. Diverse analyses zijn mogelijk.